Svepet

SKL-miljarder mot psykisk ohälsa gav skralt resultat

De senaste två åren har regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, satsat 1,5 miljarder kronor och öronmärkt ytterligare 1, 4 miljarder för att motverka psykisk ohälsa i befolkningen.

Satsningen, som särskilt inriktat sig på barn och unga, har dock gett ett skralt resultat, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. 

Arbetet har till stor del inneburit att ta fram handlingsplaner för vad som bör göras, men de konkreta åtgärderna har inte blivit av, enligt Socialstyrelsen, som nu kräver skärpning.

I stället för att ytterligare revidera handlingsplaner bör man nu lägga fokus på att implementera dem, enligt Socialstyrelsen.

En konkret åtgärd som dock har gjort skillnad är satsningen på att öka bemanningen på ungdomsmottagningarna och att utöka öppettider vid dem.

Socialstyrelsen ska om ett år publicera en slutrapport som redogör för effekterna av satsningen i sin helhet.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

Svepet

Regeringsförslag: Ersätt AT med BT från år 2020

Regeringen har nu lagt sitt förslag om att ta bort allmäntjänstgöringen, AT, och ersätta den med bastjänstgöring, BT, som en första del i specialiseringen.

Många läkarstudenter måsta i dag vänta länge på en AT-plats, konstaterar socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande. Tanken med förslaget om BT är att göra vägen till att bli färdig specialist kortare så att läkarna får fler yrkesverksamma år som specialistläkare, uppger hon.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Svepet

KI-forskare polisanmäld

En forskare vid Karolinska Institutet ska ha ägnat sig åt misstänkta mångmiljonsvindlerier och oetiskt agerande mot patienter, rapporterar Aftonbladet.

Forskaren har polisanmälts av KI för att ha missbrukat sin förtroendeställning och för brott mot etiktillstånden. Han har dock inte behandlat patienter.

En förundersökning har inletts och åklagare är inkopplad på ärendet.

Det företag som sponsrat den anmälde forskarens forskning anklagar samtidigt Karolinska institutet för avtalsbrott, och KI krävs på över 13 miljoner kronor, enligt Aftonbladet.

Forskaren lämnade i höstas sina forskningsprojekt vid KI, projekt som han ska ha fått över 20 miljoner kronor för att slutföra. KI ska enligt Aftonbladet ha varnats om forskarens metoder, men ändå inte stoppat honom.

Svepet

Ny nationell strategi för cancervården

Nu uppdaterar regeringen den nationella cancerstrategi som gällt sedan nio år tillbaka och presenterar en ny nationell linje för hur man ska förbättra cancervården fram till år 2025.

I den nya inriktningen ligger fokus på bättre rehabilitering för dem som har haft cancer. Målet är att rehabiliteringen ska inledas tidigt och att öka tillgängligheten till cancervården och att hela vårdprocessen ska utgå från den enskilda patientens behov.

Antalet cancerpatienter kommer att öka i framtiden, därför krävs ett helhetsgrepp om cancervården, uppger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett uttalande på regeringens hemsida.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

Ur Sjukhusläkaren 2018-02

Bristande inflytande bakom stressrelaterad psykisk ohälsa / Läkemedelsförsäkringen / Forskaren Jonas Wrigstad: "Riskanalyserna leder fel" / Porträttet: Utredaren Anna Nergårdh vill att saker ska hända på riktigt / Uddevalla kommun har sänkt antalet onödiga sjukhusdygn / Del två i den stora enkäten till landstingspolitikerna

Prenumerera