Nyhetsarkiv

– Akuten på Södersjukhuset är den bästa arbetsplatsen på jorden!

Hon är dubbelspecialist i allmänmedicin och akutsjukvård och är även ordförande i SACO-rådet på Södersjukhuset.
Clara Strömberg har själv plockat ihop sin utbildning på ett litet annorlunda sätt.

– Det tog sammanlagt åtta år. Jag satsade på att utbilda mig till en femårig basspecialitet i akutsjukvård. När det blev klart att det istället skulle bli en tillägsspecialitet behövde jag en basspecialitet att lägga min akutsjukvårdsutbildning på. Jag fick därför ytterligare randningar för att komplettera. Jag var anställd under ST-liknande förhållanden på akuten, jag blev en så kallad ”gråblockare” som plockade ihop min utbildning själv, säger Clara Strömberg.

Trots att det råder stora problem på Södersjukhuset att erbjuda läkare integrerade ST-block i akutsjukvård, finns det många ljuspunkter, menar hon.
– Vi har fått tillbaka många specialister i medicin, kirurgi, allmänmedicin och anestesiologi. Det finns en bred kompetens, och de kan vara handledare och instruktörer till blivande akutsjukvårdsspecialister.

En annan positiv utveckling, menar Clara Strömberg, är att AT-läkare idag får en mycket bättre utbildning på akutmottagningen.
– De kommer numera frivilligt till akuten och randar sig hos oss de sista månaderna. Det är alltid fulltecknat och det är väldigt roligt.
För att kunna bygga ut och till fullo implementera akutläkare behövs en tydligare politisk vilja, sjukhusledningens och de ledande chefernas vilja och envishet, menar Clara Strömberg.

– Det finns stora potentialer för ömsesidigt utbyte mellan klinikerna, men det behövs en ökad lojalitet från flera stora kliniker och fler basblock internt på sjukhuset, tycker Clara Strömberg.

– Vi behöver också återrekrytera ST-läkare som försvunnit ut i landet för att skaffa sig en basspecialitet. Vi behöver bygga vår verksamhet på specialister för att kunna utbilda nya kollegor. Det behövs examination och ackreditering av akutspecialister. Och vi behöver satsa på forskning och kvalitetsprojekt för att få den respekt och det godkännande som vår specialitet förtjänar, säger Clara Strömberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera