Nyhetsarkiv

– Hade det varit stabilt på chefsfronten hade vi inte ändrat organisationen så snabbt

Vi har avsatt tid för MBL-förhandling med läkarföreningen den sjunde juni, och först efter det kan jag fatta ett beslut, säger Ann-Christin Kullberg bilden), hälso-och sjukvårdsdirektör på Gotland.

Innan MBL förhandlingarna är klara och innan den nya matrisorganisationen är fastlagd, så sker annonseringen av nya tjänster i riks- och fackpress. Hur motiverar du det?

– I och med att rekryteringsprocessen tar lång tid, och målet är att vi ska ha den nya organisationen i sjön vid årsskiftet, så bestämde jag mig för att sätta igång rekryteringen trots att beslutet inte är fattat. Jag räknar dock med att detta ska vara klart i början av juni.

Om beslutet redan är fattat, är det någon mening att ha fortsatta MBL-förhandlingar?

– Det beror ju på vilka argument som kommer fram. De argument som hittills har framförts har inte varit så att vi haft anledning i ledningen att ändra vår inställning. Sedan vet jag inte vilka argument som förs fram i den sista förhandlingen. Vi är inte överens med läkarföreningen ännu och till slut är det jag som får bedöma vad som blir klokast att göra.

Vilket beslutsunderlag har du använt dig av för att välja just en matrisorganisation för sjukhuset på Gotland?

– Dels handlar det om att följa sjukvårdsutvecklingen i landet, där ser jag att man är på väg att hitta organisationsformer som bättre stödjer patienters flöde genom vården än en traditionell linjeorganisation. Man väljer lite olika vägar, men det är få som har tagit steget fullt ut och infört en matrisorganisation i hela organisationen. Det är bara Södertälje och Norrtälje som har det idag, men jag ser att övriga sjukvården i Sverige är på väg åt det hållet. För mig är inte en matrisorganisation målet, utan att vi ska ha en flödesinriktad vård och att vi bättre än i dag ska kunna följa patientens väg genom vården.

Läget för sjukvården på Gotland är svårt. En omorganisation kostar mycket pengar och budgetunderskottet är stort. Vad hindrar er från att utveckla processarbetet inom ramen för nuvarande linjeorganisation?

– Vi har försökt att arbeta med flöden och processer i vår organisation sedan 2000. Men vi har en relativt fast organisation och många har arbetat på sin klinik väldigt länge. Jag tror att en förändring i sig öppnar dörrar, och det finns en förändringsvilja i vår organisation som läkarföreningen inte ger uttryck för.

Under 2009 och 2010 har vi haft problem med chefskapet och har svårt att rekrytera chefer, även internt inom organisationen. Vi måste göra något annorlunda och tänka på ett annat sätt. Hade vi haft det stabilt på chefsfronten så hade vi nog inte gjort den stora omorganisationen lika snabbt.

Många läkare har upplevt att de inte fått vara med i diskussionerna eller beslutsprocessen kring införandet av en matrisorganisation. Den fackliga läkarföreningen känner sig också överkörd. Vad vill du säga till dem?

– Vi ska ha klart för oss att vi har alla andra fack med oss, undantaget läkarföreningen. Viktigt att komma ihåg är att när man driver ett förändringsarbete så tror jag att de flesta missar att ta chansen i den fas då det finns störst chans att påverka, nämligen i början när vi bjuder in till diskussion och möten.

Min erfarenhet är att man inte riktigt lyssnar till signalerna när de kommer eller tar dem på allvar. Det är svårt att få ett engagemang i organisationen när en förändring börjar ta form och då det finns störst chans att påverka. Men ju närmare vi kommer ett beslut, ju starkare blir reaktionerna. Och då har redan processen gått väldigt långt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera