Södersjukhuset. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

SÖS nobbade terrorövning på grund av brist på personal

Kommentarer: 2

När försvarsmakten och polisen ville öva hela vårdkedjan i händelse av större terrorattack i Stockholm sa SÖS nej till medverkan på grund av resurs- och personalbrist. ”Ett sånt här scenario skulle kunna inträffa i morgon. Det är extra viktigt när vi har små resurser att vi övar med det vi har” säger David Bergman, kapten på Försvarsmakten.

[läs mer]
Stella Cizinsky

”Ica Maxi är organiserat med bättre evidensgrund än svensk sjukvård”

Kommentarer: 5

Att den nya styrtrenden ”värdebaserad vård” införs på bred front i svensk sjukvård utan vetenskapligt stöd och i strid med Riksdagens etikplattform är något som oroar läkarna bakom ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården”. Värst av allt är att det sker utan någon som helst diskussion med vårdpersonalen, menar de.

[läs mer]
Karolinska universitetssjukhuset. Fotograf: Medicinsk Bild

Vårdplatsbrist största utmaningen enligt läkare på Karolinska

Kommentarer: 0

Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset ser vårdplatsbristen som sjukhusets mest akuta utmaning – och tre av fyra uppger att de sett patienter som lidit skada på grund av den.

[läs mer]
”När jag pratar med fackliga kollegor i regionen så får man höra om samverkansavtal som sagts upp och problem med att få gehör från ledningens håll. Här har vi alltid haft en ömsesidig respekt för varandra. Visst har vi bråkat några gånger, men arbetsgivaren vill gärna att vi ska vara med och ge vår input”, säger John Andersson, överläkare på kirurg-/ortopedkliniken vid Alingsås lasarett. Foto: Joachim Nywall

Politikerna gick emot sjukhusledningen

Kommentarer: 1

På Alingsås lasarett råder det total enighet – underskottet i vårdöverens­kommelsen för 2017 kommer att leda till betydande problem för sjukhuset. Det kommer helt enkelt inte att fungera. Ändå skrev politikerna i sjukhusstyrelsen under – tvärtemot tjänstemännens rekommendation.

[läs mer]
Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2017. Foto: Anna Sofia Dahl

AT och chefläkares oberoende diskuterades på fullmäktige

Kommentarer: 0

Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag handlade om AT-frågan och task-shifting. Under andra dagen diskuterades patientsäkerhet – bland annat genom chefläkares oberoende. Som en röd tråd genom hela mötet löpte Think different-temat med goda exempel från Sjukvårdssverige. Ta del av seminarierna i sin helhet nedan.

[läs mer]
Panelen – Ingrid Östlund , tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Inger Nordin Olsson, chefläkare, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Rickard Simonsson, regiondirektör, samt Lars Edling, infektionsläkare och andre vice ordförande Örebro läns läkarförening.

Många ville diskutera vårdplatsfrågan med ledningen i Örebro

Kommentarer: 0

Bara uppslutningen i sig på Örebro läns läkarförenings medlemsmöte under torsdagskvällen vittnade om engagemanget kring kvällens agenda. Vårdplatsbristen – det som kallades den i särklass viktigaste frågan just nu – väckte både en del frustration och ilska.

[läs mer]

Vårdplatsbrist och hög arbetsbelastning bakom vart fjärde dödsfall

Kommentarer: 4

Sjukhusläkarens genomgång av Lex Maria-anmälda dödsfall som inkom till IVO förra året visar att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning i genomsnitt bidrog till ett dödsfall i månaden.

[läs mer]
presskonferens

Hon ska leda omställningen av den svenska sjukvården

Kommentarer: 2

Chefläkaren Anna Nergårdh blir den person som ska ta sig an jätteuppgiften att ställa om hela den svenska hälso- och sjukvården. Det meddelade sjukvårdsministern Gabriel Wikström vid en presskonferens i förra veckan.

[läs mer]
Sjukhuslakaren17_1stress

”Försäkringskassans kompletteringskrav var det som stjälpte mig”

Kommentarer: 7

Rapporten Kompletteringsträsket från Företagsläkarna visar att två av tre begäranden om komplettering från Försäkringskassan inte anses relevanta av läkarna. Kompletteringarna beskrivs också som ett arbetsmiljöproblem. En av de som drabbats är specialisten Monika. I mars förra året gick det så långt att hon drabbades av hjärnstress och tvingades själv sjukskriva sig.

[läs mer]
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Johan Wahlgren

Personal på Akademiska larmar om pressad situation

Kommentarer: 3

På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin. I en kartläggning som Sjukhusläkarna Uppsala genomfört vittnar personal inom flertalet verksamheter om en vardag som inte håller.

[läs mer]

Den ofrivilliga föregångaren

Kommentarer: 1

PORTRÄTTET: Hon har fått heta ”Mr Malin” på konferenser och har fått ta emot slipsar i present vid fina utmärkelser. Men Sveriges första kvinnliga professor i kirurgi, Malin Sund, hoppas och tror att professorer av båda könen inom hennes specialitet ska ses som något helt självklart innan hon själv går i pension.

[läs mer]
Poddar för och av läkare.

Poddar av och för läkare

Kommentarer: 0

Doktorpodden, Medicinpodden, Ronden, Kirurgipodden – poddar av och för läkare växer just nu som svampar ur jorden. Men vad handlar de egentligen om? Sjukhusläkaren guidar dig här till den rätta podden för just din joggingrunda eller sköna stund på sofflocket.

[läs mer]
finalisterna

Hjälp oss utse vinnaren i ”Sjukt roligt”

Kommentarer: 11

Det verkar finnas en hel del knasiga skyltar och roliga lappar runt om i Sjukvårdssverige. Nu är det dock dags att kora det allra skojigaste bidraget i Sjukhusläkarens tävling ”Sjukt roligt”.

[läs mer]
Per Björgells text om hur man kan förbättra en akutmottagning är ett av de mest läsa på sjukhusläkaren.se.

”Många känner igen sig och mår dåligt av situationen”

Kommentarer: 1

Hallå Per Björgell, specialist i akutsjukvård, som skrev ett mycket uppmärksammat inlägg om hur man får fungerande akutmottagningar. Ditt inlägg ett av de mest lästa på sjukhusläkaren.se. Det vållade också ett enormt positivt gensvar och har spridits som en löpeld på sociala medier. Varför tror du att inlägget väckte en sådan reaktion?

[läs mer]
Henrik-Widegren

Ny kärleksfull musikvideo av Henrik Widegren

Kommentarer: 1

Ny musikvideo av läkaren och humoristen Henrik Widegren: En kärleksfull berättelse om Bengt blodgivare och Bella vampyr.

[se inslaget]
Ängelholms sjukhus.

Trots läkarnas protester – ortopedin i Ängelholm övertas i egen regi

Kommentarer: 0

Trots ortopedernas protester blev det ingen återremiss av ärendet under förra veckans regionstyrelsemöte. Ryggkirurgin i Ängelholm kommer därför att övertas i egen regi i april nästa år.

[läs mer]
En kartläggning av läkares arbetstider visar att läkare arbetar mer än 40 timmar i veckan.

Ny kartläggning om läkares arbetstider

Kommentarer: 3

En genomsnittlig läkare arbetar 41,1 timmar i veckan – efter uttag av kompensationsledigheten. Och om beredskap räknas in i arbetstiden hamnar siffran på 44 timmar.

[läs mer]

Bristande insyn när regeringen använder SKL som myndighet

Kommentarer: 0

Intresseorganisationen SKL har fått en allt mer myndighetsliknande roll i förhållande till regeringen – men några krav på insyn, ansvar och objektivitet har inte ställts. Nu kritiserar Riksrevisionen den otydliga ansvarsfördelningen.

[läs mer]
LEDAREN
Bengt von Zur-Mühlen:

Kassan och kapitalet

WEBBFRÅGAN

Har du sett en eller flera patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen?

Se resultatet

Loading ... Loading ...
Spelet om
sjukvården
spela