DELTA I VÅRDDEBATTEN
  • Ljudmiljön påverkar vårdresultatet
  • Glädjande omsvängningar, Stiernstedt!
  • Behöver sjukvården en egen haverikommission?
Fullt med patienter, inga vårdplatser:

Vem tar ansvaret när resurserna inte räcker till?

operationsko
"Härdsmälta" och fler hyrläkare än någonsin

Läkarflykt efter hyrläkarstoppet

Sehlstedt_480px

Se vårdplatserna försvinna!

Överbeläggningar är ett av sjukvårdens största problem. Hjälp oss att vända utvecklingen!
2013
1999
2006

Reportage & Nyheter

Kris för forskningen om patientsäkerhet på KTH

Patientsäkerhetsforskningen vid KTH står inför hot att avvecklas, inte ens tre år efter att professorn Richard Cook tillträdde. Han själv får visserligen vara kvar, men utan grupp. Det har varit för svårt att få medel till forskningen, trots det stora intresset som uttrycks för ämnet.

Sa upp sig dagen efter beslutet om hyrläkarstopp

För distriktsläkaren Carl Englund var beslutet enkelt – dagen efter införandet av hyrläkarstopp i Östersund sa han upp sig från sin tjänst i primärvården. Under året som följde fick han uppleva konsekvenserna av politikernas beslut på nära håll.

Politikerna: ”Vi förutsåg inte följderna”

Beslutet om hyrläkarstoppet gick för fort. Om det hade kommunicerats bättre till verksamheterna hade det inte fått samma negativa konsekvenser för vården i Östersund. Det anser landstingspolitikern Christer Siwertsson (m) så här med facit i hand.

Sjukhusprästen: ”Läkarna borde anmäla sig själva oftare”

Sjukhusprästen Daniel Brattgård anser att den etiska stressen bland sjukvårdspersonalen har ökat de senare åren och är förvånad att inte arbetsgivarna satsar lika stora summor på ”service och underhåll” av personalen som för den medicintekniska utrustningen.

De riskfyllda valen som inte skulle behöva göras

Vårdplatsbristen tvingade bakjouren Anders Gustavsson att skicka hem fyra patienter i strid med sin medicinska bedömning. (Se artikeln Vem tar ansvaret när vårdplatserna inte räcker till?). Hans historia är inte unik.

Sjukhusläkaren bad ytterligare fyra läkare, från ett universitetssjukhus och ett länssjukhus, att beskriva sin vardag. De berättar, precis som Anders Gustavsson, om den etiska stressen som gror av valen de måste göra mellan patienter som alla är i behov av omedelbar vård, men också av att vara den som måste meddela patienten att det inte blev någon operation idag. Heller.

– Vi står inför ett paradigmskifte

Värdebaserad sjukvård innebär ett paradigmskifte i svensk hälso- och sjukvård, menar läkaren Andreas Ringman Uggla.

77-årige Stig bollplank på Karolinska

Stig Lodén är 77 år och har länge levt med en hjärt-kärlsjukdom. Med sina erfarenheter och kunskaper utifrån ett patientperspektiv, anlitas han nu som bollplank av hjärtsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset.

Ledningen: Frustrationen en varningssignal

Ledningen har brustit i sitt stöd till bakjouren och det är vårdgivaren som har ansvar för händelsen där bakjouren Anders Gustavsson såg sig tvingad att handla i strid med sina etiska principer.
Det säger såväl hälso- och sjukvårds­chefen som divisionschefen, men ingen verkar ha förmedlat det till Anders Gustavsson.

Vinnare och förlorare på nya ALF-avtalet

Stockholm och Uppsala kan räkna med att få en större andel av ALF-medlen när den nya kvalitetsersättningen införs. Även Örebro går med plus eftersom de för första gången får del av ALF. Övriga universitetsorter får räkna med något mindre resurser. Det framgick när Bengt Norrving, statens förhandlare för ALF, presenterade det nya avtalet.

Stort gensvar på Sjukhusläkarens granskning

Sjukhusläkarens granskning i senaste numret om dödsfall till följd av brist på vårdplatser har fått stort genomslag i andra medier.

Vision: ”Inflytande över IT-systemen ger nöjdare medarbetare”

En ny rapport från Vision visar att möjligheten till personalinflytande vid utveckling eller inköp av IT-system leder till mindre stress och strul i jobbet.

”Utskrivningsklara blir kvar för länge på sjukhus”

Det finns skäl att se över lagen om betalningsansvar för att få kommunerna att ta hand om utskrivningsklara patienter tidigare än i dag, enligt en ny rapport från Läkarförbundet.

Var med och fortbildningsranka ditt sjukhus

I början av oktober är det premiär för Läkarförbundets fortbildningsrankning. Då får läkare inom sex specialiteter chans att betygssätta sitt sjukhus vad gäller möjligheterna att gå på kurs, resa på kongress och annan fortbildning.

Nya ALF-avtalet – här är detaljerna

I torsdags signerades det nya ALF-avtalet som gäller från den 1 januari nästa år. Avtalet innebär att en ny kvalitetsersättning införs.

”Kompetensglidning riskerar att skapa nya problem”

Om läkarnas traditionella uppgifter styckas mellan andra yrkeskategorier genom task shifting så riskerar doktorn själv att bli sittande kvar framför datorn och administrera. Vid ett röntgenseminarium enades talarna om att kompetensglidning i sjukvården måste göras under kontrollerade former i dialog med läkarkåren.

Chefen för IVO: Vårdplatsbrist är inte det stora problemet

”Om du hade fungerande överrapportering, om informationshanteringen och IT-systemen fungerade, så kanske inte just det att du ligger på ett annat sjukhus eller en annan avdelning är den avgörande faktorn”

Så här ser det ut i verkligheten

Glöm att primärvården kan bli bättre, glöm dåliga IT-system, glöm dålig äldrevård, glöm att allt blir bra med bättre kommunikation och information. Sjukhusläkaren går här närmare in på sju av dödsfallen. Det ger en tydlig bild av hur vårdplatsbristen drabbar patientsäkerheten.

Så går IVO:s granskningar till

”IVO bedömer att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för att en hög patient­säkerhet ska kunna uppnås.”

Dr. Ödem gästspelar i ny Widegren-video

Dags för en ny musikvideo av Henrik Widegren. Den här gången handlar den om det stora problemet i dagens sjukvård – att patienterna ibland är sjuka. Och det gör att de kostar pengar.

Så farlig är bristen på vårdplatser

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.

Svarte Petter

Dags för en ny musikvideo av Henrik Widegren. Den här gången handlar den om det stora problemet i dagens sjukvård – att patienterna ibland är sjuka. Och det gör att de kostar pengar.

Möt Doktor Ödem och hans akuta problem.

1

Dr. Snake

drsnake180
Valfläsk utan fjäsk

Valet är över, vi säger hurra
Vi vet ändå exakt hur det ska va
Läkare i alla landsting – förenen eder
Ut på gatorna och försvara er heder!

0

Lindström

Frågan

Tycker du att journal på nätet och självdiagnos på nätet ska...

Visa resultat

Loading ... Loading ...