DELTA I VÅRDDEBATTEN
  • Behöver sjukvården en egen haverikommission?
  • Det är dags att börja experimentera
  • Utveckla forskningen om funktionshinder

Se vårdplatserna försvinna!

Överbeläggningar är ett av sjukvårdens största problem. Hjälp oss att vända utvecklingen!
2013
1999
2006

Reportage & Nyheter

”Oklart om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt”

Det är fortsatt tveksamt om läkemedelssamtal på apotek är hälsoekonomiskt lönsamt, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson efter att ha tagit del av en ny brittisk studie, som lyfter fram läkemedelssamtalens kostnadseffektivitet.

”Förskrivningen inte säkrare om den sprids till fler yrkesgrupper”

Förskrivningsrätt till apotekare är inte en lösning på problemet att det sker fel i läkemedelsförskrivningen. Det viktiga är att det blir rätt från början, skriver Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson i en replik till ett inlägg från företrädare för Sveriges apoteksförening på DN Debatt.

Styrsystem och patientmakt heta vårdfrågor i valrörelsen

Sveriges sjukvård har tappat i internationella jämförelser, men räcker det för att sätta sjukvården på agendan i valet? Det var en av de frågor som ställdes när MSD höll debatt om sjukvården i valrörelsen 2014.

Nytt regelverk för journal på nätet väntas under hösten

I april i år beslutade Ineras styrelse om en ”version 1.0″ av regelverk för journal på nätet, som innebär att landstingen kan välja på flera alternativ var gäller exempelvis signerat/osignerat material. ”Det är för spretigt” sa Ineras vd Johan Assarsson på tisdagens Almedalsseminarium om Journal på nätet och aviserade att ett nytt regelverk kommer under hösten.

”Svarta lådan” ska bort från sjukhusmåltiden

”Lattjolajbanlådan” från Fem myror är fler än fyra elefanter gjorde comeback på dagens seminarium om sjukhusmåltider i Almedalen. Det var Sjukhusläkarnas vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen som hade med sig en låda med ”fem saker, en hör inte hit”.

”Bristen på tillit förödande för sjukvården”

- Vi vet hur viktig tillit är för ett gott samhälle. Utan tillit uppstår korruption och segregering. I dag finns en fruktansvärd brist på tillit i sjukvården mellan politiker, profession och sjukhusledningar. Då blir det ett suboptimalt system, sa läkaren Stefan Einhorn vid morgonens paneldiskussion i Almedalen om mät- och styrsystem i sjukvården.

Sjukhusläkarna i Almedalen 2014

I år arrangerar Sjukhusläkarna och tidningen Sjukhusläkaren tre egna seminarier i Almedalen, och är medarrangörer i ett fjärde. Alla intresserade är välkomna – det är dock bra att vara på plats i god tid eftersom antalet platser är begränsat.

Läkarnas agerande avgörande för donation

Varje år dör cirka 30 svenskar i väntan på organdonation. Sverige har trots hög donationsvilja hos befolkningen få donationer per invånare med europeiska mått mätt.
Orsakerna är många. Ett sällan diskuterat ämne är läkarsamtalet med anhöriga om donation.

Lägre DRG-poäng för kvinnors sjukdomar

– Vi som jobbar med utveckling och underhåll av NordDRG har inte medvetet infört någon könsdiskriminering i systemet, men vi tänker utreda ifall det ändå har råkat bli så, och i så fall åtgärda.

Lästips: Svenska läkarmysterier

Sjukhusläkaren bjuder på heta lästips för regniga sommardagar.

3D-skrivare kan göra donatorer överflödiga i framtiden

3D-skrivare som skriver ut mänskliga organ och som gör donatorer överflödiga i framtiden. Låter det som rena science fiction? Glöm det.

Heidi Stensmyren riktar blicken västerut

– I Norge har man en till­talande modell där det är uttalat i regelverket att läkaren ska verka för organdonation. Jag tycker det vore intressant att fundera på liknande skrivningar i lagstiftning eller föreskrifter. Det skulle ge oss trygghet i vårt arbete.

”Lokalt ansvar viktigt vid journal på nätet”

Hematologen Fredrik Sjöö är pionjär för det som är på väg att bli en ”Stockholmsmodell” för journal på nätet.
– Vi arbetar efter principen att pröva, utvärdera och införa stegvis. Inte med att rulla ut nya system på bred front, säger han.

”Det är tomt i industrins pipeline”

Richard Bergström, generaldirektör för de forskande läkemedelsföretagen i Europa (Efpia), inledde med ett negativt besked på seminariet om antibiotikaresistens.

WHO: Världen går mot en post-antibiotisk era

”Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan bli dödliga”.

Positiva antibiotikanyheter

De många dåliga nyheterna till trots finns det ändå flera ljustecken när det gäller antibiotikaresitensen.

Ett hot mot alla delar av sjukvården

”Antibiotikaresistens undergräver ekonomisk tillväxt, försvagar nationell säkerhet och ökar mortaliteten för individer i alla skeden av livet”.
Så inledde Maria-Teresa Bejarano från det globala nätverket ReAct seminariet om antibiotika­resistens på det europeiska överläkarmötet i Stockholm i slutet av maj arrangerat av Sjukhusläkarna.

Så mår sjukvården i Europa

Medan norr mår bra har den ekonomiska krisen slagit hårt mot sjukvården i många länder i östra och södra Europa där sparpaket och läkarflykt skapat stora konflikter.

Valets hetaste vårdfrågor

Sjukhusläkaren styrde kosan till Västmanlands sjukhus i Västerås där den aktiva fackliga lokalföreningens engagemang stoppat införandet av DRG. Den 13 maj hade föreningen bjudit in landstingspolitikerna till valdebatt bevakad av lokalpressen, SvT:s Tvärsnytt och Sjukhusläkaren.

”Anmärkningsvärt hur lite koll politikerna har”

Sjukhusläkaren pejlade opinionen: Så tyckte läkare i publiken om debatten.

Nya vårdförkortningar

Språket har inte hängt med i vårdens omorganisationer, konstaterar Henrik Widegren.
För att uppnå målet ”världens bästa sjukvård för all framtid” krävs att sjukvårdspersonalen på ett snabbt och effektivt sätt kan kommunicera med varandra och då är nya moderna vårdförkortningar a och o. Henrik Widegren drar sitt lilla strå till stacken i den här videon.

0

Dr. Snake

drsnake180
Sagan om den lilla gumman och värdet av undersökningar

”Hjärtsjuk man rånad” var rubriken i dagens tidning. Man kan undra om han var på apoteket, tänkte den lilla gumman och fnissade som vanligt åt sig själv.

0

Lindström

Frågan

Tycker du att journal på nätet och självdiagnos på nätet ska...

Visa resultat

Loading ... Loading ...