SBU ska kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Anna Sofia Dahl | 17 augusti, 2017 | MER: Sjukvårdens organisation

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska på uppdrag av regeringen kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård.

Bland de sjukhus som har infört den nya styrmodellen finns NKS i Stockholm. Eftersom nya styrmodeller kan komma att påverka ”förutsättningarna för hälso- och sjukvården att ge vård som utgår från patientens behov” vill regeringen att kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas.

– Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

SBU får en miljon kronor för uppdraget och ska senast den 31 maj 2018 lämna en redovisning.

Lämna en kommentar

CAPTCHA