Nyhetsarkiv

– Jag häpnar, man gör allting fel

En kompetent sjukhuschef med stor detaljkunskap om verksamheten och som dessutom har medarbetarnas fulla förtroende får sparken. Istället ersätts hon av en impopulär sjukhusdirektör som ska leda två sjukhus. Till sin hjälp i förändringsarbetet har han ett externt konsultföretag som saknar både detaljkunskap och förtroende i organisationen.
Så ser scenariot ut vid Sundsvalls sjukhus.

– Jag häpnar. Det är svårt och tar tid att bygga en fungerande organisation. Men det går snabbt att rasera den. Det man nu gör vid Sundsvalls sjukhus är odemokratiskt. Dessutom är sättet att leda och arbeta med förändringar föråldrat, säger Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Som forskare har hon tagit del av mängder med vetenskaplig litteratur som handlar om viktiga framgångsnycklar i samband med stora förändringsprocesser i organisationer och företag.
Hon är själv författare till boken Kommunikation i förändringsprocesser (Liber 2008). Där redovisas ett forskningsprojekt som omfattar tre stora företag: läkemedelsföretaget AstraZeneca, energibolaget E.On samt trä- och förpackningsföretaget SCA.

– Samtliga företag har jobbat mycket med medarbetarinflytande. Delaktighet har varit en nyckel för att kunna lyckas med stora förändringsarbeten. Ett exempel är Ortvikens pappersbruk där man utgått från medarbetarnas förslag då man trimmat processerna. Och för varje år har man höjt produktiviteten, säger Catrin Johansson.

Att delaktighet och medarbetarinflytande är grunden för att kunna genomföra framgångsrika förändringsarbeten är inget nytt. Trots att det finns vetenskapliga studier, tycks politiker och tjänstemän inte ta till sig forskningsrönen.

Catrin Johansson menar att den situation som nu uppstått vid Sundsvalls sjukhus undergrävt alla förutsättningar till ett framgångsrikt förändringsarbete.

– De anställda är oroliga och skrämda till tystnad. Dessutom finns det ingen garanti för att de radikala nedskärningar som man nu gör verkligen sparar pengar.

Hon refererar till en amerikansk undersökning där man tittat på effekterna av nedskärningar vid 281 akutsjukhus. Resultatet visar att de ekonomiska effekterna blev betydligt sämre än förväntat; patienterna blev sjukare och fler dog om nedskärningarna gjordes rakt över alla avdelningarna. Efter ett och ett halvt år var kostnaderna på samma nivå som innan nedskärningarna.

– För att neddragning av personal och vårdplatser ska kunna leda till förväntade förbättringar av ekonomin, måste de samtidigt följas av genomtänkta omstruktureringar. På Sundsvalls sjukhus har samtliga medarbetarprojekt stoppats och istället genomdriver man förändringar utifrån ett top-down management, det vill säga stick i stäv mot den forskning som finns, säger Catrin Johansson.

Uppsägningar av personal får även andra konsekvenser, menar hon. Arbetsplatsen blir mindre attraktiv för drivande och kompetenta medarbetare som vill utvecklas. Fungerande team och personliga nätverk förstörs; kunskapsutbytet mellan enheter och avdelningar raseras. Engagemanget och lojaliteten hos de som blir kvar minskar. Och inte sällan drabbas kvarvarande medarbetare av stress, uppgivenhet och depression.

– Jag ser inte hur man ska kunna göra ett bra jobb i den situation som råder på Sundsvalls sjukhus. För mig är det en gåta hur landstingsledningen kunde sparka en kompetent sjukhuschef som hade ett sparprogram som landstingsledningen sagt ja till. Dessutom hade hon de anställda med sig och kunde kommunicera med sina medarbetare på ett tydligt och effektivt sätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera