Christine Takami »

  • Jakten på AT har börjat

    Åh, vad skönt det hade varit om jag visste att efter examen börjar AT direkt. Men icke då. I stället undrar jag med ett styng av oro hur länge jag ska behöva vikariera innan jag får en AT-tjänst i Stockholm.

Nicholas Aujalays »

  • IVO:s lilla revolution

    Jag konstaterar att IVO i praktiken underkänner den dominerande bemanningsstrategin och arbetsformen för svenska akutmottagningar de senaste 45 åren, skriver Nicholas Aujalay.

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
A-kassan

Läkarförbundets ordförande varnar för att stå utanför a-kassan

Av: Anna-Lena Bengtsson Publicerad: 6 september, 2011

På en förändrad och privatiserad arbetsmarknad kan det stå enskilda läkare dyrt att stå utanför a-kassan.

Läkarförbundets ordförande varnar för att stå utanför a-kassan

Läkarnas flykt från a-kassan är ett hot mot maktbalansen mellan arbetsgivare och läkare. Snabba förändringar i arbetslivet och nya avtal ökar a-kassans betydelse för den enskilde läkaren. Det säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

På fem år har antalet läkare som är medlemmar i a-kassan sjunkit från två tredjedelar till en tredjedel. 2006 var 17.000 läkare medlemmar i a-kassan, i dag är bara drygt 10.000 av landets cirka 32.000 läkare medlemmar.

Regeringens beslut att ta bort avdragsrätten för avgiften till fack och a-kassa, 2006, samt sänkningen av ersättningstaket fick många att lämna a-kassan. AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, hade vid årsskiftet 2007/08 tappat 13 procent av sina medlemmar medan motsvarande siffra för Läkarförbundets medlemmar var hela 22 procent. Sedan dess har andelen läkare som är medlemmar i a-kassan fortsatt att sjunka och är nu rekordlågt.

Marie Wedin ser stora risker med medlemsflykten och beskriver en arbetsmarknad i snabb förändring där risken att förlora jobbet blir betydligt större än i dag. Hon menar att 90 kronor i månaden, som a-kassan kostar läkare, är en billig försäkring.

Minskad anställningstrygghet

– Risken att bli arbetslös har hittills varit liten. Men vi står inför en arbetsmarknad med betydligt många fler privata arbetsgivare, där vi inte kan räkna med samma anställningstrygghet som hos landsting och regioner, konstaterar hon.

I en slimmad privat verksamhet har man inte plats för någon som inte fungerar till 100 procent, varnar hon. Det gäller att se om sitt hus för att inte hamna fullständigt i händerna på arbetsgivaren. a-kassan ger ett visst skydd och man riskerar inte att bli helt utblottad för att man inte är lojal mot arbetsgivaren.

Den fackliga aktiviteten vid de mindre, privata verksamheterna är inte speciellt hög och strukturerad och det kan vara svårt att få hjälp att förhandla, konstaterar hon.

Förmånliga avtal

Ett annat skäl att vara med i a-kassan, menar hon, är det nya kollektivavtal för den landstingskommunala sektorn som Läkarförbundet har förhandlat fram. Där ingår ett omställningsavtal som kan tillämpas vid uppsägning. Dessa pengar kommer man bara i åtnjutande av om man är medlem av a-kassan.

Förbundet funderar dessutom på en inkomstförsäkring, knuten till a-kassan, som vid uppsägning skulle kunna ge upp till 100 000 kronor i månaden under sex månader. Idag ger a-kassan som mest 680 kronor per dag. Det innebär en högsta ersättning på 14.960 per månad före skatt och ges som längst under 300 dagar.

– Det här kan vara speciellt intressant för de läkare som arbetar som verksamhetschefer, säger Marie Wedin.

Anna-Lena Bengtsson

Anna-Lena Bengtsson

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: anna-lena.bengtsson@www.sjukhuslakaren.se