Svepet

Sös anmäls till Arbetsmiljöverket och Ivo

Patienter som sitter i väntrummen utan bedömning eller tillsyn, en flödesledare som kan ansvara för 20-30 patienter utan att veta hur sjuka de är, sekretessbelagda samtal med patienter sker utan avskildhet och ledningsläkare som ensamma ansvarar för hela akuten som kan ha uppåt 140 patienter.

Det är bara några av de problem och risker som tas upp i de anmälningar av Södersjukhuset i Stockholm till Arbetsmiljöverket och Ivo.

Anmälningarna har gjorts av bland andra Klara Strömberg, överläkare och ordförande på Läkarförbundet på Södersjukhuset samt andra läkare och huvudskyddsombud för Saco.

Situationen känns patientosäker, uppger Klara Strömberg för Dagens Medicin.

Orsaken till det ansträngda läget är enligt läkarna ett nytt arbetssätt med modularbete, som för drygt tre år sedan infördes för bättre lagarbete och snabbare handläggning av patienterna.

Urban Säfwenberg, verksamhetsområdeschef för akutmottagningen på SÖS säger sig förstå läkarnas anmälningar, och uppger till tidningen att man nästa år ska växla in fler akutläkare och öka antalet slutenvårdsplatser.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

FIKRU MARU

Dom mot Fikru Maru uppskjuten ännu en gång

Idag skulle domstolen i Etiopien meddelat domen mot den svenske läkaren Fikru Maru, men som så många gånger tidigare kom beskedet att den skjuts upp. Nytt datum är den 2 maj.

Hans svenske advokat, Hans Bagner, säger till SVT Nyheter Gävleborg att det är mycket upprörande och att man hoppas att chanserna är större den här gången än tidigare.

– Det finns en hygglig chans att det kommer en dom här gången, säger han till SVT Nyheter Gävleborg, och syftar på att en del politiska förändringar skett i landet den senaste tiden.

Läs hela artikeln här.

Svepet

Alliansen vill kopiera norska husläkarsystemet

Enligt en enkät som Ekot genomfört vill Alliansens fyra partier se en lösning likt det norska husläkarsystemet för den svenska primärvården. Även Sverigedemokraterna kan tänka sig lösningen, medan övriga partier säger nej. Miljöpartiet lyfter Nederländerna som förebild för att lösa primärvårdens problem, medan Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet menar att man ska inspireras av Skottland.

Läs artikeln och lyssna på inslaget här.

DIGITAL VÅRD

"Saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik via digitala vårdbesök"

På DN Debatt skriver fem företrädare för Camtö (Centre for assessment of medical technology in Örebro), som har sammanställt det vetenskapliga kunskapsläget kring diagnostik vid digitala vårdbesök, det saknas ”vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik via digitala vårdbesök” och att arbetssättet inte är förenligt med intentionerna om vård byggd på vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Debattörerna skriver också att ”Digitala vårdbesök i diagnosticerande syfte måste för närvarande betraktas som experimentell verksamhet”.

Läs hela debattartikeln på DN.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

Ur Sjukhusläkaren 2018-02

Bristande inflytande bakom stressrelaterad psykisk ohälsa / Läkemedelsförsäkringen / Forskaren Jonas Wrigstad: "Riskanalyserna leder fel" / Porträttet: Utredaren Anna Nergårdh vill att saker ska hända på riktigt / Uddevalla kommun har sänkt antalet onödiga sjukhusdygn / Del två i den stora enkäten till landstingspolitikerna

Prenumerera