Nyhetsarkiv

– Min främsta önskan är att akutsjukvård blir en basspecialitet

– Förutsättningarna har radikalt förändrats i och med att akutsjukvård blivit en tilläggsspecialitet. Vi får nu tillbaka läkare som lämnade oss för några år sedan för att göra sin basspecialistutbildning. De har siktet klart inställt på att bli akutsjukvårdsspecialister och här på Södersjukhuset får de möjlighet att arbeta väldigt brett, säger Thomas Arnhjort.

Problemet är dock fortfarande, menar han, att kunna erbjuda ST-läkare i akutsjukvård en basspecialistutbildning.
– Det finns en större välvilja i dag från de olika klinikernas sida att ta emot och utbilda blivande akutsjukvårdsspecialister, men kapaciteten är för låg och därför prioriterar man sina egna ST-läkare. Jag har förståelse för det, man ser ju i första hand till sin egen fortlevnad. Vi kommer inte undan det problemet så länge som akutsjukvård är en tilläggsspecialitet, säger Thomas Arnhjort.
– Min främsta önskan är att akutsjukvård blir en basspecialitet

I dag tas cirka en tredjedel av akutpatienterna om hand av akutläkare, resterande tas om hand av läkare från internmedicin, kardiologi, kirurgi och ortopedi. Det finns idag inte något mål på Södersjukhuset att akutsjukvårdspecialister ska ta ansvar för samtliga jourlinjer.

– Det är inte det optimala då blivande specialister i andra specialiteter behöver utbildas i det akuta omhändertagandet, möjligtvis kan det komma att se annorlunda ut om några decennier.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera