Nyhetsarkiv

– Sverige har saknat en debatt om alternativ till den landstingsstyrda sjukvården

– Inriktningen är att stimulera samarbete och ökat samspel mellan olika vetenskaps­områden. Och att analysera och kritiskt granska det svenska sjukvårdspolitiska systemet, säger professor Johan Calltorp (bilden), projektledare och initiativtagare till satsningen.

Redan efter bara några dagar efter starten av Forum för Health Policy lockades många besökare till forumets webbplats.

– Vi hade flera hundra besökare per dag. Intresset är stort för oberoende och kunskapsbaserad analys av viktiga vårdfrågor. I somras arrangerade vi även ett fullsatt seminarium i Almedalen då Jennifer Dixon, chef för Nuffield Trust, en av de mest välrenommerade oberoende hälsopolitiska analysenheterna i Storbritannien, var inbjuden för att samtala om kunskapsbaserad hälsopolitik, säger Johan Calltorp.

Han är professor i hälsopolitik och ledarskap vid Nordiska hälsovårdshögskolan, samt vid The Jönköping Academy of Health Improvement.

Evidensbaserade beslut

– Min förhoppning är att vi under vår treåriga projekttid ska kunna stärka forskning och kunskapsutveckling, och även skapa bättre förutsättningar för att politiker och tjänstemän ska få väl underbyggda och evidensbaserade underlag för politiska och administrativa beslut, säger Johan Calltorp.

Bakom satsningen av Forum för Health policy står Vårdalstiftelsen, Ersta Diakoni, LIF, Pfizer, Vinnova, Carema och SKTF.

Det behövs i Sverige, menar Johan Calltorp, mer oberoende forskningsbaserade analyser av sjukvårdspolitiska och organisatoriska frågor som rör bland annat ledning och styrning, kvalitet och information. Sverige behöver också bli bättre på att följa den internationella utvecklingen.

– Vi har haft en modell med offentlig skattefinansierad vård som varit given sedan 1960-talet och framåt. Vi har inte haft så mycket diskussion kring alternativ, menar Johan Calltorp.

– Det finns en bild av att vi har världens bästa sjukvårdssystem till en rimlig kostnad. Men det sker nu snabba förändringar av det svenska vårdsystemet och vi behöver lära oss mer om andra sjukvårdssystem som kanske kan producera samma eller bättre sjukvård med helt andra mekanismer. Ett exempel är Holland som har ett system med tre olika typer av vårdförsäkringar som invånarna tvingas välja mellan. Det finns även en konkurrens mellan försäkringsgivare och vårdgivare, och alla omfattas, även papperslösa flyktingar, vilket inte är fallet i Sverige, säger Johan Calltorp.

Webbplats med debatt

Forum för Health Policy samarbetar med ledande internationella akademiska policyinstitut inom hälso- och sjukvården, som till exempel European Observatory on Health Policies and Systems i Bryssel, Nuffield trust och King´s Fund i London samt the Commonwealth Fund i USA.

– En av mina nära kollegor och samarbetspartners är Rickard B Saltman, professor of Health Policy and Management vid Emory University i Atlanta. Han har under 25 år följt den svenska sjukvårdsutvecklingen och har en omfattande internationell kunskap om olika länders sjukvårdssystem, säger Johan Calltorp.

I maj öppnade forumets webbplats där politiker, beslutsfattare, praktiker, journalister och andra intresserade kan hitta senaste nytt både i Sverige och internationellt inom området health policy.

Här finner man även information om planerade aktiviteter vad gäller föreläsningar och workshops. Den 20 september hålls en workshop om styrning och ledning i primärvården. Och i mitten av november handlar årets sista workshop om hur offentliga och privata vårdgivare tillsammans kan hitta bättre samverkansformer för att stärka den svenska sjukvården.

Du kan följa debatten om svensk sjukvård på www.healthpolicy.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera