Nyhetsarkiv

– Läkarutbildningen hotad – det handlar inte bara om pengar

När ilskan och upprördheten var som störst bland de anställda på Sundsvalls sjukhus bjöd läkarföreningen in landstingsrådet Ewa Söderberg för att kräva svar på viktiga frågor. Stämningen var upprörd, men några frågetecken rätades inte ut.

– Vi ville bland annat veta varför hon litade mer på konsultföretaget Mantec än på Margaretha Rödén. Vi ville också veta mer om upphandlingen och vilka referenser de använt när de skrev avtal med konsultföretaget. Men frågetecknen var lika många före som efter mötet, säger Ville Sjögren, vice ordförande för läkarföreningen.

Felaktiga fakta sprids av politikerna

Han menar att felaktiga fakta används från politiker när de argumenterar om besparingar.

– Man säger att Mantecs arbete på Ö-viks sjukhus är ett lyckat exempel på hur man kan effektivisera sjukvården. Men hur vet man det? Någon utvärdering är inte klar, trots det påstår man att anmälningarna till patientnämnden inte har ökat. Det är hårresande att landstingsrådet tänker sig att använda patientnämnden som kvalitetsmätare, säger Ville Sjögren.

Sundsvalls sjukhus har idag cirka 3000 anställda. I det sparförslag som ligger ska 700 anställda bort från sjukhuset; det innebär att var fjärde anställd försvinner.

Vi förstår inte hur vi ska kunna garantera patientsäkerheten och upprätthålla en god vårdkvalitet med så få anställda, säger Jonas Wallvik.

”Det nya slutförslaget påfallande likt
sparkade sjukhuschefens tidigare förslag”

På fredagen den 12 februari presenterades förslaget till ny sparplan. Jonas Wallvik menar att förslaget är påfallande likt det förslag som Margaretha Rödén presenterade.

– Det är inte så mycket som skiljer. I det perspektivet kan man undra hur mycket den senaste tidens händelser kostat landstinget. Var fjärde anställd ska bort samtidigt som landstinget betalar 54 miljoner kronor för konsulttjänster, säger Jonas Wallvik.

Läkarutbildningen i fara

Bantningen av Sundsvalls sjukhus innebär även att den planerade starten av en regionaliserad läkarutbildning är i fara. Det var 2008 som utökningen av läkarprogrammet i Umeå påbörjades; läkarstudenterna kan numera välja klinisk studieort och i januari 2011 beräknas de första medicinstudenterna komma till Sundsvall.

– Risken är överhängande att vi inte håller måttet och att Högskoleverket underkänner oss som utbildningssjukhus. Det skulle vara en katastrof. Inte bara för sjukhuset utan även för hela Sundsvallregionen. Att få möjlighet att medverka i läkarutbildningen som en del av den medicinska fakulteten är en chans som inte återkommer.

Inte bara en fråga om pengar

Frågan har de senaste veckorna prioriterats från politiskt håll. Beslut har nu fattats att omfördela resurser mellan sjukhusen i Sollefteå, Ö-vik och Sundsvall. Det innebär att Sundsvalls sjukhus kommer att få 21 miljoner extra under nästa år.

– Det är ett steg i rätt riktning. Men det är bara ett av flera steg. Det handlar inte bara om pengar utan om att kunna behålla den specialistkompetens som behövs för uppdraget, säger Jonas Wallvik.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera