AV: red | 6 februari, 2017 | MER: Debatt | 4 kommentarer

Läkare mot läkare i sjukskrivningsprocessen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Läkare är som vilka människor som helst. De vill göra ett bra dagsverke och lyckas oftast men inte alltid. Försäkringskassans handläggare är som vilka människor som helst. De vill också göra ett bra arbete och lyckas ofta men inte alltid. Vad ett bra arbete är beror på vem man frågar.

Henrik Lund, riksordförande SALO. Foto: SALO

Henrik Lund, riksordförande SALO. Foto: SALO

I debatten om sjukskrivningar har en grupp doldisar undsluppit ljuskäglan från grävande journalister och debattörer, nämligen de läkare som arbetar på försäkringskassan som Försäkringsmedicinska rådgivare, FMR. Dessa har en roll som för utomstående kan vara något förvirrande och kanske även för FMR själva. För att den icke fackutbildade handläggaren ska kunna ta ett beslut i ett ärende konsulterar denne FMR, allt för den byråkratiska rättssäkerhetens skull.

FMR studerar dokumentationen som inlämnats i sjukskrivningsärendet. Det har alltså inget med den sjuke att göra utan endast orden på papperen. Denne bedömer bland annat ifall dokumentationen räcker för beslut, om det finns tydliga kopplingar mellan diagnos/er och funktions/aktivitetsnedsättningar och att diagnoserna har relevans i relation till den sjukskrivningsperiod som anges. Allt utifrån standarden ICD-10.

När behandlande läkare får en begäran om komplettering gällande en patient är det inte handläggaren som ifrågasätter underlaget. Det är FMR-läkaren som underkänt intyget. Denne håller förmodligen inte med, för genom att byråkratisera processen så slipper alla inblandade ansvar. De gör ju bara sitt jobb(?) Avhumaniserande byråkrati har funnits i alla tider.

Att det uppstår förvirring och irritation hos behandlande läkare och patient är naturligt då det är handläggaren som tar beslut om sjukskrivning medan det är FMR:s bedömning som denne lutar sig mot i beslutet. FMR som är läkare ska agera utifrån sin läkaretik men är anställd av Försäkringskassan för att kritiskt granska sina kollegors intyg. Självklart blir det lojalitetskonflikter.

Här finns det alltså även en konflikt mellan läkare-läkare och inte bara läkare-FK. När regeringen ger FK i uppdrag att sänka sjuktalen så gör man det inte genom att folk blir friskare, de nekas bara komma in i systemet eller tvingas bort. Därmed kan FK visa gröna siffror och regeringen kan slå oppositionen på fingrarna med kreativ statistik. Så har det varit sedan 1990-talet och partifärgen har aldrig spelat någon roll. Arbetsförmedlingen, AF, har under många år ägnat sig åt kreativ statistik för att förvränga verkligheten. FK gör samma sak. Medan politiker slår varandra i huvudet med statistik går många under i utanförskapsträsket som skapats av politikerna. Det har gått så långt att (Kd) har varumärkesskyddat begreppet Verklighetens folk och (S) har skyddat ”Nordiska modellen” (Wikipedia). Man kan undra vem som lever i verkligheten.

Detta är alltså inte endast en konflikt mellan sjukskrivande läkare och FK. Det är en konflikt mellan läkare samt mellan en politisk marknad och människors verklighet. I förlängningen handlar det om vad det är för samhälle vi vill ha. Idag har vi tyvärr ett samhälle där sjuka och arbetslösa indirekt definieras som snyltare och hanteras med knivskarp byråkrati för att sopa problemen under mattan.

 

Henrik Lund,

Beteendevetare

Ordförande Sveriges Anställningslösas Landsorganisation

med lång erfarenhet av hur bland annat sjukskrivningsprocesser ser ut.

4 kommentarer

 • Robert skriver:

  Jag hade gått sjukskriven till och från i åtta år med skador i nacken efter en arbetsskada. För det första tog det nio år (!) att få ett svar på min anmälan om arbetsskada, ett svar som inte blev som jag hoppats och trott.
  Hursomhelst, år 2008 fick jag träffa läkare och terapeuter utsedda av FK, de skulle avgöra om jag hade rätt till sjukersättning. Döm om min förvåning när jag beviljades 25% . Men jag var inte ensam om att förvånas, det blev handläggaren på FK också som vägrade acceptera beslutet, hon skickade mig till vårdcentralen (!) för att få ett sista utlåtande. Jag vann.

 • Chilli skriver:

  FK’s läkare är ju bara rådgivare. Handläggaren på kassan är den som tar beslutet och när en person tex inte blir beviljad sjukersättning mm så lägger handläggaren ansvaret på den MEDICiNSKA RÅDGIVANDE ”läkaren”.
  Något som är hel vansinnigt galet.
  H*n är ju bara rådgivande..och dessutom har denna/e rådgivande läkaren ingen tillsynsmyndighet.

  Många duktiga kunniga handläggare tar egna beslut och struntar blankt i den rådgivande läkaren på FK.

  Vi har länge kämpat för att man ska tillsätta en tillsynsmyndighet för både FK och försäkringsbolagsläkarna.

 • Angelica skriver:

  Självklart måste FMR kunna påvisa hur denne gjort sin bedömning och på vilka grunder- Min FMR kan INTE det och kan INTE påvisa vilka dokument bedömningen är gjord utifrån

 • Björn Hammarskjöld skriver:

  Henrik, tack för din debattartikel!

  Du skriver:

  ”FMR studerar dokumentationen som inlämnats i sjukskrivningsärendet. Det har alltså inget med den sjuke att göra utan endast orden på papperen. Denne bedömer bland annat ifall dokumentationen räcker för beslut, om det finns tydliga kopplingar mellan diagnos/er och funktions/aktivitetsnedsättningar och att diagnoserna har relevans i relation till den sjukskrivningsperiod som anges. Allt utifrån standarden ICD-10.”

  Problemet är allvarligare än så. Handläggare och FMR har att hålla sig till FK:s eget Metodstöd för handläggare och försäkringsmedicinsk rådgivare. Här framgår otvetydigt att FMR har två uppgifter:
  1. att översätta sjukskrivande läkares fackspråksuttryck till föräkringskasseska
  2. att bedöma om dokumentationen räcker för ett beslut.

  Det framgår i nästan övertydliga ordalag i metodstödet att FMR inte får göra medicinska bedömningar eller skriva utlåtanden. http://www.skyddsnet.se/files/metodst%C3%B6d_handl%C3%A4ggare%20o.%20f-l%C3%A4kare.pdf

  Att FMR i strid med Metodstödet och utan personlig undersökning skriver utlåtanden till domstol rörande en enskild försäkringstagare och dessutom undertecknar detta ”utlåtande” med sina medicinska titlar i stället för den korrekta titeln FMR strider dels mot 15 kapitlet 11 och 15 §§ brottsbalken och FK riskerar att dömas för brott mot 14 kapitlet 10 och 13 §§, 15 kapitlet 8 §, 17 kapitlet 15 § BrB.

  Se också JO:s allvarliga kritik av FK ”Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer”. JO dnr 3726-2011. http://www.medicine.gu.se/digitalAssets/1446/1446083_jobeslut_fk.pdf

  Här framgår att FK generellt och uppsåtligt bryter mot den synnerligen kraftfulla förvaltningslagens 10, 15, 16, 17 och 20 §§. Bryter FK mot lag har beslutet inte tillkommit i laga ordning, är då en nullitet men måste upphävas av domstol.

  Tyvärr finner förvaltningsdomstolarna alltför ofta att FK har större trovärdighet än den enskilde lille EU-medborgaren. Så då bryter förvaltningsrätten mot 1 och 9 §§ regeringsformen samt mot EKMR och Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS). EURS ger den enskilde mycket stora rättigheter som med alla till buds stående medel ska skyddas av myndigheter inklusive domstolar. Men detta följs inte alltid av myndigheterna.

Lämna en kommentar

CAPTCHA