Stella Cizinsky

Stella Cizinsky

”Ica Maxi är organiserat med bättre evidensgrund än svensk sjukvård”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Malin Gavelin | 17 mars, 2017 | MER: Sjukvårdens organisation | 7 kommentarer

Att den nya styrtrenden ”värdebaserad vård” införs på bred front i svensk sjukvård utan vetenskapligt stöd och i strid med Riksdagens etikplattform är något som oroar läkarna bakom ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården”. Värst av allt är att det sker utan någon som helst diskussion med vårdpersonalen, menar de.

-Inom svensk sjukvård är man extremt noga med bevisbördan när det gäller exempelvis vilka läkemedel som ska användas och vilka resultat man får av olika typer av operationer. Men när det kommer till evidensbaserad organisation är det rena vilda västern.

Det säger Stella Cizinsky, verksamhetschef i Örebro och en av läkarna bakom Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården. Tillsammans har de skrivit ett flertal debattinlägg om det som de upplever som en av huvudorsakerna bakom allt från vårdplatsbrist till sjuksköterskeflykt och allmän demotivation inom dagens sjukvård.

– Det vi vänder oss emot är att man låter marknadskrafterna styra. Man tar in den ena modeflugan efter den andra och det kostar oss ofantligt mycket. Först och främst i form av de direkta kostnaderna till olika konsultfirmor – där har vi Stockholms läns landsting som ett tydligt exempel med sina konsultkostnader på över 100 miljoner om året. Efter det kommer de verkligt stora kostnaderna – när vi ska lära oss alla dessa nya metoder och leverera en massa data till den här enorma apparaten, säger Stella Cizinsky.

Och trots att ”alla” pratar om det här med vikten av att återprofessionalisera vården och sluta styra på detaljnivå – från regeringens samordnare till Läkarförbundet och övriga fackliga organisationer – fortsätter man ironiskt nog att parallellt föra in ett system som värdebaserad vård på ett av våra största sjukhus Karolinska, menar Stella Cizinsky.

– Det här är något helt experimentellt som man inte har kunnat visa någonstans att det förbättrar verksamheten. Och när det inte funkar kommer det att tas bort och ingen kommer att ställas till svars. precis som så många gånger förr. På ICA Maxi bygger varenda varas placering på evidensbaserade studier – de har bättre evidensgrund än svensk sjukvård, säger hon.

Gunnar_Akner

Gunnar Akner

Nätverkets grundare Gunnar Akner håller med om vikten av att återproffesionalisera vården.

– Det är en enorm frustration inom sjukvården idag, där många läkare och vårdpersonal är bekymrade – för att uttrycka mig milt. Vi inom nätverket är en väl meriterad grupp läkare där nästan alla är eller har varit chefer i vården och många har en gedigen akademisk kompetens. Om vi nu enhälligt säger att det här är olämpligt och att det inte finns en enda vetenskaplig studie som visar att värdebaserad vård fungerar – då tycker man att det borde få ett slut. Men lavinen är igång. Sverige har blivit ett pilotland för det här, säger han.

Gunnar Akners förhoppning är att man via läkarnätverket ändå ska lyckas sätta fokus på den viktiga frågan om hur vården styrs – och att den olämpliga styrningen i de allra flesta fall faktiskt är den bakomliggande orsaken till många av problemen, t.ex. den vårdplatsbrist och personalbrist som det så ofta skrivs om i media.

Den olämpliga styrningen motverkar – och ibland direkt förhindrar – kvalitet i vården. Det har nog aldrig funnits så mycket konstruerade och därmed onödiga problem som vi har i dag. Vi har inte kopplat det kliniska arbetet på individnivå med styrningen på gruppnivå. De är helt olika logiker – de matchar inte varandra alls.

Hur skulle vården kunna lösa detta på bästa sätt, anser ni?

– Det borde vara förhållandevis lätt att i vårt lilla och relativt homogena land lösa problemen på ett sätt som stämmer med grundläggande principer för kliniskt arbete. Utgångspunkten måste vara ett entydigt patientperspektiv, eftersom den viktigaste kvalitetsaspekten i vården alltid handlar om den enskilda människan över tid. De största problemen i vården i dag gäller patienter med flera samtidiga kroniska sjukdomar, det vill säga främst äldre personer. De behöver en regelbundet upprepad kvalificerad, integrerad och koordinerad handläggning över tid. Vi behöver återföra vården till dess kärnvärden – back to basics – och det är detta som också efterfrågas av patienterna i mycket hög utsträckning.

7 kommentarer

 • Calle Forsberg skriver:

  Ja. Jag för min del arbetar just nu i Norge. Detta kommer snart hit också. Men, jag kommer nog aldrig mer att arbeta fast i Sverige som sjukhusläkare. Något vikariat blir det kanske. Men jag var på väg till en fast anställning, men är nu glad att det inte blev av. En klen tröst för de som tvingas arbeta i detta ”nya” försämrade system. Men att tro att ledarskapet inom Hälso och Sjukvården helt plötsligt kommer att lyssna på osssom arbetar på golvet är nog bara en from förhoppning. Färdvägen är utstakad av Boston Consulting Group och andra konsultfirmor. Gigantiska sjukhus är framtiden. Även om forskning visar, och kommer att visa att det inte är den ”slutgiltiga lösning” som tjänstemän och politiker tycks anse. Men Top Down Styrningen är här för att stanna. Jag kommer inte att se en omsvängning från denna Ledarfilosofi under min livstid. Hur de som arbetar i detta system kommer att må rent psykiskt är bara Collateral Damage. Som sagt: ”Man kan inte göra en omelett utan att knäcka ägg.”! Citat: Inte Stalin som man kan tro, Mer President William Taft.
  Men lycka till Ni som orkar ”sprattla emot”. Ni har mitt fulla stöd!

 • Lasse skriver:

  Helt rätt
  Men byt namn läkarnätverket för lämplig styrning Av hälSa och sjukvården

  Helt övertygad rätt spår

 • Saeed Khan skriver:

  Jaja. För oss i vården vardagsmat – har ju sedan 90-talet sett hur miljarder kastats bort på meningslösa och improduktiva byråkratiska konstruktioner som kostar oss vårdarbetare stor del av arbetstiden att ”mata” med meningslösa mått på vård som bara försämrats med ökad fragmentering och minskat professionellt ansvar vilket i sin tur är önskat av byråkratin då eget ansvar riskerar att skifta vårdpersonalens fokus till att hjälpa patienter istället för att vara lojala mot ett sedan länge dött planekonomiskt system som f n är total lekstuga för karriärkåta byråkrater som ej är intresserade av sjukvård. De gör iaf inga försök att förstå vården för då hade man väl frågat
  vårdarbetarna…
  Jag sade upp mej från landstinget för länge sen… har massor med jobb…

 • Fredrik Lenninger skriver:

  Det efterlystes lokalt ledarskap inom vårdapparaten i sommars på Gotland; just back to basics; betyder det att alla ni läkare med avdelningar börjar ställa krav på att styra den lokala vården; på den egna kliniken och det egna sjukhuset efter de utgångspunkter i god och effektiv vård och omsorg som ni menar kan prägla utvecklingen; det ska nog komma underifrån!

 • Kennethlockridge@msn.com skriver:

  Svard is of course right: If you are a professor of medicine in an urban hospital in Sweden, they will take care of you well.

  For the rest of us, these ”thought up” systems are all disasters, including the latest. At best, they simply save money for Magdelena Anderson. You need two things, neither of which you have at present:

  1. Money. Money for rooms, education, kidney stone rushing machines, and doctors who stay in rural areas. Etcetcetc. On the international tables of money spent on health care per patient, Sweden is not a model, it is scandalously low. Over all, you do not provide for the population that built Sweden, those over 60.

  2.These same older persons have multiple and complex conditions that separate specialists who never meet, cannot properly treat. You need to assign every person over 60 to an experienced and annually re-educated General Practitioner, who will coordinate specialist treatments with authority.

  3. And you must do what the Danes did, and insist that proper treatment must ensue within 2 weeks

  4. SKLs role as defender of the present degenerate system must be ended.

  ”The Swedish Model” in health care fell apart years ago, and the efficiency experts took over what became a fiction. Much the same might be said of the educational system. Once you enter modernity, all of these systems will need to be restored to real effectiveness. Ask OECD for help and, please, no more Swedish Models, it has cost me my life.

 • Bertil Apelman skriver:

  Utmärkt !
  Mötet mellan patient och vårdpersonal måste åter få bli kärnan för verksamheten. Kompetensen, utvärderingen och utvecklingen skall styras utifrån dessa möten ! Kräver tydlig ledarskapsförändring.

 • jan-olof svärd skriver:

  Evidenced based medicine kan svårligen fungera med Eminenced based management. ologiskt.
  Hur blir man medlem?

Lämna en kommentar

CAPTCHA