Anna Hafström – om hur kontinuitet för cancerpatienter har skapats

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Malin Gavelin | 13 mars, 2017 | MER: WebbTV

På huvud- och halssektionen på ÖNH-kliniken på SUS i Lund har man lyckats skapa kontinuitet för cancerpatienterna genom hela vårdkedjan. Anna Hafström berättade hur.

Se andra webb-tv-inslag från fullmäktigemötet:

Peter Graf – om hur man skapar bättre helhet för patienterna på TioHundra

Bjarne Melvås – om hur framtidens vårdavdelning har utformats

Kajsa Giesecke – om arbetet med egna rehab-kliniken Remeo

Lämna en kommentar

CAPTCHA