Vill sätta tumskruvar på trotsiga politiker

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: red | 17 april, 2015 | MER: Lagar och regler Tjänstemannaansvar | 2 kommentarer

Återinför personligt ansvar för politiker som begår tjänstefel. Det föreslår en ny ESO-rapport för att komma till rätta med det svenska lagtrotset.

Trotset mot lagar och domstolar i svenska kommuner och landsting saknar motsvarighet i hela övriga Norden.

Det hävdar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som nyss publicerade sin rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Det är en självständig tankesmedja under finansdepartementet.

– Man kan ana att den lättsamma synen på lagar och regler kan sprida sig till andra områden. Det föder i slutänden en typ av korruption, säger Olle Lundin.

I rapporten ”Maktutövning under lagarna?” ger han en lång rad på exempel på hur kommuner – men också landsting – handlat på tvärs mot lagar och domstolsbeslut utan kännbara konsekvenser.

Det är kommuner som begår brott mot Lagen om offentlig upphandling, ofta för att gynna enskilda lokala företag, och vägrar att göra rättning. En simhall säljs för en krona, en avknoppad skola för en spottstyver. Det är Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt som år 2000 gör en direktupphandling av en mottagning i Lund och vägrar avbryta upphandlingen trots beslut i länsrätten.

Tjänstemannaansvaret inskränktes i och med den offentliga ansvarsreformen 1975. Man trodde att risken att inte bli omvald skulle räcka som reglering för förtroendevalda politiker, förklarar Olle Lundin. När trotset ökat har lagstiftarna försökt komma åt det på olika sätt, men inte med sanktioner mot enskilda.

Förslag om personligt ansvar har lagts fram i flera utredningar genom åren men inte lett någon vart. Ofta har det bemöts med att det blir för svårt att rekrytera lokalpolitiker, ett argument som Olle Lundin avfärdar:
– Jag talade med en finsk kollega som aldrig hört talas om en enda kommunpolitiker som medvetet fattat beslut i strid med gällande lagar och regler.

I Finland har man behållit den gamla betydelsen av tjänstefel. Politiker har personligt straffrättsligt ansvar för lag- och domstolstrots. I Danmark finns också ett personligt ansvar och i Norge finns en tillsynsmyndighet som kan upphäva eller ändra kommunala beslut.

Olle Lundin beskriver hur kolleger från de övriga nordiska länderna ”satt som fågelholkar” när han beskrev det svenska trotset. De trodde honom knappt.

–  ’Men hur blir det om kommunerna inte följer vad domstolarna beslutat’, frågade de, och när jag svarade ’ingenting’, undrade de hur i hela friden det är möjligt.

2 kommentarer

 • Morgan Larsson skriver:

  Tack,

  Hur kan man som enskilld person pressa politiker och tex Läkare att ta sitt ansvar?

  Vårdgarantin vid wiplashskada fungerar inte alls och ingen läkare vill utfärda ett läkarutlåtande till försäkringsbolaget på 5år! Garantin är ju ett skämt och endast droppens envishet har nu fått mig att få lite hjälp på vägen igen. Medeciner som gör mig apatisk, värk som gör livet rätt meningslöst men jag är så förbannad så det hjälper mig att försöka se om andra kan få slippa gå igenom samma rättshaveri

 • Björn Hammarskjöld skriver:

  Efter 1975 har det blivit kutym hos myndigheter och domstolar att det är helt ofarligt att bryta mot administrativ lag och än värre, mot grundlag. Sanktioner saknas vid brott mot lag som inte är uppräknad i brottsbalken. Så det är riskfritt att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjänstemän.
  Sjukvården bryter konsekvent mot PSL, HSL, PL, SoSFS och ingen behöver följa Socialstyrelsens hygienregler, det saknas sanktionsmöjligheter. Domstolar kräver den enskilde att begära prövningstillstånd när EU-rätten kräver att inskränkaren (domstolen) har bevisbördan.
  Det personliga tjänstemannaansvaret måste återinföras snarast för att komma ifrån den korruption alltför många myndighetspersoner ägnar sig åt.
  Och det finns fortfarande underbara tjänstemän som kan och följer de lagar som finns så det finns hopp om myndigheterna om de bara sluppe de korrupta.

Lämna en kommentar

CAPTCHA