Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm.

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm.

S i Stockholm föreslår ny vårdmodell

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Anna Sofia Dahl | 5 maj, 2017 | MER: Sjukvårdens organisation | 2 kommentarer

Socialdemokraterna i Stockholm föreslår en ny vårdmodell för att lösa landstingets vårdkris. Bland annat vill man, likt Läkarförbundet, införa en patientansvarig läkare och föreslår också att fyra av de befintliga vårdvalen avvecklas.

I Vårdsamverkan Stockholm, som är namnet på Socialdemokraternas förslag på lösning av sjukvårdskrisen i Stockholms läns landsting, finns en rad förslag på förändringar. Det viktigaste av dem är enligt oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), en ”uppgradering av primärvården”

– Att din vårdcentral blir din ankarpunkt i sjukvården och att du som patient ska vara trygg med att det finns en kontinuitet och en fast patientansvarig.

Tanken är att patienters huvudkontakt med primärvården ska vara en så kallad EVA, en ”egen vårdansvarig”, och att en sådan som mest ska bestå av tre fysiska personer där en av dem ska vara en läkare.

– Dels står EVA för de tre bärande principerna i vårt förslag – enkelhet, ansvar och valfrihet – dels innebär EVA-funktionen den kontinuitet och trygghet som saknas i vården i dag, säger Erika Ullberg.

Hon menar också att de bemanningsproblem som finns i primärvården idag kommer att lösas i och med Vårdsamverkan Stockholm.

– Eftersom vi vågar uppgradera vårdcentralerna och specialisterna i allmänmedicin så kommer det att göra deras arbete bättre värderat. Då blir det också mer attraktivt att arbeta i primärvården.

Vårdsamverkan Stockholm grundar sig till stor del i Göran Stiernstedts rekommendationer, som i sin tur kommer från den analys av stockholmssjukvården som han gjort på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholm.

– Vi tror och vet att det kan bli ett bättre resultat än vad det är nu, framförallt givet de ekonomiska förutsättningar som vi har i Stockholm. Vården här kostar väldigt mycket pengar, men uppsplittringen och fördyringen av vårdval gör att mycket går till annat än det egentligen borde, säger Erika Ullberg.

När det gäller just vårdvalet vill Socialdemokraterna i Stockholm ta bort fyra av dagens befintliga – vårdval förlossning, avancerad sjukvård i hemmet, urologi samt specialiserad palliativ vård. Dessutom vill man avbryta införandet av vårdval geriatrik samt reumatologi och utvärdera samtliga övriga vårdval.

– 2016 kostade vårdvalen 1,4 miljarder mer än de skulle ha gjort med samma kostnadsutveckling som den övriga vården. Så det finns en miljard att spara in på – inte första eller andra året, men över tid. Det finns väldigt mycket pengar i sjukvården i Stockholm, men de används på ett annat sätt än vad vi skulle göra.

Från Liberalerna i Stockholms sida menar man att delar av förslagen, främst satsningar på primärvården och digitala kontaktvägar, i Vårdsamverkan Stockholm redan genomförs av alliansen.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

– Socialdemokraterna slår in öppna dörrar – och slänger hårt igen andra dörrar i ansiktet på patienterna. Vi satsar på primärvård och digitalisering, vi prioriterar de svårast sjuka patienterna, och vi tänker inte gå med på att skapa nya vårdköer, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) i ett pressmeddelande.

Hon menar också att avskaffandet av vårdval innebär att ”politiker istället för stockholmare själva ska bestämma var stockholmarna söker vård” och att det kommer resultera i att väntetiderna växer.

2 kommentarer

 • Lasse skriver:

  Organisation kommer av organon betyder verktyg eller redskap.
  Skillnaden är redskap används för egen intresse. Som verktyg bygger man något och då krävs kunskap kompetens kreativitet.
  Politiker har organisationer som redskap nå makt.
  Ingen kompetens ha organisation som verktyg.
  Kaiser permanent nu och fastlege ordning.Politiker ni måste också förstå att resultat är king. Billigare bättre.
  Vem blir först socialister borgerliga eller raketen SD…
  Nej ena er låt de professionella styra vården. ……

 • Göran Westman skriver:

  Ett uppvaknande?
  Det finns grundläggande problem i dagens sjukvårdskris. Det största var införandet av NPM där ekonomi och personalledning överordnades den medicinska verksamheten. Lekmän och lekkvinnor tror sig kunna styra vården med mått som inte mäter vårdkvalitet. Dessa mått och styrdokument saknar validitet ( mäter inte vårdkvalitet utan prestationer) men har hög reliabilitet ( man får samma resultat vid upprepade mätningar). ”Beställare” och ”utförare” av vård har ingen direkt kontakt med daglig vård utom när det krisar (stabsläge).
  Sverige behöver en ny lag efter hälso- sjukvårdslagen 1980 som skall reglera politiskt lekmannainflytande (kommun, län, region, nation och EU). Det måste bli ett slut på ständiga nödlösningar (ad hoc) för att sjukvården skall bli bättre. Där ingår att öka läkares och patienters inflytande På vårdens utveckling. Patientlagen tillkom inte e av en tillfällighet mot vilken landsting (och kommuner) flagrant bryter emot. Tursamt nog har den medicinska vården utvecklats, trots en miserabel ledning, där vårdpersonal och framförallt läkare varit pådrivande.
  Göran Westman
  Professor emeritus, hälso- sjukvårdsforskning

Lämna en kommentar

CAPTCHA