Nyhetsarkiv

– Den smartaste lösningen vore att ha en vårdcentraldisk på akuten och akutläkare med anestesi som basspecialitet

Det stora flertalet patienter på akutkliniken är till cirka 70 procent patienter som skulle kunna tas om hand på en vårdcentral, menar Buster Sandgren. Övriga 30 procent kräver akut omhändertagande av specialistsjukvården.

Han anser att det behövs ett akutläkarsystem, men för att det ska fungera krävs en bättre struktur.
– Med det system vi har idag får vi specialister med luckor i sin utbildning. Höjs inte kompetensen kommer vi alltid att behöva ha en ortopedlinje på akuten.

– Vi behöver en utbildning värd namnet så att vi kan få en kontinuitet. Jag önskar också att man kan knyta en vårdcentral till sjukhuset så att resurserna kan användas på ett bättre sätt, säger Buster Sandgren.

– Det positiva med fasta specialistläkare på akuten, är att det avlastar ortopedjouren som ofta är lite för specialiserad för att handlägga de enklare jourfallen, menar han.

– Alltför många som anställs som akutläkare vill egentligen få in en fot på en kirurg- eller ortopedklinik och när de upptäcker att akutläkarplaceringen inte leder till en utbildning som man hoppats på, så hoppar de av precis när de börjat bli varma i kläderna. Därför måste akutkliniken hela tiden kontrollera och utbilda nya akutläkare. Det kräver både tid och resurser i onödan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera