Christine Takami »

 • Det bästa med att ha en mentor

  De första terminerna var jag inte så intresserad av att träffa en mentor och prata om läkaryrket. Jag hade fullt upp med att memorera citronsyracykeln. Men nu känns det som en otrolig lyx att få bolla framtiden och min personliga utveckling med en ST-läkare.

Nicholas Aujalays »

Frågan

Är det bra att låta patienter skriva om sin vård på sjukhusets hemsida, som Sahlgrenska ska göra?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Utfasningen av oss läkare inom psykiatrin…

Av: Carina Hellström Publicerad: 10 april, 2012

Har redan kommit långt, kan jag informera alla som inte jobbar där.

Psykiatrin är ju en verksamhet som sedan länge har ifrågasatts från olika håll och på olika sätt, exempelvis med för lekmannen svårbesvarade frågor eller påståenden som; ”Vad är sjukt och vad är friskt?”, ”Är det inte bara samhället det är fel på?” och ”Det enda man blir erbjuden är lyckopiller”, det senare stämmer för övrigt bra med stora delar av verksamheten och mer lyckopiller lär det bli, särskilt nu när neuropsykiatrin utvecklas hejdlöst.

Dessa frågor och påståenden är tyvärr lika svåra att besvara för en psykiater som annars gärna vill förklara sig. De andra har ju fel, men vi har inga fakta att peka på så som man har inom kirurgin till exempel; ”Titta på röntgenplåten här…”

Det hade varit kul att få besvara anklagelser och ifrågasättanden som när någon fnysande drämmer till med ”Det är väl psykiatrerna själva som är galna – eller hur?!” Med en absolut sanning, som att ”två lyckopiller om dagen gör dig glad och platt om magen”. I stället får man ta vad man har, en avvärjande protest, ett gnälligt men för en psykiater ganska djärvt ”Det kan du ge dig fan på att det inte är!” Ett platt fall för en ofta mager men för tillfället högröd psykiater.

Nog kan man bli hjärtligt trött på sådant?

Det blev vi också. Inte bara på de okunniga, vare sig de tillhörde allmänheten, cheferna eller politikerna – utan även på våra trista rum. Därför har nu vi psykiatrer gott samman, frejdigt kastat in handdukarna och börjat vår egen avveckling!

Det blev en oväntat lättstartad process. Eftersom en psykiater nästan alltid är försynt och föredrar att mumla framför att tala klarspråk, eller allra helst sitta helt tyst när alla andra pratar, så har det gått av sig själv kan man säga, vi är alla förundrade över den snabba utvecklingen av vår avveckling. Den pågick obemärkt. Jag vill påpeka att det naturligtvis också funnits protesterande undantag från beskrivningen ovan, men som tur är har dessa individer inte utgjort något hinder i processen. Ingen lyssnar på en psykiater, även om han eller hon höjer sin stämma likt en tutande gås.

Vårt arbete, läkarnas alltså, har snart helt tagits över, inte av ”läkerskor” som landstingsdirektören Jonas Rastad föreslår, utan av olika paramedicinare alltså psykologer, en och annan kvardröjande kurator, sjuksköterskor med eller utan specialutbildning. Gemensamt för dem alla är ju annars att de inte vet så mycket om vare sig sjukdomar eller diagnoser, varken psykiatriska eller somatiska. De vet väldigt lite om läkemedel och inget om läkarundersökningar eller kontroller.

”Oj, men det går väl inte!” säger ni nu – Joho, det gör det visst säger jag, alldeles utmärkt till och med! Principen är nämligen att den svagaste länken sätter standarden. Allt arbete sker med skattningsskalor och gissningar. Ingen märker någon skillnad i slutänden, det är vår erfarenhet. Patienten mår som han mår och ingen vet om det skulle ha blivit bättre med en psykiater, för någon sådan studie har ännu inte gjorts!

Ingen på mottagningen får alltså ha större krav på verksamhetens kvalitet än vad den sämsta medarbetaren klarar av att prestera. Med den mallen går allt som en dans och inget kan bli fel!

 

Carina Hellström

Överläkare i Underlandet

Carina Hellström

Carina Hellström

Född 1948, äntrade jag 1967 mitt vuxenliv med 4 år på Konstfack. Var verksam som frilansande illustratör och serietecknare till 38 års ålder, då en rad personliga katastrofer gjorde att jag ville byta planet och började därför läsa medicin på KI. Rekonstruktionskirurgi var en sporre men i min ålder inget mål. Idag är jag landstingsanställd överläkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut, verksam i psykiatrisk öppenvård med så kallad neuropsykiatri. Har du synpunkter eller frågor så mejla till: carina.hellstrom@sjukhuslakaren.se

 • Andreas Nystrom

  Äntligen kanske ett embryo till uppvaknande kan skönjas hos kollegorna inom psykiatrin…
  Inom kirurgisk specialitet har vi det ändå förhållandevis lätt att påvisa vår unika kompetens men inom psykiatrin har den svenska jantelagen fått fritt spelrum och eftersom yrkesroll har förväxlats med människovärde får ingen enskild individs kompetens vara viktigare än de övrigas.
  Så har det plötsligt blivit helt i sin ordning att all personal gör suicidriskbedömnngar, psykologer sätter diagnoser, sköterskor gör egna lab-utredningar osv. Alltsammans får ”välsignelse” via dragning i teamronder där en stackars överbelastad ST-läkare sitter med som medicinskt alibi.
  På BUP i Umeå drar man in läkartjänster för att det inte ser bra ut med vakanser!!!
  Nu är det ändå så att om det ska bli någon ändring på denna långt gångna utveckling så måste kollegiet diskutera detta sinsemellan och ffa BACKA UPP KOLLEGOR SOM VÅGAR TALA KLARSPRÅK annars har man gjort sig förtjänt av den dystopi som, inom stora delar av psykiatrin, redan är ett faktum.

  Andreas Nyström, spec läk ortopedi

 • Hansnyström

  jamenvisst……´litet uppgiven-sådär-humoristisk
  MEN  den bistra verkligheten….ex.  suicidriskbedömning
  min släkting dog pga.   psykolog´s    dåliga insats
  KÖR PÅ MED SJÄLVMORD   folk vet vad det är  någotsånär
  hansnyst@stockholm.mail.telia.com
  hans
  elektroniskt visitKort: yrkes-
  Hans Nyström 
  leg läk barnpsykiatriker
  subspec.   ´barnafostran`
  Anders Reimers väg 15  A:2
  STOCKHOLM  S-11750  
  tel. 08. 42 999 41 (säkrast f.m.)
  eMail: hansnyst@stockholm.mail.telia.com
   hansnyst@Gmail.com
  blogg

 • Pingback: Utfasningen av oss läkare inom psykiatrin…