DELTA I VÅRDDEBATTEN
  • ”Politiker måste sluta detaljstyra vården”
  • ”Mellanrum i sjukvården måste bort”
  • ”Handikapp” är ett förvånansvärt livskraftigt ord
Ny hemsida pågång:

Vi bygger om tidningen

kodning-av-nya-hemsidan
Spinalis för ryggmärgsskadade

Kan bli nationellt kompetenscentrum

Claes-Hultling-etta
Christine Takamis Blogg

Jakten på AT har börjat

Akutsjukvårdsbloggen: Nicholas Aujalay

IVO:s lilla revolution

Reportage & Nyheter

Vi bygger om tidningen

Nyhetsredaktionen tar semester

Inte en enda avvikelse har nått fram

Ambulanspersonalens rapporter har inte nått ansvariga på Skånes universitetssjukhus eller regionens ambulansverksamhet. De säger sig inte känna till några avvikelser på grund av omdirigeringen av ambulanser nattetid.

“Man laborerar med människoliv”

Flera avvikelser per natt på grund av försenad vård för de svårast sjuka. Redan efter några dagar slår ambulanssjukvårdarna larm till Sjukhusläkaren om att sommarlösningen med en stängd akutmottagning i Lund nattetid inte fungerar.

”Vi måste ta mer plats och ansvar”

WEBB-TV FRÅN ALMEDALEN 2015. Hur ska vårdprofessionerna få mer plats bland politiker och tjänstemän? Genom att ta mer ansvar själva! Det tyckte flera av deltagarna i Sjukhusläkarnas paneldebatt i Almedalen.

Hur behandlar man en värmebölja?

WEBB-TV FRÅN ALMEDALEN 2015. Hur påverkar klimatförändringarna människors hälsa och vad kan jag som läkare göra för att vända utvecklingen? Väldigt mycket, menade deltagarna i Läkarförbundets seminarium om klimat och hälsa och utlovade bland annat en särskild miljöpolicy för sjukvården inom kort.

Patientansvarig läkare ger bättre vårdkvalitet

WEBB-TV FRÅN ALMEDALEN 2015. År 2010 försvann PAL-begreppet från hälso- och sjukvårdslagen. Men deltagarna i Läkarförbundets paneldebatt var överens – patienterna behöver en ansvarig läkare. Någon lagändring behövs inte men frågan är ändå hur införandet av en fungerande PAL ska gå till.

Mycket hälso- och sjukvård på programmet

Naturligtvis finns Sjukhusläkaren på plats i Almedalen 2015. Följ debatterna i våra webb-tv-inslag. Vård och omsorg är den kategori som har flest evenemang i år, enligt arrangörerna.

På Remeo börjar vägen tillbaka direkt

– Det saknas en vårdnivå för de allra sköraste patienterna!
Frustrationen under ett av många jourpass fick narkosläkaren Kajsa Giesecke att ta initiativet till rehabkliniken Remeo – en klinik i gränslandet mellan IVA och en vanlig vårdavdelning – där även patienter i behov av avancerat andningsstöd kan få kvalificerad hjälp tillbaka till livet. Se även webb-tv.

De ligger högt på maktlistan

I dag presenterar tidningen Dagens Medicin sin årliga maktlista över Vårdsveriges 100 mest inflytelserika personer. Tre läkarfackliga ordförande ligger bland de 50 i topp.

Fikru Marus fall till parlamentet

Fikru Maru fick inget besked på midsommarafton. Den etiopiska domstolen är osäker på om den har mandat att fatta beslut om att lägga ned fallet och har överlåtit frågan åt parlamentet.

Tar in ungdomar direkt från gatan

Genom att ta in arbetslösa ungdomar som avlastar undersköterskorna gör Region Skåne ett försök att omfördela arbetsuppgifterna och förändra bemannings­mixen på avdelningarna i sjuksköterskebristens spår.

Lättakut helt utan sjuksköterskor

Till sommaren slår en lättakutavdelning helt utan sjuksköterskor upp portarna i Västerås.

Läkare på akuten uppmanas ringa 112

I ett utskick från förvaltningsledningen på Skånes universitetssjukhus uppmanas läkarna att ringa larmnumret 112 när resurserna på akuten i Lund inte räcker till i sommar – bisarrt tycker läkare som jobbar där regelbundet.

Sjukhusläkarna vill stärka den medicinska rehabiliteringen

I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2105, som antagits, har Sjukhusläkarna önskat att Läkarförbundet verkar för att belysa behovet av rehabiliterings­sjukhus eller kliniker.

Skräddarsydd vård, men bara för ett fåtal

I takt med att allt fler kan räddas till livet efter en traumatisk hjärnskada, allt fler unga drabbas av stroke, och överlevnaden i cancer ökar, så ökar också behovet av rehabiliteringsmedicinska insatser. Men de knappa resurserna tvingar klinikerna att avslå remisser.

Sahlgrenska: Parvården avskaffad

Hur minskar vi sjukvårdspersonalens administrativa börda? Hur gör vi de dagliga ronderna smidigare? Och hur ska arbetsfördelningen se ut för att alla ska trivas och räcka till?

Borås – pionjärer inom medicinsk rehabilitering

I Borås är rehabiliterings­medicin en naturlig del av slutenvården och finns till för patienterna i ett så tidigt skede som möjligt. Men hur rehabiliteringsmedicin ska organiseras har varit en fråga för diskussion i över ett halvt sekel.

”Ett ständigt problem att vara svansen i vårdkedjan”

De rehabiliteringsmedicinska klinikerna är sedan länge modernt kvalitets­ackrediterade och arbetar i multidisciplinära team med patienten i centrum. Trots det är det ofta de mer akuta delarna av sjukvården som pockar på uppmärksamhet och pengar.

”Vården alltför utspridd för patienternas bästa”

Ryggmärgsskadade patienter skulle få större möjligheter till bästa möjliga rehabilitering om vården centraliserades till några få enheter i Sverige. Det anser några av landets ledande experter på rehabiliteringsmedicin och ryggmärgsskadevård. Nu ligger bollen hos Socialstyrelsen. I december ska beslut fattas.

Uppsala: beställar- och utförarmodellen avskaffad

Landstinget i Uppsala län avskaffar beställar- utförarmodellen för hälso- och sjukvården. Men i stället för en politiskt bantad organisation sväller nu såväl antalet nämnder som politiker.

Den vackra regionen

Vad gör man om man tycker att allt är tråkigt och trist och fult? Går till psykologen? Äter antidepressiva? Nej, man gör det så klart vackrare! Så kommer resten på köpet.

0

Dr. Snake

drsnake180
Snilleblixtar snabbare än ljuset

Man behöver inte vara Einstein för att se att vården idag inte styrs av Einstein. Tur är väl det eftersom han hade fullt upp med att kröka. Rum. Och det finns som bekant inga sådana lediga på sjukhus.

0

Lindström

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Senaste numren som PDF

Omslag_4_2015 Nr 4 2015

Omslag_nr_3 Nr 3 2015

omslag_2_2015 Nr 2 2015