DELTA I VÅRDDEBATTEN

Bloggar

Kirurger vs medicinare

måndag, 24 november 2014

”Det där kan medicinarna”, ”det här är inte en kirurgisk patient”, ”det där med läkemedel kan narkosen bättre”. Den här terminen har jag för första gången märkt att det finns en tydlig skiljelinje mellan medicinare och kirurger.

Postat i Christine Takamis Blogg, Termin 7 | Inga kommentarer »

Mellan operationer och ronder

tisdag, 11 november 2014

Nu är jag inne på min tredje och sista vecka på kirurgplaceringen. Vi har fått vara knutna till en och samma avdelning samtliga veckor.

Postat i Christine Takamis Blogg, Termin 7 | Inga kommentarer »

Nu är goda råd dyra

tisdag, 11 november 2014

Gamla ordspråk kan behöva stöpas om i modern språkdräkt. Idag kanske ”dyra” tolkas som kostsamma, snarare än som ”brådskande/i stort behov av”. I vården så borde vi kanske hellre fokusera på behovet än kostnaden och då skulle parafrasen lyda ”nu vore det värdefullt med goda råd”.

Postat i Bloggar, Mikael Hoffmann | Inga kommentarer »

”Äldrevården måste bli mer proaktiv”

tisdag, 11 november 2014

Statistiska Centralbyrån har beräknat att andelen personer 85 år och äldre kommer att öka med 80 procent under åren 2020-2035. Om vi skall kunna ge dessa äldre personer en vård av hög kvalitet till rimliga kostnader krävs genom­gripande förändringar av dagens vårdsystem.

Postat i Bloggar, Gunnar Akner: | Inga kommentarer »

En vanlig vecka 2.0

måndag, 10 november 2014

Nu pågår heta diskussioner landet runt kring hur få patienter vi läkare träffar, och man hänvisar bland annat till en bok vid namn den sjuka vården 2.0.

Postat i Bloggar, Elin Ericsson | 1 Kommentar »