Nyhetsarkiv

– Be de anställda på IVA i Södertälje om ursäkt!

Janne Josefsson och Axel Gord Humlesjö påstår i sitt bemötande att det skulle ägt rum ett 20-tal incidenter där invandrare fått sämre vård på IVA på Södertälje sjukhus.

Under februari har vi under flera veckors tid, första gången i ett mail den 6 februari, bett dem sända oss en lista över incidenterna och beskriva vad som ska ha inträffat.

Vi har inte fått några svar.

Bara två incidenter

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö kan i sitt bemötande bara precisera två påstådda incidenter där invandrare ska ha fått sämre vård.

Det är kontroversen kring den romske mannen och en påstådd incident där en sjuksköterska inte skulle vidtagit någon åtgärd då en arabisktalande man skulle uppvisat stora smärtor.

I ett mail till Sjukhusläkaren hävdar Axel Gordh Humlesjö först att incidenten med den arabisktalande mannen rapporterats muntligen av två av deras anonyma källor. I ett senare mail preciserar han sig och skriver att även Peter Magnusson rapporterade incidenten innan de gick i sändning. Det skulle, enligt Axel Gordh Humlesjö, ha skett vid ett tillfälle då Peter Magnusson försökt ta upp en helhetsbild av problemen på sjukhuset.

Rapporterat innan det hände

När Sjukhusläkaren ber Axel Gordh precisera sig ytterligare får vi slutligen svaret att Peter Magnusson rapporterat händelsen med den arabisktalande mannen till chefsjuksköterskan Louise Claesson, vid ett formellt möte med henne, den 1 december 2008.

Axel Gordh Humlesjös besked är överraskande. Peter Magnusson ska alltså ha rapporterat händelsen två månader innan den inträffade.

På Peter Magnussons hemliga inspelning från mötet den 24 februari uppger han själv att den påstådda incidenten med den arbisktalande mannen ägde rum den 27 januari 2009.

På inspelningen svarar han också detaljrikt att han INTE rapporterat händelsen till någon på sjukhuset. Se artikeln ”Mötet som Janne Josefsson förteg”.

Sjukhusläkaren får heller inga klarlägganden från Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö om det är Janne Josefsson själv som talat om Ku Klux Klan-liknande möten på IVA.

När vi begär ut originalinspelningen av intervjun med läkaren Peter Lindberg som dementerat att han talat om Ku Klux Klan-liknande möten och till Sverigs Radios ”Medierna” sagt att han aldrig hävdat att det funnits någon rasistisk kultur på IVA så får vi svaret.

”Vi har inte kvar originalinspelningen två år efter intervjun ägde rum”.

Nu vet vi också, efter Janne Josefssons och Axel Gordh Humlesjös bemötande här i Sjukhusläkaren, att de grundat sina anklagelser på endast 4-5 källor.

I bemötandet skriver de att två av deras anonyma källor rapporterat om särbehandling och fem om rasistiskt språkbruk, så det var tydigen inte ”hur många som helst”, som Janne Josefsson sade i SVT Debatt den 29 januari 2009, när han krävde snabba svar från landstingsrådet Birgitta Rydberg.
På kliniken arbetade under den här perioden cirka 60 sköterskor och läkare.

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö uppger att de talat med 20 personer. De övriga 15 som de talade med bekräftade tydligen inte bilden av en klinik med problem.

Nu vet vi också att en av källorna, Peter Lindberg, aldrig menat att det förekommit en rasistisk kultur på IVA. Att hans åsikter överdrevs.

Det höll inte

Vi vet också att huvudkällan Peter Magnussons anklagelser om att det förekommit särbehandling av invandrare inte höll.

Vad de övriga källorna berättat får vi aldrig reda på eftersom Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö tydligen kastat originalinspelningarna.

I bemötandet framgår också att Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö aldrig kom till tals med en enda person i ledningen. Trots detta tvekade de inte att gå hårt åt undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på kliniken och klinikledningen i de två SVT Debatt-programmen den 29 januari 2009 och den 26 februari 2009.

Sjukhusläkaren har inför detta nummer ställt fyra frågor till Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö med anledning av deras påståenden i debattprogrammen:

Sjukhusläkarens frågor:
1. Kan ni precisera vilka incidenter ni idag känner till där invandare fått sämre vård på intensiven i Södertälje?

2. Kan ni precisera vilka incidenter ni kände till där invandare skulle fått sämre vård på intensiven när ni gick i sändning den 29 januari och den 26 februari 2009.

3. Kan ni precisera vilka incidenter, som Peter Magnusson hade rapporterat till klinikledningen innan ni sände de två TV Debatt-programmen, där invandare skulle fått sämre vård på intensiven. (Frågan avser inte om han inkommit med skriftliga avvikelserapporter utan om han på något sätt, exempelvis muntligt, slagit larm).

4. Kan ni precisera hur och med vilka ni kontrollerade att Peter Magnusson rapporterat de påstådda incidenterna till ledningen där invandrare skulle fått sämre vård.

Vi har fått ett och samma svar på frågorna 1-3: Incidenten med den romske mannen och den arabisktalande mannen.

Svaret på fråga fyra är att Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö inte kunnat kontrollera om Peter Magnusson rapporterat eftersom ingen har velat tala med dem.

Men i den första sändningen den 29 januari hade de chansen då Kajsa Giesecke var med på länk. Då svarade hon att ingen rapporterat något till henne, ens muntligen. Ett besked som Janne Josefsson, i stället för att ta på allvar och faktakolla till nästa program, hånade henne för under sändningen och undrade om hon ”levt isolerad”.

Fick veta först under sändning

Föga överraskande ställde varken hon eller någon annan upp i det uppföljande programmet.

Sjukhusläkaren har frågat Kajsa Giesecke om Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö konkret diskuterade anklagelserna mot hennes klinik med henne innan det första programmet.

– Nej, jag visste bara att det handlade om rasism och invandrarfientlighet i största allmänhet. Det var först i sändningen jag fick reda på vad vi anklagades för.

I sitt bemötande frågar Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö: Är det verkligen seriöst att den anklagande parten utreder sig själv och sen avskriver alla anklagelser?

Svaret är att när det gäller särbehandling av invandrare har det inte funnits mycket att utreda, trots Janne Josefssons och Axel Gordh Humlesjös höga tonläge.

Händelseanalys

Sjuksköterskor och läkare på kliniken har hela tiden hävdat att invandrare inte behandlas sämre på kliniken, varken nu, varken då, som de uttryckte det till Sveriges Radios ”Medierna”. Snarare att invandrare behandlas bättre än på andra håll, eftersom 50 procent av läkarkåren är invandrare och förstår kultur och språk.

Den enda händelse som krävt en utredning är kontroversen kring den romske mannen där det gjordes en ordentlig händelseanalys enligt Socialstyrelsens rekommendationer, med ett utbildat analysteam från andra kliniker. I tidningen Journalisten har Axel Gordh Humlesjö felaktigt hävdat att händelseanalysen gjordes av den medicinskt ledningsansvarige läkaren, Mikael Fjällid.

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö säger att sjukhusets egen attitydundersökning kommit fram till att det förekommit oacceptabelt rasistiskt språkbruk på avdelningen.

Om de menar den SIFO-undersökning som gjordes bland undersköterskor och sjuksköterskor på sjukhuset, läkarkåren tillfrågades aldrig, så svarade 96 procent ”inte alls” eller ”i ganska liten utsträckning”, på frågan om det förekommer invandrarfientlighet bland personalen på IVA.

Dagens Nyheters ledarskribent, Hanne Kjöller, kommenterar siffrorna i en ledare med orden: ”I dessa tider av SD-framgångar kan man fråga sig hur många arbetsplatser som uppvisar så goda siffror”.

Ledningen svek

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö skriver i sitt bemötande att en rad chefer informerats men att det enligt deras källor inte vidtogs några åtgärder.

Vi har i två nummer visat att så inte var fallet.

Janne Josefsson och Axel Gordh är förvånade över att någon tycker annorlunda än dem och menar att ”sjukhuset och tidningen Sjukhusläkaren idag hävdar att hela historien var en bluff är uppseendeväckande”.

Nu är det inte bara Sjukhusläkaren, som upptäckt att verkligheten inte stämde överens med den Ku Klux Klan-bild som Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö målade upp. Sköterskorna och läkarna på IVA har hela tiden sagt att det inte känt igen någonting av de våldsamma anklagelserna.

Ett stort problem som bidrog till att knäcka kliniken var dock, vilket vi skrev om i förra numret, att sjukhusledningen enligt många anställda svek klinikledningen och klinikens anställda när det stormade som värst.

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö inleder sitt bemötande med att de tycker att det är anmärkningsvärt att jag inte kontaktade dem för en kommentar innan jag publicerade min egen oberoende undersökning om det förekommit särbehandling av invandrare på IVA på Södertälje sjukhus.

Möter inte kritiken

Det är riktigt att jag i mina artiklar vid ett par tillfällen omnämnde deras agerande. Det ena var när det gällde vem som påstått att det förekommit Ku Klux Klan-liknande möten. Det andra tillfället var att jag påstod att de i sin sändning förtigit att Peter Magnusson erbjöds att arbeta sida vid sida med verksamhetschefen Kajsa Giesecke för att ta itu med problemen.

Desto märkligare att de nu i sitt bemötande inte med ett ord bemöter kritiken att de förtigit viktiga uppgifter.

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö skriver slutligen i sitt bemötande att Södertälje sjukhus smutskastat undersköterskan Peter Magnusson ända upp i Arbetsdomstolen och frågar; Vem i offentlig sektor kommer i framtiden att våga utnyttja sin meddelarfrihet?

Konflikter

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö blundar helt för att det faktiskt visat sig att det förekommit personliga konflikter mellan Peter Magnusson och främst två sjuksköterskor. En av sjuksköterskorna talade, enligt Peter Magnusson, inte med honom under ett halvår och den andra sjuksköterskan uppger att hon haft konflikter med Peter Magnusson.

Det finns också en avvikelsrapport skriven av en dagjsuksköterska som arbetade natt tillfälligt mot Peter Magnusson för en handling som han för verksamhetschefen medgivit och lovat att inte upprepa. Så skäl för konflikter har funnits. Normalt sett löses de också. I tidningen Sjukhusläkaren har riktats stark kritik mot sjukhusledningen för det sätt de hanterat situtationen.

Att det sedan uppstått ytterligare samarbetssvårigheter på kliniken efter de två debattprogrammen där de anställda utmålats som rasister är tragiskt, men inte förvånande.

SVT Debatts andra sändning, som var en enda stor lynchning av klinikledningen, innebar tyvärr också den totala kommunikationskollapsen i det mediedrev som blev följden, där även politiker tryckte på för att huvuden skulle rulla.

Nu kanske inte Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö kommer att ta åt sig medieprofessorn Jesper Strömbäcks kloka ord om medias ansvar att ge en korrekt totalbild, men ledningen på public serviceföretaget SVT bör definitivt ta sig en tankeställare.

Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö avslutar sitt bemötande med stora värdeladdade ord, men som reportrar åt public service bör de kanske förhålla sig mindre känslosamma och mer objektiva.
Att, som Axel Gordh Humlesjö, twittra på och gratulera personen bakom det egna ”scoopet” till diverse priser, är avslöjande och oroande. Det uppfyller inte kraven på ett objektivt och granskande förhållningssätt för en granskande reporter på public service-företaget SVT.

Årets visslare

Slutligen: Sjukhusläkaren har under många år bevakat ytttrandefriheten och meddelarfriheten. Vi är kanske den tidning som skrivit mest i landet om de här frågorna.

I vårt förra nummer, då vi granskade sanningshalten i rasismanklagelserna mot IVA på Södertälje sjukhus, var vi först med nyheten att repressalieförbudet förstärks så att det går att utdöma straff på upp till ett års fängelse för den som utövar repressalier.

I samma nummer delade vi också ut priset ”Årets visslare” till två personer som gjort något för yttrandefriheten och demokratin inom sjukvården under året. Det gör vi varje år. Förutom vår tidningsbevakning har vi arrangerat seminarium om yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Vår läsekrets vet hur oersättliga vi tycker att visslare är för demokratin. Samtidigt vet vi, som skrivit om de här frågorna under många år, att det även förekommer fall där visslaren har fel eller har andra mindre goda motiv…eller där visslarens larm blåses upp över alla gränser av sensationslystna journalister.

Att med skandaljournalistik framställa en klinik som rasistisk, gynnar inte möjligheterna för framtida seriösa visslare att slå larm. Tvärtom.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera