Nyhetsarkiv

– Det blev bättre när vi gick tillbaka från ”prioritetsdiskar” till specialitetsbundna diskar

På Södersjukhusets akutmottagning har ni specialitetsindelade diskar, är det ett effektivt sätt att arbeta på?
– Under några år arbetade vi efter den andra modellen med prioritetsdiskar, men vi såg fördelar med att gå tillbaka till specialitetsbundna diskar. Det var tidigare svårt att hitta en person som kunde ha överblicken och helhetsansvaret för respektive process.

Kritiken mot att det blir en ojämn fördelning på diskarna och att läkarresurserna inte utnyttjas effektivt, hur ser du på den?
– Det problemet kan uppstå oavsett om man har diskarna indelade efter specialitet eller efter prioriteringsgrad. I båda fallen måste vi kunna vara lite flexibla och omfördela resurser både på akutmottagningen och inom respektive process.

Tycker du att det är eftersträvansvärt att akutsjukvårdsspecialister på sikt står i första linjen på akutmottagningen och har det övergripande ansvaret för akuta patienter?
– Även med erfarna akutläkarspecialister behövs ett nära samarbete med specialisterna i respektive process. Men naturligtvis kommer det bli ännu bättre med fler specialistkompetenta akutläkare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera