Christine Takami »

  • En oförutsägbar höst

    Nu drar det ihop sig till terminstart igen. Kirurgterminen som många lovar är den roligaste på hela programmet väntar. Hur mina dagar kommer att se ut? Ingen aning.

Nicholas Aujalays »

  • 1970

    Akutläkare – behövs det? Är det inte bara ett sätt att locka läkare till akuten, ge lite status åt jobbet?

Frågan

Tycker du att journal på nätet och självdiagnos på nätet ska...

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Start till sommaren för nationella mätningar av överbeläggning

Av: Helene Thornblad Publicerad: 24 maj, 2012

Under sommaren startar ett nytt system för mätning av överbeläggningar. De landsting som mäter och rapporterar in överbeläggningar varje dag får ta del av den statliga stimulanspengen på 100 miljoner kronor.

Någon gång under sommaren 2012 öppnar en ny nationell databas på SKL för inrapportering av överbeläggningar på akutsjukhus. Mätningar ska genomföras kl 06.00 varje morgon enligt Socialstyrelsens nya indikatorer:

1. Överbeläggningar (beräknas genom att subtrahera antalet disponibla vårdplatser från antalet inskrivna patienter). Beräkningen ska göras per vårdenhet (slutenvårdsavdelning eller motsvarande).

2. Utlokaliserade patienter.

3. Utskrivningsklara patienter.

Mätningarna är ett led i Socialstyrelsens arbete för att följa upp och utvärdera överbeläggningarna.

Helene Thornblad

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: helene.thornblad@slf.se