Svepet

Stora brister i statlig utredning om högspecialiserad vård

Regeringen och en enig riksdag har beslutat att högspecialiserad vård ska centraliseras.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att skynda på denna centralisering och landstingen har successivt börjat ta bort vård från mindre sjukhus för att koncentrera den till färre sjukhus.

Men de politiska beslut som nu utstakat vårdens inriktning i hela landet och får landstingspolitiker att exempelvis flytta viss kirurgi från mindre sjukhus har visat sig utgå från felaktiga beslutsunderlag. Det visar andra delen av dokumentären Den stora sjukhusstriden i SVT Dokument Inifrån, som sändes den 9 maj.

Politikerna har grundat sina beslut på den statliga utredaren Måns Roséns utredning, vars slutsats är att läkare på mindre sjukhus har för låg volym, alltså för få patienter för att prestera tillräckligt bra.

Enligt Rosén dör hundratals människor i onödan på grund av att kirurger alltför sällan utför komplicerade operationer. I utredningen hävdas att omkring 500 liv räddas om vården i stället koncentrerades till färre sjukhus med högre volym.

Men utredningens beräkningar är till stor del felaktiga. I utredningen har exempelvis döda patienter räknats flera gånger, patienter i livets slutskede (palliativ vård) har räknats med i underlaget, liksom kvinnor som inte ens var sjuka utan skulle föda barn.

Socialminister Annika Strandhäll (S) säger till SVT att hon blir ”väldigt upprörd” av de uppgifter som presenteras i programmet.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

Svepet

Regeringsförslag: Ersätt AT med BT från år 2020

Regeringen har nu lagt sitt förslag om att ta bort allmäntjänstgöringen, AT, och ersätta den med bastjänstgöring, BT, som en första del i specialiseringen.

Många läkarstudenter måsta i dag vänta länge på en AT-plats, konstaterar socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande. Tanken med förslaget om BT är att göra vägen till att bli färdig specialist kortare så att läkarna får fler yrkesverksamma år som specialistläkare, uppger hon.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Svepet

KI-forskare polisanmäld

En forskare vid Karolinska Institutet ska ha ägnat sig åt misstänkta mångmiljonsvindlerier och oetiskt agerande mot patienter, rapporterar Aftonbladet.

Forskaren har polisanmälts av KI för att ha missbrukat sin förtroendeställning och för brott mot etiktillstånden. Han har dock inte behandlat patienter.

En förundersökning har inletts och åklagare är inkopplad på ärendet.

Det företag som sponsrat den anmälde forskarens forskning anklagar samtidigt Karolinska institutet för avtalsbrott, och KI krävs på över 13 miljoner kronor, enligt Aftonbladet.

Forskaren lämnade i höstas sina forskningsprojekt vid KI, projekt som han ska ha fått över 20 miljoner kronor för att slutföra. KI ska enligt Aftonbladet ha varnats om forskarens metoder, men ändå inte stoppat honom.

Svepet

Ny nationell strategi för cancervården

Nu uppdaterar regeringen den nationella cancerstrategi som gällt sedan nio år tillbaka och presenterar en ny nationell linje för hur man ska förbättra cancervården fram till år 2025.

I den nya inriktningen ligger fokus på bättre rehabilitering för dem som har haft cancer. Målet är att rehabiliteringen ska inledas tidigt och att öka tillgängligheten till cancervården och att hela vårdprocessen ska utgå från den enskilda patientens behov.

Antalet cancerpatienter kommer att öka i framtiden, därför krävs ett helhetsgrepp om cancervården, uppger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett uttalande på regeringens hemsida.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

Ur Sjukhusläkaren 2018-02

Bristande inflytande bakom stressrelaterad psykisk ohälsa / Läkemedelsförsäkringen / Forskaren Jonas Wrigstad: "Riskanalyserna leder fel" / Porträttet: Utredaren Anna Nergårdh vill att saker ska hända på riktigt / Uddevalla kommun har sänkt antalet onödiga sjukhusdygn / Del två i den stora enkäten till landstingspolitikerna

Prenumerera