DELTA I VÅRDDEBATTEN
  • Ljudmiljön påverkar vårdresultatet
  • Glädjande omsvängningar, Stiernstedt!
  • Behöver sjukvården en egen haverikommission?
I genomsnitt dör en patient var tredje vecka:

Så farlig är bristen på vårdplatser

vardplatser_nr_4_2014
Patientens bästa gick före budgeten:

De blev Årets visslare

Vinnare_2014
Överfullt på sjukhusen:

En tung sommar som aldrig vill ta slut

overfull_akut

Se vårdplatserna försvinna!

Överbeläggningar är ett av sjukvårdens största problem. Hjälp oss att vända utvecklingen!
2013
1999
2006

Reportage & Nyheter

Vinnare och förlorare på nya ALF-avtalet

Stockholm och Uppsala kan räkna med att få en större andel av ALF-medlen när den nya kvalitetsersättningen införs. Även Örebro går med plus eftersom de för första gången får del av ALF. Övriga universitetsorter får räkna med något mindre resurser. Det framgick när Bengt Norrving, statens förhandlare för ALF, presenterade det nya avtalet.

Stort gensvar på Sjukhusläkarens granskning

Sjukhusläkarens granskning i senaste numret om dödsfall till följd av brist på vårdplatser har fått stort genomslag i andra medier.

Vision: ”Inflytande över IT-systemen ger nöjdare medarbetare”

En ny rapport från Vision visar att möjligheten till personalinflytande vid utveckling eller inköp av IT-system leder till mindre stress och strul i jobbet.

”Utskrivningsklara blir kvar för länge på sjukhus”

Det finns skäl att se över lagen om betalningsansvar för att få kommunerna att ta hand om utskrivningsklara patienter tidigare än i dag, enligt en ny rapport från Läkarförbundet.

Var med och fortbildningsranka ditt sjukhus

I början av oktober är det premiär för Läkarförbundets fortbildningsrankning. Då får läkare inom sex specialiteter chans att betygssätta sitt sjukhus vad gäller möjligheterna att gå på kurs, resa på kongress och annan fortbildning.

Nya ALF-avtalet – här är detaljerna

I torsdags signerades det nya ALF-avtalet som gäller från den 1 januari nästa år. Avtalet innebär att en ny kvalitetsersättning införs.

”Kompetensglidning riskerar att skapa nya problem”

Om läkarnas traditionella uppgifter styckas mellan andra yrkeskategorier genom task shifting så riskerar doktorn själv att bli sittande kvar framför datorn och administrera. Vid ett röntgenseminarium enades talarna om att kompetensglidning i sjukvården måste göras under kontrollerade former i dialog med läkarkåren.

Chefen för IVO: Vårdplatsbrist är inte det stora problemet

”Om du hade fungerande överrapportering, om informationshanteringen och IT-systemen fungerade, så kanske inte just det att du ligger på ett annat sjukhus eller en annan avdelning är den avgörande faktorn”

Så här ser det ut i verkligheten

Glöm att primärvården kan bli bättre, glöm dåliga IT-system, glöm dålig äldrevård, glöm att allt blir bra med bättre kommunikation och information. Sjukhusläkaren går här närmare in på sju av dödsfallen. Det ger en tydlig bild av hur vårdplatsbristen drabbar patientsäkerheten.

Så går IVO:s granskningar till

”IVO bedömer att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för att en hög patient­säkerhet ska kunna uppnås.”

Dr. Ödem gästspelar i ny Widegren-video

Dags för en ny musikvideo av Henrik Widegren. Den här gången handlar den om det stora problemet i dagens sjukvård – att patienterna ibland är sjuka. Och det gör att de kostar pengar.

Så farlig är bristen på vårdplatser

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.

”Socialstyrelsen lämnade över 1400-talsteknologi”

”IVO:s metoder för åter­föring av tillsynsresultat behöver utvecklas” skriver IVO i sin tillsynsrapport för 2013. Men det kan ta tre år till innan vården på allvar kan börja använda sig av IVO:s genomgångar för sitt lärande.

Därför inträffade de 17 dödsfallen

Sjukhusläkaren har gjort en närmare granskning Lex Maria-ärenden som avgjorts under 2013. Här följer en sammanfattning av händelseanalyserna för de 17 dödsfall där brist på vårdplatser spelat en avgörande roll.

Friska sjukvårdspriset till Julia Mjörnstedt

Julia Mjörnstedt skriver ”canceröverlevare” högst upp på sitt cv. I dag arbetar hon och Ung cancer för att stödja medlemmar i vardagen. Samtidigt gör de samhället och sjukvården uppmärksamma på unga vuxna med cancer och deras behov.

”Jag tänkte, det här är inte Sverige, det är tredje världen”

Lotta Engelbrektson blev sittande i timmar bredvid sin mamma i en korridor på akuten. Hon beskriver det som ett stillastående kaos, en situation helt övermäktig personalen.

Chefen på akuten: Det är hiskeligt

Hiskeligt! Så kommenterar chefen på Sahlgrenskas akutmottagning berättelsen om Lotta Engelbrektsons mamma. Det är ofta platsbristen som stoppar upp flödena på akuten, säger hon.

Landstingens system Nitha knockade Socialstyrelsens Klara

Att lära av misstagen är ett sunt men svårt mål för alla.

”Personligen tycker jag att det vore bra att titta mer på själva händelsen”

Inspektionen för vård och omsorg ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten enligt lex Maria har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

IVO:s inspektörer: – Vi vill ut!

Inspektörerna på IVO vill åka ut till verksamheterna för att följa upp att vårdgivarnas åtgärdslistor i lex Maria-anmälningarna inte bara blir till papperssvalor. Men resurserna räcker inte till. De enskilda klagomålen slukar det mesta av tiden.

Svarte Petter

Dags för en ny musikvideo av Henrik Widegren. Den här gången handlar den om det stora problemet i dagens sjukvård – att patienterna ibland är sjuka. Och det gör att de kostar pengar.

Möt Doktor Ödem och hans akuta problem.

1

Dr. Snake

drsnake180
Valfläsk utan fjäsk

Valet är över, vi säger hurra
Vi vet ändå exakt hur det ska va
Läkare i alla landsting – förenen eder
Ut på gatorna och försvara er heder!

0

Lindström

Frågan

Tycker du att journal på nätet och självdiagnos på nätet ska...

Visa resultat

Loading ... Loading ...