sjukhusläkarens sommarfråga

Vårdplatsbristen – de lokala ordförandenas stora huvudbry i sommar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Anna Sofia Dahl | 14 juli, 2017 | MER: Sommarfrågan

Vilken är den viktigaste frågan just nu för sjukhusläkarna runt om i landet? Hur har första halvan av 2017 varit? Och vad hoppas man på i framtiden? Sjukhusläkaren ställde frågorna till Sjukhusläkarnas lokala ordföranden och svaren kommer ni att kunna läsa i vår serie ”Sommarfrågan”. Nedan presenterar vi löpande de olika delarna – klicka på länken för att läsa hela artikeln.

AV: Anna Sofia Dahl och Malin Gavelin

 

per hammarlund kopia

”Vi kämpar för att få till läkarexpeditioner – utan att få gehör”

I de nya lokalerna som växer fram vid Ängelholms sjukhus saknas läkarexpeditioner. Trots att man från fackligt håll kämpat för att ändra på detta i snart tre år har man inte lyckats. Något som Per Hammarlund, ordförande i Sjukhusläkarna Ängelholm, beskriver som en katastrof.

 

marta christensson

Sjukhusläkarna Stockholm: ”En verkligt ansträngd situation”

Vårdplatsbristen, en öppenvård som inte utvecklats i den takt den borde och en pågående avveckling av kliniker. Problemen i Stockholm är många enligt Marta Christensson, ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm, och hon önskar att läkarna i lugn och ro fick möjligheten att utföra ett gott arbete.

 

”Flera läkarkollegor har blivit utbrända de senaste åren”

I Dalarna har bristen på vårdplatser lett till att flera läkare har blivit utbrända. Det berättar lokala ordföranden Michael Guggi.

 

Paneldebatt om bristen på vårdplatser.

Tuff situation och större fackligt engagemang i Örebro

Vårdplatsfrågan och registreringen av övertid – det är de två lokala frågor som Paula Wallmon, ordförande för Sjukhusläkarna Örebro, pekar ut som de viktigaste just nu. Men 2017 har också fört med sig en positiv del – engagemanget hos medlemmarna är större nu än vad man tidigare sett.

 

Jonas Andersson

Många utmaningar för litet landsting

För ett litet landsting som ligger perifert geografiskt är det extra viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare om det ska gå att locka till sig tillräckligt många läkare. Det menar Jonas Andersson, ordförande i Sjukhusläkarna Blekinge, som bland annat driver frågan om bättre ersättning för beredskap i hemmet och fortbildning.

 

Maria T

”Viktigt att läkare är med i planeringen”

I Helsingborg är den största och viktigaste frågan bristen på vårdplatser. Men även ett plötsligt stopp för utlandsresor och det faktum att läkarnas administrativa platser är på väg bort i ombyggnationen engagerar just nu Sjukhusläkarna där lokalt, enligt ordföranden Maria Tyrberg.

 

harald persson

Utlokaliserad läkarutbildning stor fråga i Kalmar

En flytt av vårdavdelningar och en kommande utlokaliserad läkarutbildning är de största frågorna just nu för Sjukhusläkarna på Länssjukhuset Kalmar. Det berättar Harald Persson, ordförande Sjukhusläkarna Södra Kalmar län.

 

ShokoufehManouchehrpour1

”Vi måste få ett bättre hållbart arbetsliv”

Bristen på vårdplatser, den pressade situationen inom akutverksamheten och läkarnas arbetsmiljö är de viktigaste frågorna lokalt i Göteborg just nu. Det menar Shokoufeh Manoucherpour som är ordförande i Sjukhusläkarna där.

 

Gustafson_Yngve

”Specialistläkare har fått mycket sämre möjligheter att bedriva forskning”

Utöver vårdplatsbristen – som satt djupa spår i både arbetsmiljö och patientsäkerhet i Umeå – lyfter Sjukhusläkarnas lokale ordförande, Yngve Gustafson, också frågan om de försämrade möjligheterna för sjukhusläkarna att bedriva forskning vid universitetssjukhuset som en av de viktigaste.

 

NaomiClyne

Tung arbetsmiljö för läkarna på SUS

2017 har präglats av en mycket tung arbetsmiljö för läkarna inom de internmedicinska specialiteterna och akutmedicin. Det berättar Naomi Clyne som är ordförande i Sjukhusläkarna på SUS i Skåne

 

 

Fortsatt pressad arbetsmiljö på Sollefteå sjukhus

Bo-Goran

Turbulensen på Sollefteå sjukhus har präglat stora delar av det fackliga arbetet för Bo-Göran Widman, ordförande för Sjukhusläkarna Ångermanland, det gångna året. Och en förbättrad arbetsmiljö är fortfarande den fråga som ligger högst på dagordningen.

 

 

 

Vårdplatsbristen skapar fler konflikter bland personalen

Den tuffa arbetssituation och ökade stressen som vårdplatsbristen för med sig har lett till fler konflikter och sjukskrivningar i Uppsala. Läget är så pressat att Anna Rask-Andersen, ordförande för Sjukhusläkarna Uppsala län, kallar det katastrofalt.

Anna Rask-Andersen.

 

Lämna en kommentar

CAPTCHA