Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Johan Wahlgren

Akademiska tvingas köpa vårdplatser utomlands för svårt sjuka barn

Kommentarer: 0

För första gången någonsin har neonatalverksamheten i Uppsala tvingats reservera platser för nyfödda barn utomlands för att lyckas lösa sommarekvationen. Två platser i Åbo kommer nu att stå till Akademiskas förfogande under de mest intensiva sommarveckorna.

[läs mer]
Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

Nytt jour- och beredskapsavtal för Stockholms läkare

Kommentarer: 1

Efter ett halvår av tuffa förhandlingar har nu läkarna i Stockholm fått ett nytt jour- och beredskapsavtal.
– Jag tycker att vi har kommit ur situationen med blotta förskräckelsen, men det viktigaste är att det är väldigt få medlemmar som kommer att få en sänkt ersättning, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

[läs mer]
Chalmersforskaren Paul Holmström har jobbat med systemdynamisk modellering inom hälso- och sjukvården sedan 1995. Med hjälp av olika simuleringsprogram kan han återspegla en verksamhet under loppet av några dagar och testa vad nya arbetssätt skulle få för påverkan. Detta till en bråkdel av kostnaden det skulle innebära att göra fel i verkligheten, berättar han.

Han vill att vården ska simulera mera

Kommentarer: 2

”Bättre krascha verksamheten i datorn än i verkligheten”. Det menar industridoktoranden Paul Holmström som forskar om hur sjukvården kan simulera åtgärder och förbättringsidéer i modellform – utan risk för vare sig verksamhet eller patienter.

[läs mer]
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm.

S i Stockholm föreslår ny vårdmodell

Kommentarer: 2

Socialdemokraterna i Stockholm föreslår en ny vårdmodell för att lösa landstingets vårdkris. Bland annat vill man, likt Läkarförbundet, införa en patientansvarig läkare och föreslår också att fyra av de befintliga vårdvalen avvecklas.

[läs mer]

Nytt avtal mellan Läkarförbundet och SKL

Kommentarer: 0

I förra veckan slöt SKL, Sveriges kommuner och landsting, och arbetsgivarförbundet Pacta nytt avtal med Sveriges läkarförbund. Det treåriga avtalet innebär bland annat att man återgår till ett centralt fastställt garanterat utrymme – det vill säga: bort med det sifferlösa avtalet.

[läs mer]
Sollefteå sjukhus. Foto: Michael Engman

”Det är patienten som kommer i kläm”

Kommentarer: 0

En arbetsmiljö så pressad att personalen flyr, arbetsdagar fyllda med etisk stress och en patient­säkerhet så skör att den stundtals brister – vård­platsbristens konsekvenser syns tydligt runt om i landet. Sjukhusläkaren besökte sjukhus från norr till söder där läkarna vittnar om en ohållbar situation.
Det beskrivs som ett svek – både mot personalen och bygden. På ett par månader har Sollefteå sjukhus plockats isär bit för bit. Kvar finns ilskan och frustrationen, men också en samman­svetsad personal som värnar om varandra.

[läs mer]
annara+illu

De billiga kontorslandskapen kommer att stå oss dyrt

Kommentarer: 9

DEBATT: Anna Rask-Andersen – professor och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala – pekar på en rad problem med de olika kontorslandskap som nu växer fram. Bland annat menar hon att man varken tar hänsyn till hur trivseln eller produktiviteten påverkas.

[läs mer]
certifieringtresjukhus

Kan man certifiera fram bättre arbetsmiljö?

Kommentarer: 0

Runt 20 sjukhus i Sverige har valt att arbetsmiljöcertifiera hela eller delar av sjukhuset, för att få till en bättre arbetsmiljö. Frågan är om detta är rätt väg att gå.

[läs mer]
ettan

Dödsfallen bara toppen av ett isberg

Kommentarer: 2

De lex Maria-anmälda dödsfall som Sjukhusläkaren i förra numret kunde koppla till vårdplatsbrist var bara toppen av ett isberg. Var fjärde chefläkare uppskattar att så mycket som 70 procent av alla allvarliga vårdskador aldrig ens lex Maria-anmäls. Det visar en enkät till landets chefläkare som Sjukhusläkaren har gjort.

[läs mer]
Han är bara 63 år men valde att lämna vården i förtid och ägna sig åt skrivande i stället. Orsaken stavas New Public Management. Foto: Li Fernstedt

Läkarchefen som fick nog och sade upp sig i protest

Kommentarer: 12

PORTRÄTTET: Han fick nog av att se hur patienter dog och fick allvarliga vårdskador för att inte behandling sattes in i rätt tid och sa upp sig i protest från sin tjänst på akuten i Malmö. Men Per Björgell brinner fortfarande för akutsjukvård och ger dagligen kliniskt stöd till kollegor via egna sajten. När han inte sticker ut hakan i sjukvårdsdebatten förstås.

[läs mer]
Akuten-Hbg

”När det värsta hände fungerade det som bäst”

Kommentarer: 1

Läkare från såväl privata som offentliga sjukhus strömmade till Karolinska för att erbjuda sin hjälp efter fredagens terrorattentat. Och på SÖS hjälpte personalen till att skjutsa hem patienter i sina privata bilar. ”Från hög till låg – alla ville hjälpa till. ”Jag finns vad ska jag göra” var en inställning som gick igenom hela organisationen” säger Mats Beckman, funktionsenhetschef för akut och trauma på Karolinska Universitetssjukhuset.

[läs mer]
Magnus Thordstein

Han blev snuvad på över 20 års semesterersättning

Kommentarer: 2

Han skulle byta arbetsplats men jobbade kvar 20 procent på gamla kliniken för att underlätta för arbetsgivaren under en övergångsperiod – då blev den kliniske neurofysiologen Magnus Thordstein snuvad på 20 års sparad semesterersättning.

[läs mer]
Björn Ekman, hälsoekonom och Sjukhusläkarens nya krönikör. Foto: Li Fernstedt

Hälsoekonomen som vill omorganisera hela vården

Kommentarer: 2

Kan en omorganisation till en enda stor nationell sjukhusorganisation lösa delar av sjukvårdens problem med vårdplatsbrist och resursbrist? Ja, anser forskaren och hälsoekonomen Björn Ekman som tror att bakomliggande intressekrockar många gånger är den stora boven i dramat.

[läs mer]
Första bidraget till Sjukhusläkarens tävling "Sjukt roligt" är tagen av en anonym läkare, någonstans i Sverige.

Prickigt golv vann tävlingen Sjukt roligt!

Kommentarer: 0

Det svårtydda budskapet på sjukhusets prickiga golv fick henne att skratta högt under nattjouren – nu har Helena Levander vunnit Sjukhusläkarens bildtävling Sjukt roligt.

[läs mer]
akuten_lund

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lund

Kommentarer: 2

Patienter som ligger kvar på akuten i över ett dygn efter beslut om inläggning – och en överbelastad personal som inte hinner titta till dem. Nu anser nio av tio läkare på akuten i Lund att patientsäkerheten är hotad, visar en rapport utförd av Mellersta Skånes läkareförening.

[läs mer]
Trond Björge gjorde sin AT-tjänst i Sverige och blev kvar och jobbade i Värmland till 1997 -då han återvände till hemlandet i rollen som ledare. En av hans musikvideor har visats i det svenska programmet "Landet runt"

Han är Norges svar på Henrik Widegren

Kommentarer: 2

Den vanmakt och frustration han ibland känner i rollen som lungspecialist får sitt utlopp i humoristiska musikvideos. Sjukhusläkaren tog ett snack med Norges motsvarighet till Henrik Widegren – Trond Björge.

[läs mer]
Södersjukhuset. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

SÖS nobbade terrorövning på grund av brist på personal

Kommentarer: 4

När försvarsmakten och polisen ville öva hela vårdkedjan i händelse av större terrorattack i Stockholm sa SÖS nej till medverkan på grund av resurs- och personalbrist. ”Ett sånt här scenario skulle kunna inträffa i morgon. Det är extra viktigt när vi har små resurser att vi övar med det vi har” säger David Bergman, kapten på Försvarsmakten.

[läs mer]
Stella Cizinsky

”Ica Maxi är organiserat med bättre evidensgrund än svensk sjukvård”

Kommentarer: 7

Att den nya styrtrenden ”värdebaserad vård” införs på bred front i svensk sjukvård utan vetenskapligt stöd och i strid med Riksdagens etikplattform är något som oroar läkarna bakom ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården”. Värst av allt är att det sker utan någon som helst diskussion med vårdpersonalen, menar de.

[läs mer]
Karolinska universitetssjukhuset. Fotograf: Medicinsk Bild

Vårdplatsbrist största utmaningen enligt läkare på Karolinska

Kommentarer: 0

Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset ser vårdplatsbristen som sjukhusets mest akuta utmaning – och tre av fyra uppger att de sett patienter som lidit skada på grund av den.

[läs mer]
”När jag pratar med fackliga kollegor i regionen så får man höra om samverkansavtal som sagts upp och problem med att få gehör från ledningens håll. Här har vi alltid haft en ömsesidig respekt för varandra. Visst har vi bråkat några gånger, men arbetsgivaren vill gärna att vi ska vara med och ge vår input”, säger John Andersson, överläkare på kirurg-/ortopedkliniken vid Alingsås lasarett. Foto: Joachim Nywall

Politikerna gick emot sjukhusledningen

Kommentarer: 1

På Alingsås lasarett råder det total enighet – underskottet i vårdöverens­kommelsen för 2017 kommer att leda till betydande problem för sjukhuset. Det kommer helt enkelt inte att fungera. Ändå skrev politikerna i sjukhusstyrelsen under – tvärtemot tjänstemännens rekommendation.

[läs mer]

Vårdplatsbrist och hög arbetsbelastning bakom vart fjärde dödsfall

Kommentarer: 5

Sjukhusläkarens genomgång av Lex Maria-anmälda dödsfall som inkom till IVO förra året visar att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning i genomsnitt bidrog till ett dödsfall i månaden.

[läs mer]
WEBBFRÅGAN

Har du sett en eller flera patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen?

Se resultatet

Loading ... Loading ...
Spelet om
sjukvården
spela