”Förstör en yrkeskår som är väldigt lojal”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Anna Sofia Dahl | 25 november, 2016 | MER: Sjukvårdens organisation | 6 kommentarer

Stockholms läns landsting säger upp de olika lokala jour- och beredskapsavtalen som finns för läkare och ersätter dem med ett gemensamt dito. Reaktionerna från läkarna har enligt Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, varit minst sagt kraftiga.

Johan Styrud

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

Under onsdagen meddelade Stockholms läns landsting, SLL, att man kommer att säga upp de olika lokala jour- och beredskapsavtal som finns för läkare inom landstinget. Istället kommer den ordinarie arbetstiden i högre utsträckning än i dag att förläggas mellan 07:00 och 21:00 – istället för att ha jourtjänstgöring under den tiden.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, säger att man inte förstår logiken bakom landstingets agerande, även om man har förstått att det var att vänta.

– Vi är väldigt förvånade att man säger upp avtalen utan att ha en plan för hur man ska lösa det här. Det finns en massa pengar nedbundna i avtalen och de ser olika ut på varje ställe. Dessutom är de anpassade till efter just den verksamhet man har. Så det kommer bli väldigt svårt att få till ett gemensamt, säger han och fortsätter:

– Oron är att man kommer flytta pengar från en grupp till en annan. Det kommer man inte runt och det skrämmer mig väldigt mycket.

Läkarföreningen gick ut med informationen till sina medlemmar under torsdagen och responsen har varit minst sagt kraftig.

– ”Skit”. ”Strejk”. Det är väldigt hårda reaktioner. Ett antal har hört av sig hittills och det är bara negativt. Vi är väldigt måna om att verksamheten ska fungera och därför också väldigt besvikna på att man nu bryter sönder ett lag som fungerar, säger han.

Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns landsting, säger i ett pressmeddelande att ”vårdens arbetstidsmodeller har inte alltid utvecklats i takt med samhället i övrigt”. Också att man måste hitta nya arbetssätt för att motsvara patienternas förväntningar på vården.

– Våra medarbetare behöver arbeta mer tillsammans i team runt patienterna och därför måste arbetstidsplaneringen för alla yrkeskategorier samordnas. För att detta ska fungera behöver vi bland annat anpassa dagens jour- och beredskapsavtal och skapa gemensamma villkor för i stort sett alla våra dygnet-runt-verksamheter, säger hon.

Men Johan Styrud menar att det bara är floskler.

– Det säger ingenting. Man förstör en yrkeskår som är väldigt lojal och man förstör verksamheter som fungerar – man tänker inte produktionsmässigt.

Den 13 december ska läkarföreningen möta representanter från landstinget för att få mer information och för att ge sina argument. Enligt SLL kommer avtalen att börjas sägas upp från och med den 1 januari 2017.

– Vårt krav kommer att vara att vi måste få utvärderat vad det finns för pengar i varje avtal. Det är ett jättearbete. Om de är lika ineffektiva och inte har några tankar på att det ska bli bra så fixar vi inte det här på den tiden, säger Johan Styrud.

6 kommentarer

 • Företagsläkaren skriver:

  Jag lämnade off(a)entliga vården för att slippa arbeta oregelbundet och bristande kompetensutveckling.
  Nu vill man inför ett schema där man sprider obekväma arbetstider i ett 40h schema.
  Det värsta som kan hända en verksamhet är att kompetensen försvinner, då vinner en annan.

  Ja varför är det dåligt med schemalagd jourverksamhet?!
  1. Man förlorar rätten att styra sitt arbete mellan 1630-0730—> Folk slutar.
  2. Färre kommer göra mer dagtid–> Övertiden ökar ger sämre arbetsmiljö & folk slutar.
  3. Fungerande rutiner detaljstyrs utan samverkan –> Folk slutar.
  4. Jourkomp ackumuleras inte så att man kan längre ledigheter—> Folk slutar

  Människor är inte dumma i huvudet utan söker sig mot en bättre arbetsmiljö.
  Men det är kanske det dom vill?
  Vi har sett hur SSK slutar pga detta och nu gör man om samma fel igen. De som blir kvar är tysta ja-sägare, angiveri och tystnadskultur.

 • Fredrik Lundberg skriver:

  Jag uppfattar detta beslut som mycket olyckligt. Det behöver finnas ett incitament (antingen ekonomiskt och/ eller med ledig tid) kopplat till de obekväma arbetspassen som finns kvar även efter att jouravtalet sagts upp i Sthlm. Det är viktigt för att verksamheten inte skall sluta fungera. Jourbelastningen är olika för olika kollegor och med dagens system blir de som tar på sig ökad jourbelastning belönade för det och verksamheten fungerar t ex även kl 1900 fredag kväll – samtidigt som de som vill ha något lägre belastning accepterar skillnaden i ersättning. Utan incitament för den enskilde, är jag som ansvarig för en verksamhets medicinska säkerhet, mycket orolig för att inte klara denna dygnet runt. Det blir inte fler ”doktorstimmar” att fördela över årets alla dagar för att jouravtalet sägs upp. Jag är bekymrad för att detta sprider sig över landet och drabbar det landsting där jag tjänstgör. Jag vill att facket centralt hjälper Sthlm att hantera denna situation och problematik – den är avgörande för hela landet. Att förflytta jourersättning till ordinarie lönerevisioner kommer att göra att jourarbetet inte har någon ekonomisk ersättning kopplad sig och därmed uppkommer problem att få dessa arbetspass utförda. Nuvarande jouravtal är en praktisk, effektiv och resurssnål användning av ”doktorskompetens” utanför kontorstid som bör bevaras.

  Fredrik Lundberg
  Medicinskt ansvarig läkare för Neo-IVA i Linköping.

 • Sven-Olof Björken skriver:

  Det liknar snart tiden under Lenin och Stalin när ”röda” ”outbildade” bestämde om läkaren skulle skickas till arbetsläger eller behållas som slav….

 • Anna Sj skriver:

  Bildligt talat för att göra det begripligt för från vårdgolvet utomstående : Nu håller man på att organisera ett team kring tandkrämstuben (patienten) som kommer ut ur maskinen (läkaren) som producerar tandkrämstuben. Teamet (vårdpersonal) följer nyfiket tandkrämstuben genom tillverkningsprocessen (vårdkedjan) . På Nya Karolinska verkar tuberna också få en helt individuell väg genom tillverkningsprocessen, vilket torde medföra merkostnader. För 50 år sedan begrep man att teamet skulle optimera maskinen för att så många tandkrämstuben som möjligt skulle komma ut den dagen. Varför är inte det uppenbart idag? Hur kan man förledas att tro att en maskin med avsaknad av underhåll och service kan producera lika många tandkrämstuber som en maskin som får just service. Organisera vården kring maskinen och optimera den, så blir slutresultatet både bättre kvalitet (kontinuitet) och kvantitet. Det är föga förvånande att läkarledda mindre, privata enheter fungerar effektivt. Där organiseras verksamheten kring läkaren som producerar vården. Offentlig sektor borde istället för att hoppas på att storskalighet ska vara lösningen, bryta ned verksamheterna i små, effektiva personalstyrda enheter med arbetsglädje.
  Anna

 • Christina skriver:

  Ett problem som sällan nämns är, att dagens joursystem gör det möjligt att lägga ut arbete på s.k obekväm tid på ett mycket flexibelt sätt. Äldre läkare kan arbeta kvällar och nätter i mindre utsträckning. Gravida kan snabbt utan krångligheter plockas bort från arbete kvällar och nätter och en del yngre kolleger kan önska och beviljas ta på sig mera arbete än andra.
  Med den schablonartade fördelning av arbetet som högst sannolikt blir följden av landstingspolitikernas nya idéer faller möjligheten till flexibla lösningar med nödvändighet bort och detta kommer av läkarna att upplevas som en betydande försämring av arbetsmiljön.
  Det ska bli intressant att följa vad detta kommer att leda till.
  Tycker en gamling som lämnat bakom sig arbete på kvällar och nätter för länge sedan.

 • Jona Elings Knutsson skriver:

  Kanske hoppas SLL att det nästa år saknas lika många läkare som det saknas sjuksköterskor, det vill säga jättemånga. Det blir ju också ett slags team! Team ”vi som gett upp sjukhusen”. Instället kanske Konsulterna kan bilda team med Politikerna och börja jobba på golvet. Lycka till med alla flöden och värdeord! High five på er!

Lämna en kommentar

CAPTCHA