Du sköna nya värdegrund!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Per Björgell | 23 maj, 2017 | MER: Krönikörer/Bloggare | 20 kommentarer

Vad är en ”Värdegrund”? Det har jag undrat länge. Själv har jag vuxit upp utan begreppet, jag har aldrig behövt det. Men rätt som det var hade värdegrunden nått offentligheten.

Enligt Wikipedia är värdegrund ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet om ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar. Nuförtiden gör man nästan fel, om man inte har en värdegrund att luta sig mot. Det är ett konstigt ord, tycker jag. Värde eller värdering kan jag förstå. Men grund, då? Det kan bland annat betyda ”föga djup”, ”flat”, ”ytlig”, ”lättvindig”, ”nivå”, ”(hus)grund” eller ”gemensam”. Är värdegrund basen för det värdefulla, eller innebär värdegrund ett grunt värde, alltså lägsta ribban för något?

Sedan flera år har våra sjukhusadministratörer i eran av New Public Management (NPM) filat på sina värdegrunder. Vi läkare behöver egentligen ingen sådan pålaga. Vi är anställda under svensk lagstiftning, och bär med oss Hippokrates ed, tolkad som att aldrig göra skada, om möjligt bota, ofta lindra, och alltid trösta.

Men vem behöver då en värdegrund? Jo, våra administratörer! De behöver det här begreppet att visa för politiker och grannsjukhus: ”Titta här, vad vi har gjort. Vår ledningsgrupp, våra vårdutvecklare och våra klinikchefer har jobbat fram vår värdegrund!” Bakgrunden är ofta att ledningsgruppen har bestämt att varje klinik ska lämna fem förslag, som vårdutvecklarna ska jobba vidare med.

Uppdraget hamnar på klinikens utvecklingsdag, där medarbetarna lämnar förslag, som skrivs på blädderblocket. På ett normalstort sjukhus kan det lågt räknat leda till 50 gruppmöten om 10 personer, som jobbar hårt på sina förslag under minst en timme. Det blir 500 timmar, och räknat på en medellön om 30 tkr + sociala avgifter, blir det 250 kr/anställd/mötestimme. Därmed kostar det minst 125.000 kronor bara för att få personalens förslag till en värdegrund. Räcker det inte med en målsättning?

”Men utveckling är viktig”, säger kanske någon? ”Absolut”, säger de flesta, ”men lägg tiden på något meningsfullt i stället”: ”Hur undviker vi onödiga köer och väntetider?”, ”Hur skapar vi trivsel?”, eller ”Klarar vi att ge våra patienter tidig smärtlindring?”. Patienterna kanske mår bättre av värdegrunder? Nej, inte de heller! De vet ju att personalen på sjukhuset gör sitt bästa, att det finns en etik, och lika vård för alla. Det är de trygga med. Det har många undersökningar visat.

Jag gjorde en liten research och började med Sveriges lagar. Värdegrund måste väl finnas i den nya Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) eller i den nya Patientlagen (2014:821)? Men neej! Det finns ingen värdegrund i våra hälso och sjukvårdslagar, för den behövs ju inte.

Socialstyrelsen då? De ska ju tillse att alla har tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Jo, de har en värdegrund, och till och med ”kärnvärden” (vad nu det är)! Socialstyrelsens värdegrund utgår från deras kärnvärden ”saklig, handlingskraftig och trovärdig”. Bra! Om nu alla ska ha vård på lika villkor, varför gäller då inte denna värdegrund alla regioner, om den nu måste finnas? Svaret är att den lokala sjukvårdsledningen måste visa sin skicklighet, inför sin verksamhet och sina politiker. Det kanske räcker att man har liknande värdegrunder? Ordet respekt återkommer hos många. Annars har man nästan inget gemensamt mellan de olika regionerna.

Hos IVO har man också en värdegrund, men den är mycket svår att finna. Det ska jag dock berätta mer om i en senare krönika. Stockholms Läns Landsting har tagit fram en hel skrift om 76 sidor, ”Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting”, där förutsättningarna och tänkandet kring begreppet värdegrund presenteras på de första 40 sidorna.

För att ingen ska hoppa direkt till själva värdegrunden i skriften, så saknas den i innehållsförteckningen och presenteras först på sidan 41: ”Människovärdet, Hälsa, Omsorg, Rättvisa”. Ja, ganska fint, inte sant? Men Halland, som exempel, har istället ”Kompetens, Ansvar och Nytänkande”, och Karlskoga Lasarett tar fasta på mötet med ”Att se, Att mötas, Att avsluta”. Södersjukhuset är lite praktiska och lägger till ”undvik slöseri”. Slöseri, med vad då? Sjukhusets pengar, läkarnas tid, eller vad? Var finns likheterna i vården ”på lika villkor”?

Jag frågar mig om värdegrunden är till för politikerna, administratörerna, sjukvårdspersonalen eller patienterna. Så här är det: Värdegrunden springer ut ur New Public Management. Där hör den hemma. Den behövs inte. I grunden tror jag själv, att den som ger vård till sjuka personer vill göra sitt bästa. Det räcker gott för mig!

20 kommentarer

 • Cecilia skriver:

  Förresten, finns det något som inte är egenvård i Sverige?

 • Cecilia skriver:

  Tack Per! Jag är en multisjuk patient med tre, autoimmuna, kroniska sjukdomar. Har varit sjuk sen 2009, inskriven på 8 mottagningar och träffat 60-talet läkare och psykologer sedan dess. Var man inte stresssjuk tidigare så är man det garanterat nu. Jag har fått vara min egen revisor och advokat, och hade aldrig kunna ha ett vanligt jobb för administrationen av sjukvården!

 • Helena skriver:

  Vi hade en sådan dag. Med blädderblock och allt. Flera timmar tog det. Och avslutades med att HR sa ”nu kommer er avdelning få med sig just Era ord, som ett ordmoln, som ni kan jobba vidare med under våren”. Tänker o mitt stilla sinne att humana arbetstider, vettiga löner och en fungerande vård där vi hinner med hade varit bättre…. Fast det är ju inget moln utan snarare ett orosmoln…

 • Ivana Matouskova skriver:

  Länge sedan jag läst något så koncist ,roligt och välformulerat.Ren njutning .
  Tack.

 • Erik Hülphers skriver:

  Per!
  Har deltagit i mängder av dessa kvalitetsgrupper under åren. Några år efterfrågat var mängder med mannatimmars/kvinnotimmars arbete resulterade i. Aldrig fått svar, ligger i en låda någon stans gissar jag. Du har fullständigt rätt! Låt oss vårdpersonal arbeta med det vi är anställda för. Etiken finns i vår grundutbildning!

  • Per Björgell skriver:

   Hej Erik,
   Stort tack för dina synpunkter (och alla övrigas också!). Just det – Vi behöver arbeta med det som vi är anställda för, och vi bär etiken inom oss!
   Hälsningar!
   Per

  • Britt Sörgärde skriver:

   Perfekt uttryckt, grundligt analyserat och otvetydiga slutsatser!!! TACK!
   Själv arbetar jag i förskola och har tragglat med samma smörja, det finns en del i våra papper och på våra dammiga anslagstavlor. Dags att prata och skoja med barnen så att deras lust att lära tas till vara på riktigt!

 • John Näsman skriver:

  Väl svuret i kyrkan!

 • Lasse skriver:

  Värdegrund lika svensk företeelse som amalgamförgiftning, Elallergi och senast nu ME ( ok mest Norsk Bergen)

  Värdegrund har ägnats årsarbeten inom skola och vård. Visat sig inte ge något mervärde alls därför har man nu en nu filosofi Värdefulla vården eller New public Governance.
  I värde grunds termerrna blandas mål medel verktyg redskap friskt . En semantik som man förstår lika lite som elallergi , amalgamsjukdom o ME.
  Man behöver det då man uteslutit allt annat inkl ett ledarskap att hantera verkligheten .Ett epitet att fly verkligheten för en stund och beskriva sin frustration?

 • carmela aghazadeh skriver:

  Tack så mycket! Det känns bra att se att det finns andra som resonerar likadant som mig. Att jag inte är helt ute och cyklar med min tolkning av vårdens utveckling.

 • Farokh Collander Farzaneh skriver:

  Tack för en välskriven artikel som pekar rätt på de flesta punkter för oss kliniker som styrs dessvärre till stor del på sistone av administratörernas skrivbords produkter !
  Vårdgivare rollen i grund och botten baserad på känna till och accepterat värdegrunden. Antingen har vi missuppfattat detta eller administratörerna försöker att upptäcka hjulet på nytt vid brist på annan aktivitet!!!!!……………

 • Mattias Warme skriver:

  Utmärkt krönika. Instämmer helt.

 • Sofie Kreku skriver:

  Bra skrivet! Värdegrund. På toaletten på min dåvarande arbetsplats hade någon satt upp en påminnelse om ”grundbultar” som sjukhuschefen uppfunnit. Den ena självklarheten efter den andra radades upp. Men allvarligt, grundbultar!?!

 • Antoni Zawadzki skriver:

  Tack Per! Fantastiskt bra! Tänk alla dessa utvecklare, komunikatörer och gud vet vad! Vad kostar de?
  Antoni

 • Anneli skriver:

  Så sant, så mkt onödig adm som behöver ses över och ifrågasättas OM det behövs överhuvudtaget och OM det behövs för vem och varför!

 • Jan H. Göthlin skriver:

  Mycket välövertänkt och försiktigt skriven krönika.
  Värdegrund är närmast en värdebas -en registerbuffè ur vilken olika instanser -inte alltid professionella- kan hämta för situationen lämpliga honnörsbegrepp.
  ” Jag frågar mig om värdegrunden är till för politikerna, administratörerna, sjukvårdspersonalen eller patienterna. Så här är det: Värdegrunden springer ut ur New Public Management. Där hör den hemma. Den behövs inte. I grunden tror jag själv, att den som ger vård till sjuka personer vill göra sitt bästa. Det räcker gott för mig!”
  Bra konklusion.

 • Marie skriver:

  Jag håller med om att det läggs mycket fokus på att skriva ner fina ord på ett papper, men…. Anledningen till att detta blivit så viktigt har förmodligen grundat sig i att man kollegor emellan inte alltid uppför sig. Hur ska vi göra och vara mot varandra är kanske det vi borde diskutera oftare än att en gång lägga ner tid och möda på att få det i pränt. Egentligen är det bara sunt förnuft och god uppfostran (vilket alla egentligen har) som krävs. Men i den pressade vårdverklighet vi lever i är det inte alltid så lätt att förhålla sig till det som vi vet är korrekt uppförande och om det sker ett övertramp kan vi väl krypa till korset och be om ursäkt. Svårare än så behöver det inte vara.

 • Pavel Kesek skriver:

  Instämmer.
  Tacka vet jag kejsarens nya kläder.

 • Bertil Romanaus skriver:

  Tack för kloka ord. Instämmer. Tänker på Kjesarens nya kläder.

 • Johan Tjärnström skriver:

  Tack för denna mycket träffande krönika!

Lämna en kommentar

CAPTCHA