”Vi har problem med jättelånga vårdtider på sjukhus”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Malin Gavelin | 22 juni, 2017 | MER: Sjukvårdens organisation | 1 kommentar

I Skåne saknas organiserad rehabilitering för barn med behov av trach eller annat andnings­understöd. Följden blir långa väntetider där barnen blir  inneliggande på vårdavdelning, berättar barnallergologen Helga Elidottir.

– För den patientgrupp jag jobbar med, det vill säga barn med behov av andningsstöd eller trach, finns egentligen ingen speciell organiserad rehab. De ligger på en vårdavdelning på sjukhus, först här i Lund och sedan på sin hemmaklinik, tills de har fått sin avlösare eller assistent i hemmet, säger Helga Elidottir som är överläkare och barnallergolog på SUS i Lund.

Hon berättar att man har problem med jätte­långa vårdtider för den här patient­gruppen – ofta handlar det om flera månader.

Helga Elidottir, överläkare och barnallergolog på SUS i Lund.

Helga Elidottir, överläkare och barnallergolog på SUS i Lund.

– Det som tar sådan tid är att ta in assistenter och utbilda dem. Efter att de började tolka lagen annorlunda har ansvaret också börjat flyttas från Försäkringskassan till kommunerna. Många kommuner är väldigt ovana vid de behov som barn med trach har och det innebär en ännu större psykologisk belastning för de här familjerna att få avslag från Försäkringskassan och hela sin sak omprövad på nytt.

Även mycket av läkarnas tid går till detta, berättar Helga Elidottir.

– Det är väldigt mycket pappersarbete fram och tillbaka. Vi förväntas skriva det ena intyget efter det andra. Varje gång måste man förklara samma sak om och om igen och detta gäller även för föräldrarna.

Hur skulle du vilja att det fungerade i stället?

– Det hade varit jättebra med någon form av mellan­steg, en organiserad rehab i hemmaliknande miljö, men det har aldrig funnits här vad jag vet. Det hade också underlättat att inte behöva arbeta med ny kommun varje gång.

Vilka hade vinsterna varit med det?

– Man måste framför allt tänka på barnens utveckling. Även om alla gör sitt bästa så är det inte i barnets bästa intresse att ligga i onödan på ett sjukhus. Det är dessutom många sjuka barn som behöver den akuta sjukvården och platsbristen är ett problem.

Hur många barn rör det sig om som hamnar i den här situationen i Skåne?

– Det är ingen stor grupp egentligen men det är en grupp med väldigt speciella behov och det skulle betyda mycket för de drabbade att få ett bättre omhändertagande. Hos oss i Lund har vi just nu 13 barn med trach. Sedan har vi även de med andnings­stöd som BiPAP på natten och det är ungefär 40 barn. Oftast har vi ett till två barn i behov av andningsstöd inlagt åt gången.

one kommentar

  • Tore Bryneholt skriver:

    Som boende i Helsingborg och väl förtrogen med sjukvården, måste jag ställa en undring: Vad är det för chefer på t ex personalsidan som har noll framförhållning. Gång efter annan skyller man på pensionsavgångar, semestrarna och inrusningen av patienter till akuten. Problemet med den bristande bemanningen har ju upprepats år från år, utan att några kreativa tankar har kommit fram till året därpå. Samtidigt kan styrkas att ”mången personal” slutar och söker sig till andra sjukhusregioner eller byter yrke. Allt detta och lite till , borde sätta fart på alla chefer och personalhanterar för att ta fram de olika orsakerna till ”hela röran”. Då kan ingen bortse ifrån att följande tillhör orsakerna: Lönen, arbetsmiljön, befordringsgången, krävande pass och fördelningen av arbetsuppgifter. Men politikerna i Region, flyr sitt ansvar. Här är det S och Mp som i huvudsak styr, men dessvärre har de båda partierna ingen känsla för det arbetande folket. Om politikerna beslutar hur sjukvården ska organiseras, ska de också se till att det finns pengar för detta. Att greja en dålig organisation med en för liten budget – kan ingen högre tjänsteman fixa. Vi skola minnas detta vid valet 2018…Eller är det så… att chefer på olika nivåer inte vågar vara ärliga med sina iakttagelser eller har de tala för döva öron?

Lämna en kommentar

CAPTCHA