Nyhetsarkiv

”Akutmedicin kan möjligen bli en basspecialitet om tio år”

Sedan Gudmar Lundqvist presenterade sin utredning år 2003 har frågan om en ny föreskrift om de medicinska specialiteterna hamnat i långbänk.

Efter remissrundan tillsattes neurokirurgen Lennart Persson som regeringens särskilde utredare, för att se över de forsknings- och utbildningsfrågor som är knutna till förändringar av specialiteterna.
Han beräknas vara klar inom kort och då kan maskineriet på Socialstyrelsen börja rulla.

– Om Lennart Persson kan visa upp en enighet bakom sitt förslag behöver det inte bli en ny remissomgång. Vi har också testat lite idéer på möten med olika specialitetsföreträdare. Därför är vi väl förberedda att relativt snabbt gå vidare, säger Claes Tollin, medicinalråd på Socialstyrelsen.

Han bedömer inte att Lennart Persson kommer att ifrågasätta att akutmedicin ska bli en tilläggsspecialitet. Men innan det kan bli verklighet måste den nya organisationen, för att hantera förändringar i föreskriften om medicinska specialiteter, komma på plats.

Förslaget är att ett nationellt råd ska skapas av Socialstyrelsen. Det ska bestå av 10 – 15 personer med fullmakt att själva ändra i regelverket. Därefter ska dessa förändringar bara anmälas till regeringen, istället för som nu beslutas i konselj.

– Jag räknar med att Socialstyrelsen relativt snart får uppdraget av regeringen att förändra föreskrift och målbeskrivningar. Därefter kommer vi att samråda med Läkaresällskapets sektioner och skapa en gemensam syn på målbeskrivningarna för de olika specialiteterna. Det bör vi hinna med under år 2004, säger Claes Tollin.

Han tror också att det nationella rådet kan tillsättas i början av år 2005 och att detta råd i ett optimistiskt körschema kan ha en ny föreskrift klar vid halvårsskiftet år 2005. I ett lite mindre optimistiskt perspektiv, menar Claes Tollin, att den nya föreskriften kommer att vara klar under hösten år 2005.

De som nu har påbörjat sina specialistutbildningar kommer att få gå klart dessa i det gamla systemet. Samtidigt träder ett nytt i kraft. Det betyder att Claes Tollin förväntar sig att man under sju år kommer att ha två parallella utbildningssystem för blivande specialister.

– Vårt system anger att ST-tjänster ska leda till en specialitet som finns på listan av godkända specialiteter. ST-tjänster i akutsjukvård kommer troligtvis inte förrän beslutet om ändring av specialistlistan trätt i kraft. Jag tror knappast att det förekommer i dag. Och att göra akutmedicin till en basspecialitet är inte aktuellt, möjligen om tio år, säger Claes Tollin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera