Christine Takami »

 • Tillbaka på ruta ett

  Ett lång kö ringlar sig långsamt fram till registreringspersonalen utanför den stora KI-hörsalen. Det är en massa studenter överallt som jag aldrig sett förut. Första dagen på läkarprogrammet? Nej, intro till exjobbet.

Nicholas Aujalays »

 • Do the math

  Inom kirurgin är det känt att ju mer man opererar desto bättre resultat får man.

Frågan

Den sjuka statistiken 2.0. I Renstigs bok sägs det vara ovanligt många läkare på sjukhus som träffar allt färre patienter. Tycker du att:

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Vård inom EU tema på moderat Sverigevecka

Av: Helene Thornblad Publicerad: 21 mars, 2012

Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling var inbjuden gäst på moderaternas Sverigevecka i helgen för att diskutera patienternas rätt att fritt söka vård inom EU.

Vård inom EU tema på moderat Sverigevecka

I ett seminarium på lördagsmorgonen diskuterades vad EU:s patientrörlighetsdirektiv innebär för patienter, vårdpersonal samt för landsting och regioner.

Som Sjukhusläkaren tidigare rapporterat har Försäkringskassan i Sverige ändrat inställning i frågan om EU-vården. Det går inte att neka en patient ersättning med motiveringen att vården inte finns i det egna landet.

På moderaternas Sverigevecka diskuterades EU-vården av Sjukhusläkarnas orförande Thomas Zilling, euparlamentariker Christofer Fjellner, riksdagsledamot Finn Bengtsson och regionrådet i Skåne Carl Johan Sonesson.

Helene Thornblad

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: helene.thornblad@slf.se

 • Bo Sonnsjö

  Tack för att det finns någon som vågar diskutera svenska medborgares rättigheter att få vård inom EU. När någon försöker ta upp detta ämne till diskussion i våra ledande  dagstidningar, så finns inget intresse hos några debattredaktörer. Nackskadeförbundet har ett antal gånger skickat inlägg om hur verkligheten ser ut för dem som drabbats av nackskador, men ingen tycks bry sig.

  När Uppdrag Granskning fått all tänkbar information om hur verkligheten ser ut för dem som drabbats, så blev resultatet till slut att Uppdrag Granskning presenterade försäkringsbolagens syn på livshotande skador, men ingenting om hur tillvaron för de drabbade blev.

  När skall våra ledande politiker, vilka önskar att medborgarna skall ge dem mandat att styra Sverige, verkligen börja lyssna på budskapet om hur verkligheten ser ut för dem som förvägras få den vård som kan erbjudas med hjälp av EU-kommissionens och EU-domstolens beslut om gränsöverskridande vård.

  Är det billigare att en stor mängd nackskadade blir kroniska invalider, än att redan i begynnelsen myndigheterna ser till att drabbade får en korrekt diagnos och behandling – så att de efter behandling och rehabilitering åter kan bli skattebetalare?

  När skall våra representanter i riksdag och regering förstå att Försäkringskassans hantering av nackskadade är en ren förlustaffär för Sverige, när Försäkringskassan agerande innebär att många som kunde ha återgått i arbete eller i alla fall inte legat anhöriga eller samhälle till last blir kroniskt handikappade tills deras liv tar slut.

  Hur många av 56 tusen svenska läkare har egentligen tillräcklig kunskap om nackskador och deras konsekvenser så att de vågar  att hävda att nuvarande system är en ren katastrof, både för drabbade och deras familjer. Vem vågar svara på detta kritiska inlägg?

  Är jag den ende?

 • Pingback: Vård inom EU tema på moderat Sverigevecka