DELTA I VÅRDDEBATTEN
  • Utveckla forskningen om funktionshinder
  • Ingen garanti för sekretess med journal på nätet
  • I Skottland styrs sjukvård efter kvalitetsmål

Se vårdplatserna försvinna!

Överbeläggningar är ett av sjukvårdens största problem. Hjälp oss att vända utvecklingen!
2012
1999
2005

Reportage & Nyheter

Låga användarbetyg för Pascal

Funktionalitet och användarupplevelse får låga betyg i Ineras användarenkät om Pascal. Framförallt är problemet långa svarstider.

Så blev beslutet om regelverk för Journal på nätet

Den 9 april beslutade Ineras styrelse om regelverk för Journal på nätet. Det blev inga större ändringar i regelverket med anledning av de många kritiska remissvar som kommit in från landstingen. Däremot väntas regelverket gå ut på en ny remissvända inom kort.

Signeringstvånget bort i förslag till ny patientdatalag

Signeringstvånget tas bort, liksom möjligheten till sekretess i förhållande till patienten själv. Det är två av förslagen i den kommande utredningen om patientdatalagen, enligt utredarna.

Ny ordförande vill ta sig an hela bredden av politik och professionsfrågor

Fortbildning, vård-IT, genus- och professionsfrågor är några av hjärtefrågorna för Karin Båtelson, nyvald ordförande i Sjukhusläkarna.

IVO: Vårdplatsbrist bakom dödsfall och vårdskador i Skåne

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bekräftar den bild som tidningen Sjukhusläkaren gav i flera uppmärksammade artiklar under förra året: 20 allvarliga vårdskador inklusive sex dödsfall inträffade på Skånes universitetssjukhus under perioden oktober 2012 till september 2013 på grund av brist på personal och vårdplatser.

”Förslaget till regelverk för journal på nätet strider mot lagen”

Flera landsting står i startgroparna för att införa journal på nätet. Utgångspunkten är den modell som införts i Uppsala. Men det snabba införandet går vid sidan av lagen, enligt flera av de landsting som lämnat synpunkter på regelverket för journal på nätet.

Så här ser förslaget till regelverk för journal på nätet ut

Här följer en sammanfattning av CeHis förslag till regelverk för journal på nätet. Förslaget gick ut på remiss till landstingen i slutet av 2013.

Stockholm: Vårdplatsläget fortsatt kritiskt till 2018

Utbyggnaden av sjukvården i Stockholms län går i otakt, enligt landstingsrevisorerna i Stockholm. Flera byggprojekt har försenats och därför riskerar bristen på vårdplatser i länet att bestå eller förvärras fram till år 2018, då Nya Karolinska sjukhuset, NKS, tas i full drift.

Sjukhusläkaren ökar – igen

Tidningen Sjukhusläkarens upplaga fortsätter att öka och uppnådde år 2013 rekordhöga 20 700 exemplar. Det motsvarar en ökning på två procent.

TLV: Äldres hälsa lika viktig som yngres

En patientgrupp ska inte missgynnas på grund av att de inte arbetar och bidrar till produktionen. Att TLV räknar på samhällsperspektivet betyder inte att vi i våra beslut missgynnar någon patientgrupp.

Vad har hänt sedan ”Patientens pris”?

Den 1 februari inledningstalade Maciej Zaremba under rubriken ”Hur får vi en bättre sjukvård?” på ett seminarium som arrangerades av ”Leading Healthcare”. Här återger vi delar av hans inledningstal.

– Sjukvården har inte råd att inte ta sig tid med patienterna

På Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra finns två nationella referensavdelningar för personcentrerad vård.
Sjukhusläkaren har besökt en av dem. Men vad är egentligen kärnan i personcentrerad vård?

– Sjukvården och akademin borde ha samma huvudman

Vilken betydelse har det att cancerforskaren själv har träffat cancerpatienter under en läkarutbildning? Hur blir det om professorn själv inte har gått kursen i det ämne han eller hon är professor i?

”Vi måste inse att stormaktstiden är över”

Mellan 2007 och 2012 minskade antalet kliniska prövningar med 30 procent i Sverige. Nedgången är större än i jämförbara europeiska länder. En ny statlig utredning som presenterades i januari föreslår flera åtgärder för att vända utvecklingen.

– Gåta att  upphandlingen  av dåliga  IT-system  tillåts fortgå

Hur länge ska hälso- och sjukvården tvingas acceptera illa fungerande IT-system som inte är utprovade och anpassade till användarna?

Avgiftstak och krav på rabatter styr

I det nya pensionsavtalet AKAP-KL är det du själv som väljer var pengarna ska placeras. I det gamla avtalet KAP-KL är det bara en mindre del på 4,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp som du får placera själv.
Villkoren och fonderna där du kan placera pensionspremierna är desamma oavsett om du är ansluten till AKAP-KL eller KAP-KL.

Röntgenläkaren

Henrik Widegren skaldar denna gång om röntgenläkaren som ville se allt.

0

Dr. Snake

drsnake180
Bra tant pratar med sig själv

När åren börjar ila klär kvinnan sig i lila”, sa den lilla gumman där hon stod framför spegeln i sin hall. Hon strök med handen över ärmen på sin blanka gredelina blus.

0

Lindström

Frågan

För att få en mer jämlik sjukvård är det bäst om den finansieras och styrs...

Visa resultat

Loading ... Loading ...