DELTA I VÅRDDEBATTEN

Se vårdplatserna försvinna!

Överbeläggningar är ett av sjukvårdens största problem. Hjälp oss att vända utvecklingen!
2013
1999
2006

Reportage & Nyheter

Sugen på att starta eget? Se upp så du inte får sparken!

Se upp om du blir entusiastisk och vill engagera dig i annan verksamhet utanför din anställning! Nyligen fick en hjärtläkare sparken från SUS i Lund för illojalitet efter att ha varit med och planerat en utvidgad verksamhet i ett privat bolag som arbets­givaren ansåg var konkurrerande.

– Ställ krav innan du tackar ja till chefsjobbet

Finns viljan bland oss läkare att axla rollen som chef och få chansen att driva sjukvårdens utveckling?
Det tror jag absolut!

”Den sjuka vården 2.0” bygger sina slutsatser på felaktig statistik

”Den sjuka vården 2.0” ger en skev bild av sjukhusläkares arbete eftersom allt fokus läggs på att räkna antalet mottagningsbesök.

JK: ”Hemskt att det inte finns tillsyn av Rättsmedicinalverket”

Justitiekanslern Anna Skarhed granskade fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon tycker det är hemskt att det inte finns någon ordinarie tillsyn för verksamheten på Rättsmedicinalverket och hoppas kunna uppmärksamma regeringen på den bristen.

Granskning av journaler kan minska vårdskadorna

Med en enkel ändring av rutinerna kunde NIVA (neuorintensivvårdsavdelningen) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset undvika att patienter med hjärnblödning fick återinläggas i onödan. Både problemet och lösningen fann man genom att ägna sig åt strukturerad journalgranskning.

Göran Stiernstedt: ”Oroande okunskap att vilja göra riktlinjer till lag”

Färre statliga ”miljarder” som detaljstyr vården, en rejäl satsning på att förbättra IT-systemen och skärpning av kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter.

Statligt forskningsprojekt ska skapa värdebaserade system

I sju landsting/regioner pågår ett intensivt arbete med att utveckla värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem. Arbetet bedrivs inom ramen för Sveus, ett nationellt forskningsprojekt som initierats och finansieras av Socialdepartementet i syfte att förbättra och effektivisera vården.

”Synen på nödvändiga läkemedel till döende har inte ändrats”

Astrid Lindgren-fallet skakade om läkarkåren i allmänhet och anestesi- och intensivvårdsläkarna i synnerhet. Men oron för att läkarna inte skulle våga ge döende patienter tillräckliga doser av nödvändiga läkemedel var obefogad. Det menar i alla fall den erfarna anestesiologen Torbjörn Karlsson.

Vad är tjusningen med att arbeta inom life-science-industrin?

”Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med strategiutveckling och att göra affärer.”

Hans Winberg: ”Ge mer makt till verksamhetschefen”

– Det blir problematiskt att ta hand om de äldre patienterna, de komplexa och multisjuka utifrån modeller som förutsätter standardisering. Man måste utrusta personerna som är nära patienterna med de kunskaper och förutsättningar de behöver och det tappar man lätt om man blir för detaljerad i sin styrning.

Ny förening för läkare inom industrin

Många läkare som arbetar inom life-scienceindustrin har tyckt att de saknat en naturlig hemvist i Läkarförförbundet. Den nybildade föreningen för industriläkare hoppas kunna ge dem en identitet och plattform inom förbundet.

Fortbildningen minskar ­– nu krävs en föreskrift

I EU är det bara Sverige, Malta och Portugal som helt saknar reglering av läkares fortbildning.

”Missuppfattning att läkemedelsföretag inte kan bidra till fortbildning”

– Det finns en missuppfattning om att läkemedelsföretagen inte alls kan bidra till läkares fortbildning från och med nästa år. Det är väldigt fel och jag vill klara ut missförstånden, sa LIF:s vd Anders Blanck vid Sjukhusläkarens temadag om fortbildning i början av november.

Släpp prestigen! – Det är de sjuka barnen som drabbas

Den 8 november hade 1753 namn­underskrifter samlats in för att barnhjärtläkaren Sune Johansson ska få stanna kvar på SUS.

Domstol får avgöra om läkaren varit illojal enligt lagen

Den 30 oktober fick barnhjärtläkaren Sune Johansson sparken från sin tjänst på SUS för att ha deltagit i planeringen av en privat barnhjärtkirurgisk verksamhet som skulle operera utländska barn i Lund, vid sidan av SUS verksamhet.

”Jag är optimistisk om framtidens vård”

1996 lämnade läkaren Stefan Larsson sjukvården trött på att det fanns så lite idéer om utveckling och så mycket cynism och frustration över all byråkrati och budgetfokusering. I är toppkonsulten på Boston Consulting Group optimistisk.

Den långdragna processen

Här följer en sammanfattning av processen i Astrid Lindgren-fallet.

”Det behövs en ursäkt”

Tommy Iseskog, jurist, författare och debattör inom det arbetsrättsliga fältet, tycker att det hade varit bra med ett institut av sanningskommissionskaraktär.

Ny video av Henrik Widegren

Narkosmedel kostar miljontals kronor varje år. Men efter många års forskning har man nu uppfunnit ett nytt och billigare sätt att få folk att somna.

”Det behövs många modeller för värdebaserad vård”

I förra numret träffade vi några av de ledande företrädarna för det som kallas värdebaserad vård på Karolinska.
I det här numret har vi intervjuat läkaren och forskaren Pär Höglund. Han menar att värdebaserad vård inte är en enda modell och att Michael E Porters tankegångar, som nu kommit i ropet, bara passar för en liten del av svensk sjukvård.
Vi har också talat med ekonomen Hans Winberg som är kritisk till alla modeller som förutsätter standardisering och så har vi tittat på hur långt Sveus kommit – ett statligt forskningsprojekt i sju landsting/regioner för att skapa värdebaserade system.

Nu ska du opereras

Det kallas vaggvisa. Man beräknar att en vaggvisa minskar behovet av narkosmedel med 25 procent.
En fyrstämmig vaggvisa minskar följaktligen behovet med 100 procent.
Målet med vaggvisan är att få en avslappnad och trygg patient. Videon är ett exempel på hur man kan sjunga.

0

Dr. Snake

drsnake180
Den sjuka vården noll komma noll komma kokosboll

Ja tänk vilket sjukt bra jobb jag har, tänkte kirurgen och satte nöjt upp fötterna på sätet framför. Han var på väg hem med bussen i skymningen. Idag har jag opererat, rondat, konsultat, botat, lindrat och tröstat så det stått härliga till – så inte har jag gjort något idag heller!

0

Lindström

Frågan

Den sjuka statistiken 2.0. I Renstigs bok sägs det vara ovanligt många läkare på sjukhus som träffar allt färre patienter. Tycker du att:

Visa resultat

Loading ... Loading ...