Svepet

Transparens ett krav i ny rekrytering av sjukhuschef

Motståndet från läkarkåren blev massivt när Region Skåne ville tillsätta en sjuksköterska till tjänsten som sjukhuschef i Kristianstad. Via en Facebookgrupp samlade läkare in uppåt 200 namnunderskrifter till en protestlista mot valet av ny sjukhuschef. På listan uttrycker läkarkåren en stark önskan om att den som tillträder sjukhuscheftjänsten i Kristianstad ska vara en läkare. Då skulle man enligt läkarkåren undvika en uppdelning mellan medicinsk ledningsansvarig och administrativ sjukhuschef.

Efter de starka protesterna återtog den tilltänkta sjukhuschefen, som tidigare har varit divisionschef, sin ansökan. Detta trots att högsta ledningen för Skånevård Kryh, en av Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar ska ha vidhållit att personen var bäst lämpad att leda Centralsjukhuset i Kristianstad.

Nu startar en helt ny rekryteringsprocess. I denna kommer de fackliga läkarrepresentanterna fokusera på tre områden, uppger Sten Östenson, styrelseledamot, Sjukhusläkarna Östra Skåne, för Sjukhusläkarna.se. https://www.mynewsdesk.com/se/sjukhuslaekarna/news/processen-foer-tillsaettning-av-sjukhuschef-paa-centralsjukhuset-kristianstad-tas-om-301428

Det gäller att först diskutera vem som ska hålla i rekryteringsprocessen, sedan att se till att den processen är transparent och att fler kandidater kallas till intervjuer och till sist att låta verksamhetscheferna på Centralsjukhuset i Kristianstad framföra sina åsikter om chefsvalet innan en chef förordas.

Vårdförbundets Skåneavdelning anser i sin tur att det vore beklagligt om det främsta skälet till Läkarförbundets motstånd är att den tilltänkta sjukhuschefen är sjuksköterska.https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/04/tilltankt-sjukhuschef-drar-tillbaka-ansokan/

Men det är inte huvudproblemet, enligt Sten Östenson.

– Själva rekryteringsprocessen har i detta fall varit sämre än kandidaten, och inte gått rätt till, säger Sten Östenson till tidningen Sjukhusläkaren.

Att den berörda sjukvårdsorganisationen sedan har få eller inga läkare på högre befattningar kan också vara en förklaring till det massiva motståndet från läkarkårens sida, uppger han.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

FIKRU MARU

Dom mot Fikru Maru uppskjuten ännu en gång

Idag skulle domstolen i Etiopien meddelat domen mot den svenske läkaren Fikru Maru, men som så många gånger tidigare kom beskedet att den skjuts upp. Nytt datum är den 2 maj.

Hans svenske advokat, Hans Bagner, säger till SVT Nyheter Gävleborg att det är mycket upprörande och att man hoppas att chanserna är större den här gången än tidigare.

– Det finns en hygglig chans att det kommer en dom här gången, säger han till SVT Nyheter Gävleborg, och syftar på att en del politiska förändringar skett i landet den senaste tiden.

Läs hela artikeln här.

Svepet

Alliansen vill kopiera norska husläkarsystemet

Enligt en enkät som Ekot genomfört vill Alliansens fyra partier se en lösning likt det norska husläkarsystemet för den svenska primärvården. Även Sverigedemokraterna kan tänka sig lösningen, medan övriga partier säger nej. Miljöpartiet lyfter Nederländerna som förebild för att lösa primärvårdens problem, medan Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet menar att man ska inspireras av Skottland.

Läs artikeln och lyssna på inslaget här.

DIGITAL VÅRD

"Saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik via digitala vårdbesök"

På DN Debatt skriver fem företrädare för Camtö (Centre for assessment of medical technology in Örebro), som har sammanställt det vetenskapliga kunskapsläget kring diagnostik vid digitala vårdbesök, det saknas ”vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik via digitala vårdbesök” och att arbetssättet inte är förenligt med intentionerna om vård byggd på vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Debattörerna skriver också att ”Digitala vårdbesök i diagnosticerande syfte måste för närvarande betraktas som experimentell verksamhet”.

Läs hela debattartikeln på DN.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

Ur Sjukhusläkaren 2018-02

Bristande inflytande bakom stressrelaterad psykisk ohälsa / Läkemedelsförsäkringen / Forskaren Jonas Wrigstad: "Riskanalyserna leder fel" / Porträttet: Utredaren Anna Nergårdh vill att saker ska hända på riktigt / Uddevalla kommun har sänkt antalet onödiga sjukhusdygn / Del två i den stora enkäten till landstingspolitikerna

Prenumerera