Christine Takami »

  • Jakten på AT har börjat

    Åh, vad skönt det hade varit om jag visste att efter examen börjar AT direkt. Men icke då. I stället undrar jag med ett styng av oro hur länge jag ska behöva vikariera innan jag får en AT-tjänst i Stockholm.

Nicholas Aujalays »

  • IVO:s lilla revolution

    Jag konstaterar att IVO i praktiken underkänner den dominerande bemanningsstrategin och arbetsformen för svenska akutmottagningar de senaste 45 åren, skriver Nicholas Aujalay.

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
Arbetsmiljö

Ledningen hoppas att tätare kontakter ska förbättra arbetsmiljön

Av: Anna-Lena Bengtsson Publicerad: 6 september, 2011

Ett mer långsiktigt utvecklingsarbete ska under hösten starta och tätare möten ska hållas med läkargruppen och övrig personal vid Barn- och ungdomskliniken vid Gävle sjukhus. Det hoppas man från ledningshåll ska skapa ett bättre arbetsklimat.

Ledningen hoppas att tätare kontakter ska förbättra arbetsmiljön

Hanna Brevemark Jansson säger att båda kandidaterna som sökte tjänsten var mycket kompetenta men att de tester som utfördes, utföll till ambulanssjuksköterskan fördel.

Divisionschef Hanna Brevemark Jansson säger att hon är medveten om att finns en hel del intern kritik mot divisionsledningen.

– Det är bra att kritiken kommit fram så att vi kan ta itu med den, säger hon.

Hon konstaterar att det ständiga bytet av ledarskapet vid kliniken inte har främjat utvecklingsarbetet och stabiliteten. Men hon betonar att det nu är dags att tillsammans med personalen skapa långsiktiga mål för verksamheten vid kliniken, inte bara för ekonomin.

Förhållandevis få chefer är läkare

Hanna Brevemark Jansson är inte bara för chef för BKPH-divisionen, hon är också läkare, specialistkompetent inom barn- och ungdomspsykiatri och har tidigare arbetat som chefsöverläkare vid BUP i Västerås.

I BKPH-divisionen ingår barn och kvinnosjukvård, psykiatri och habilitering. När Hanna Brevemark Jansson började sitt arbete som divisionschef inom Landstinget Gävleborg i februari i år poängterade hon vikten av att måna om personalen för att skapa en bra arbetsmiljö och delaktighet i arbetet. Hon betonade också att hon skulle sträva efter tydlighet och delaktighet vid eventuella förändringar av verksamheten.

Gävleborg har förhållandevis få läkare som chefer och landstingsdirektör Svante Lönnbark var mycket nöjd med att få en läkare som divisionschef när Hanna Brevemark Jansson anställdes. Han framhöll att hennes medicinska kompetens var mycket värdefull för ledningens arbete.

Men när en ny chef skulle rekryteras till Barn-och ungdomskliniken var det inte längre lika meriterande med medicinsk kompetens och den läkare som sökte tjänsten valdes bort till förmån för en ambulanssjuksköterska, i strid med samtliga fackförbunds önskan.

Extern rekryteringsfirma

– Vi sökte inte en läkare eller sjuksköterska, vi sökte en chef. Eftersom vi inte vill ha fler chefsbyten vid kliniken engagerade vi en extern rekryteringsfirma som tillsammans med oss arbetade fram en chefsprofil. Den ambulanssjuksköterska som fick tjänsten klarade testerna till den profilen bäst och visade sig vara mycket stresstålig, säger Hanna Brevemark Jansson.

Hon betonar att han dessutom redan hade testats som tillförordnad chef vid Barn- och ungdomskliniken under några månader, något som ytterligare talade till hans fördel.

– Genom att anställa honom behövde vi inte göra ytterligare ett chefsbyte. Det rådde en stabil situation på kliniken, den ville vi behålla. Men jag vill verkligen betona att vi har anställt den mest meriterade för tjänsten, säger Hanna Brevemark Jansson.

Anna-Lena Bengtsson

Anna-Lena Bengtsson

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: anna-lena.bengtsson@www.sjukhuslakaren.se