Christine Takami »

 • Jakten på AT har börjat

  Åh, vad skönt det hade varit om jag visste att efter examen börjar AT direkt. Men icke då. I stället undrar jag med ett styng av oro hur länge jag ska behöva vikariera innan jag får en AT-tjänst i Stockholm.

Nicholas Aujalays »

 • IVO:s lilla revolution

  Jag konstaterar att IVO i praktiken underkänner den dominerande bemanningsstrategin och arbetsformen för svenska akutmottagningar de senaste 45 åren, skriver Nicholas Aujalay.

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Kontorslandskap – en högriskmiljö

Av: Helene Thornblad Publicerad: 28 september, 2010

På senare år har läkares egna arbetsrum ifrågasatts allt mer och i många fall ersatts av kontorslandskap vid om- och nybyggnationer av sjukhus. Men kontorslandskap är den kontorstyp som ger sämst hälsostatus, trivsel och tillfredsställelse med arbetet, enligt en ny avhandling.

Kontorslandskap – en högriskmiljö

Öppna kontor är inga produktiva miljöer, enligt arkitekten Christina Bodin Danielssons avhandling.

Arkitekten och KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson disputerade den 20 september med en avhandling om kontorsmiljöns betydelse för trivsel på arbetsplatsen. Avhandlingen bygger på tidigare, internationellt publicerade, studier som visar att det finns stora skillnader i hur medarbetare trivs i olika typer av kontor, oavsett ålder, kön, befattning eller bransch.

Bäst trivs de som har eget rum eller arbetar i flexkontor. De som arbetar i mellanstora och stora kontorslandskap är framförallt missnöjda med störande ljud och brist på avskildhet. Resultaten visar att det finns en signifikant högre risk för dålig hälsa hos anställda i kontorslandskap, jämfört med de övriga kontorstyperna.

Avhandlingen visar också att ju högre estetisk kvalité medarbetarna upplever, desto mer positiva är de till arbetsgemenskap, det egna företaget och till kontorets funktionalitet.

Slutsatsen är att man vid utformningen av arbetsplatser bör lägga större vikt vid både design och kontorstyp. I dag underskattas ofta den estetiska dimensionen vid planering av om- och nybyggnationer.

Bengt von Zur-Mühlen i Sjukhusläkarföreningens styrelse och Läkarförbundets arbetslivsgrupp menar att Christina Bodin Danielssons avhandling ger stöd åt förbundets krav att alla läkare ska ha en egen expedition:

– Läkare har inte bara ansvar för sjukvårdsverksamheten, vi måste också utveckla den. Då måste vi också ha en arbetsmiljö som gör det möjligt för oss att utföra vårt arbete på ett bra sätt. Kontorslandskap är sällan lämpade för vetenskapligt eller långsiktigt utvecklingsarbete, säger han.

Länk till avhandlingen The Office – an Explorative Study: Architectural Design´s Impact on Health, Job Satisfaction & Well-being.

Helene Thornblad

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: helene.thornblad@slf.se

 • Björn Hammarskjöld

  En annan sak vad gäller sjukvård i kontorslandskap gäller sekretessen. Det går inte att garantera sekretessen i ett kontorslandskap. Avsiktlig eller oavsiktlig övehörning kan aldrig uteslutas.

  Så bara sekretessproblemet gör att läkare ska ha egna rum och utestängas från flerpersonersrum inklusive kontorslandskap oavsett storlek.