Nyhetsarkiv

– Rapportera alla patienter som vårdas på fel avdelning

Det var ett av de många förslag som framfördes under Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte där bristen på vårdplatser diskuterades i fem arbetsgrupper.

Förslaget som framfördes av Katarina von Bothmer-Östling från Halmstad togs emot väl av Socialstyrelsens ställföreträdande tillsynschef, Thomas Tegenfeldt:
– En del kanske tycker att det låter lite fånigt att hålla koll på alla utlokaliserade patienter och rapportera dem till Socialstyrelsen, men jag tror faktiskt att det är en bra väg att gå. Socialstyrelsen behöver konkreta exempel och det gäller inte bara utlokaliserade patienter utan överhuvudtaget när patienter riskerar att komma till skada.

– Konkreta skriftliga rapporter betyder att sjukvårdsledningarna inte kan blunda för problemen, sade Thomas Tegenfeld.
– Registrerar man varje utlokaliserad patient kan man kanske också ta reda på hur det går för de enskilda patienterna, så förslaget är inte alls dumt, menade han.

Ett annat förslag, också det framfört av Katarina von Bothmer-Östling, var att hitta ett system för att sammanställa den läkartid som går åt för att ronda patienter som sprids ut på sjukhusen i brist på vårdplatser.

Tord Berggren, även han från Hamlstad, tog upp tråden från diskussionen tidigare under dagen och föreslog en föreskrift från Socialstyrelsen som förbjuder utlokalisering av patienter.
Han efterlyste också samarbete med Vårdförbundet och andra fackliga organisationer för att komma åt bristen på vårdplatser och framförde gruppens åsikt att sjukvården bör bort från vårdplatsenheter där patienter med alla möjliga sjukdomar från alla möjliga kliniker läggs in.

Christina Berntsson, från Göteborg, kom med förslaget att kräva att sjukvården ska föra statistik över antalet vårdplatser inklusive överbeläggningar och rapportera dem till regionledningarna. Det görs inte i Västra Götaland nu och finns det inte på papper så existerar inte problemet för politikerna, menade hon.

Christina Berntsson uppmanade också de fackliga ledamöterna att vara mer aktiva och agera mer ute i verksamheten.
Martin Öst, även han från Göteborg, hakade på och framförde idén att de fackligt aktiva skulle kunna använda vissa arbetsplatsträffar till avvikelserapportstunder där läkarna kan går igenom de problem som finns och lära varandra att skriva avvikelserapporter.

– Så upprepar vi det tills det blir ett enkelt sätt att arbeta på, menade han och framförde därefter gruppens önskemål till tillsynsmyndigheterna att utarbeta föreskrifter mot negativ stress.
Förslag på återupprustning av geriatriken och allmänna råd till Socialstyrelsen att tuffa till sig för att komma åt problemen med brist på vårdplatser framfördes också.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera