DELTA I VÅRDDEBATTEN
  • ”Politiker måste sluta detaljstyra vården”
  • ”Mellanrum i sjukvården måste bort”
  • ”Handikapp” är ett förvånansvärt livskraftigt ord

Pensioner

Nya pensionssystemet: Är det lönt att byta fot?

måndag, 17 februari 2014

Den 1 januari i år infördes ett nytt pensionssystem för Sveriges yngre läkare (födda1986 eller senare) grundat på avgifter och livsinkomst. Läkare födda 1985 eller tidigare får behålla det gamla förmåns­bestämda pensionsavalet enligt överenskommelsen, men det finns situationer där även äldre läkare skulle tjäna på att byta fot och gå över till det nya pensionsavtalet. Sjukhusläkaren har tittat på vad det nya pensionsavtalet, kallat AKAP-KL, innebär.

Postat i Lista ej i nyhetslistan Reportage & Nyheter, Nyheter / Reportage, Pensioner | 2 Kommentarer »

Avgiftstak och krav på rabatter styr

måndag, 17 februari 2014

I det nya pensionsavtalet AKAP-KL är det du själv som väljer var pengarna ska placeras. I det gamla avtalet KAP-KL är det bara en mindre del på 4,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp som du får placera själv.
Villkoren och fonderna där du kan placera pensionspremierna är desamma oavsett om du är ansluten till AKAP-KL eller KAP-KL.

Postat i Nyheter / Reportage, Pensioner | 1 Kommentar »

Ny rapport fångar in ojämlik vård

måndag, 10 februari 2014

Socialstyrelsen har för första gången publicerat Öppna jämförelser för jämlik vård. I rapporten görs jämförelser mellan den vård som ges i olika landsting, mellan män och kvinnor och mellan personer med olika utbildningsnivå.

Postat i Nyheter / Reportage, Pensioner | Inga kommentarer »

Chans att skapa rättvisare pensioner

tisdag, 19 februari 2013

”Ohållbart att de som har fler arbetsgivare ska straffas med lägre pension”

Postat i Åsikter, Pensioner, Thomas Zilling | Inga kommentarer »

Omvänt hyrläkarsystem löser pensionsproblemet?

torsdag, 13 september 2012

Ett omvänt hyrläkarsystem skulle kunna förhindra att läkare som vill arbeta deltid i vårdvalet drabbas av sänkta tjänstepensioner. Idén som möjliggör att läkare har flera arbetsplatser, men bara en arbetsgivare, kommer från landstinget i Kalmar län, som är berett att prova systemet när det blir aktuellt.

Postat i 2012, 2012-4, Nyheter / Reportage, Pensioner | Inga kommentarer »