Nyhetsarkiv

”Absurt att försäkringsläkarna får härja fritt utan tillsyn”

Han har flera gånger kontaktat försäkringsbolagen för att kritisera den kränkande behandling som han tycker försäkringsläkare kan utsätta patienter för.
I telefonsamtal och skrivelser till försäkringsbolag, har Sven Jonas Dencker ifrågasatt den behandling som många patienter utsätts för av försäkringsläkare i skadefall och domstol.

– De riskerar ingenting eftersom de inte står under tillsynslagarna. Det är fullständigt absurt att dessa läkare kan härja fritt i ett system som präglas av jäv och en inhuman människosyn, säger Sven Jonas Dencker.

Han har i många år arbetat som specialistläkare i psykiatri och neurologi i Göteborg. Först som klinikchef vid Lillhagens mentalsjukhus och under senare år vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– För 25 år sedan var man mycket noga med att förankra beslut demokratiskt och försiktig med att sitta på två stolar samtidigt. Så är det inte längre. Mycket har förändrats de senaste åren och idag sitter man snarast i knä på varandra utan att det tycks vara ett problem, säger Sven Jonas Dencker.

Satt i Försäkringsöverdomstolen

Han har också suttit som representant i dåvarande Försäkringsöverdomstolen, en domstol som avskaffades 1995 och som var den sista juridiska instansen inom sjukförsäkringsområdet.

Idag anlitas han som sakkunnig av myndigheter och juridiska ombud.
– Jag har under årens lopp alltför många gånger varit med om att försäkringsläkare sagt väldigt upprörande saker om patienterna i rätten. De hade aldrig kunnat göra det om det hade funnits en möjlighet att anmäla dem, säger Sven Jonas Dencker.
I fall efter fall uppträder samma sakkunniga läkare som representanter för försäkringsbolagen. Många arbetar under anställningsliknande förhållanden och är jäviga, menar han.

Sven Jonas Dencker har upprepade gånger varit i kontakt med försäkringsbolag för att ifrågasätta jäv, och vissa försäkringsläkares attityder och agerande i domstol.
Ett av ärendena handlade om en kvinna som råkade ut för en trafikolycka då bilen hon satt i blev påkörd bakifrån. Kvinnan fick en nackdistorsion som ledde till en whiplashskada och hon drabbades med tiden av psykiska besvär som ångest och depression.
I en inlaga till försäkringsbolaget skriver den sakkunnige läkaren utförligt om kvinnans bakgrund, föräldrarnas utbildningsgrad och tidigare yrkessysselsättning. Det står även om kvinnans skolgång, hennes låga betyg och hennes begränsade arbetslivserfarenhet.
Försäkringsläkaren ifrågasätter starkt att det skulle kunna finnas ett samband mellan trafikolyckan och de psykiska besvär som kvinnan upplever sig ha.

Så här skriver han:
” Det rör sig om en flicka som alltid varit ganska lågpresterande”…”Vad är det som egentligen händer med kvinnan som till att börja med har beskedliga besvär och efter 7 till 10 år börjar producera grava symtombilder som aldrig funnits tidigare. Jo hon har mött ett ombud och ett antal läkare som ställer detaljerade suggestiva frågor som gör att hon gradvis börjar tro att hon har de besvär man frågar efter”…”det är inte sannolikt att samband föreligger vad gäller de psykiska besvären och olyckan. Det finns så många andra skäl till hennes illabefinnande som arbetslöshet, ensamstående mor mm”.

Sven Jonas Dencker skriver med anledning av försäkringsläkarens svar en ny inlaga till försäkringsbolaget:
” Under de många år jag har arbetat med skadeärenden har regeln sak före person gällt. Som du ser av bifogade handling har bolagsläkaren kastat om begreppen och sätter person före sak. Han sätt att uttrycka sig är naturligtvis kränkande och inte i linje med svensk tradition inom området”…”Vid närvaro i ett par senare rättegångar har jag funnit att försäkringsläkaren om en patient, uttryckt sig på ett sätt som inte kan accepteras enligt medicinska etiska principer”.

Försäkringsbolaget svarar via en av sina egna jurister att det inte finns något underlag för kritik mot försäkringsläkaren och tillbakavisar därför all kritik mot försäkringsläkarens sätt att utföra uppdrag åt försäkringsbolaget.
– I efterhand har patienter frågat mig hur läkare kan uttala sig så nedsättande och kränkande som de gör när de uppträder i domstol. Det är mycket upprörande. Nu handlar det om ett fåtal läkare, men tillräckligt många för att de ska misskreditera läkarkåren och undergräva vårt förtroende. Vi läkare ska ju arbeta för att hjälpa och stötta patienten, och vi har en etik att rätta oss efter som säger att vi inte får skada patienten, säger Sven Jonas Dencker.

Domstolarna inte opartiska

Domstolarna skulle i mycket större utsträckning kunna använda sig av oberoende sakkunniga läkare utan ekonomiska bindningar till försäkringsbolag eller Försäkringskassa.
– Jag har själv funnits med som oberoende sakkunnig på en sådan lista, men tyvärr anlitar domstolarna dessa sakkunniga väldigt lite. Det hade varit bra för alla parter om det gjordes oftare, säger Sven Jonas Dencker.

Kommunikation präglad av misstänksamhet

En annan allvarlig brist i systemet, menar han, är den bristfälliga kommunikationen mellan behandlande läkare och försäkringsläkare.
– Det har i princip varit ”förbjudet” för försäkringsläkaren av tala med den behandlande läkaren. Systemet har präglats av misstänksamhet och juridik framför ett medicinetiskt förhållningssätt och en humanistisk människosyn. Bara en sådan sak att intyget som behandlande läkare skickar till Försäkringskassan, kan överprövas och beslutet ändras utan att man på kassan vill diskutera ärendet med patienten och den behandlande läkaren, det är fullständigt orimligt, menar Sven Jonas Dencker.

– Den behandlande läkaren har en helhetsbild och en nära kontakt med patienten som försäkringsläkaren inte har. Låt säga att en patient har ont i ett knä. Jamen, då kan väl personen jobba med annat säger man på kassan.
Nej, det är inte säkert eftersom ett ont knä kan föra med sig så mycket smärta att det påverkar sömnen och förmågor som krävs för att man ska kunna arbeta. Den här helhetsbilden, att människan är både kropp och själ, den aspekten har gått förlorad, säger Sven Jonas Dencker.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera