ettan

Dödsfallen bara toppen av ett isberg

Kommentarer: 2

De lex Maria-anmälda dödsfall som Sjukhusläkaren i förra numret kunde koppla till vårdplatsbrist var bara toppen av ett isberg. Var fjärde chefläkare uppskattar att så mycket som 70 procent av alla allvarliga vårdskador aldrig ens lex Maria-anmäls. Det visar en enkät till landets chefläkare som Sjukhusläkaren har gjort.

[läs mer]
För några veckor sedan var platsläget i regionen så kritiskt att Tjänsteman I Beredskap (TIB) inte lyckades lösa situationen. Då fick Socialstyrelsen blanda sig i och beordra Halmstad att ta emot patienter från Region Skåne, berättar Anders Schmidt. Något som aldrig har hänt förut. Foto: Li Fernstedt

Människor skadas allvarligt och avlider till och med

Kommentarer: 0

En arbetsmiljö så pressad att personalen flyr, arbetsdagar fyllda med etisk stress och en patient­säkerhet så skör att den stundtals brister – vård­platsbristens konsekvenser syns tydligt runt om i landet. Sjukhusläkaren besökte sjukhus från norr till söder där läkarna vittnar om en ohållbar situation.

[läs mer]
Anna Rask Andersen, överläkare och professor inom yrkesmedicin samt huvudskyddsombud för arbetsmiljöfrågor på Akademiska sjukhuset. Också ordförande för Sjukhusläkarna Uppsala.

De billiga kontorslandskapen kommer att stå oss dyrt

Kommentarer: 1

DEBATT: Anna Rask-Andersen – professor och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala – pekar på en rad problem med de olika kontorslandskap som nu växer fram. Bland annat menar hon att man varken tar hänsyn till hur trivseln eller produktiviteten påverkas.

[läs mer]
Han är bara 63 år men valde att lämna vården i förtid och ägna sig åt skrivande i stället. Orsaken stavas New Public Management. Foto: Li Fernstedt

Läkarchefen som fick nog och sade upp sig i protest

Kommentarer: 6

PORTRÄTTET: Han fick nog av att se hur patienter dog och fick allvarliga vårdskador för att inte behandling sattes in i rätt tid och sa upp sig i protest från sin tjänst på akuten i Malmö. Men Per Björgell brinner fortfarande för akutsjukvård och ger dagligen kliniskt stöd till kollegor via egna sajten. När han inte sticker ut hakan i sjukvårdsdebatten förstås.

[läs mer]
Akuten-Hbg

”När det värsta hände fungerade det som bäst”

Kommentarer: 1

Läkare från såväl privata som offentliga sjukhus strömmade till Karolinska för att erbjuda sin hjälp efter fredagens terrorattentat. Och på SÖS hjälpte personalen till att skjutsa hem patienter i sina privata bilar. ”Från hög till låg – alla ville hjälpa till. ”Jag finns vad ska jag göra” var en inställning som gick igenom hela organisationen” säger Mats Beckman, funktionsenhetschef för akut och trauma på Karolinska Universitetssjukhuset.

[läs mer]
Magnus Thordstein

Han blev snuvad på över 20 års semesterersättning

Kommentarer: 1

Han skulle byta arbetsplats men jobbade kvar 20 procent på gamla kliniken för att underlätta för arbetsgivaren under en övergångsperiod – då blev den kliniske neurofysiologen Magnus Thordstein snuvad på 20 års sparad semesterersättning.

[läs mer]
Björn Ekman, hälsoekonom och Sjukhusläkarens nya krönikör. Foto: Li Fernstedt

Hälsoekonomen som vill omorganisera hela vården

Kommentarer: 2

Kan en omorganisation till en enda stor nationell sjukhusorganisation lösa delar av sjukvårdens problem med vårdplatsbrist och resursbrist? Ja, anser forskaren och hälsoekonomen Björn Ekman som tror att bakomliggande intressekrockar många gånger är den stora boven i dramat.

[läs mer]
Första bidraget till Sjukhusläkarens tävling "Sjukt roligt" är tagen av en anonym läkare, någonstans i Sverige.

Prickigt golv vann tävlingen Sjukt roligt!

Kommentarer: 0

Det svårtydda budskapet på sjukhusets prickiga golv fick henne att skratta högt under nattjouren – nu har Helena Levander vunnit Sjukhusläkarens bildtävling Sjukt roligt.

[läs mer]
akuten_lund

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lund

Kommentarer: 2

Patienter som ligger kvar på akuten i över ett dygn efter beslut om inläggning – och en överbelastad personal som inte hinner titta till dem. Nu anser nio av tio läkare på akuten i Lund att patientsäkerheten är hotad, visar en rapport utförd av Mellersta Skånes läkareförening.

[läs mer]
Trond Björge gjorde sin AT-tjänst i Sverige och blev kvar och jobbade i Värmland till 1997 -då han återvände till hemlandet i rollen som ledare. En av hans musikvideor har visats i det svenska programmet "Landet runt"

Han är Norges svar på Henrik Widegren

Kommentarer: 2

Den vanmakt och frustration han ibland känner i rollen som lungspecialist får sitt utlopp i humoristiska musikvideos. Sjukhusläkaren tog ett snack med Norges motsvarighet till Henrik Widegren – Trond Björge.

[läs mer]
Södersjukhuset. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

SÖS nobbade terrorövning på grund av brist på personal

Kommentarer: 4

När försvarsmakten och polisen ville öva hela vårdkedjan i händelse av större terrorattack i Stockholm sa SÖS nej till medverkan på grund av resurs- och personalbrist. ”Ett sånt här scenario skulle kunna inträffa i morgon. Det är extra viktigt när vi har små resurser att vi övar med det vi har” säger David Bergman, kapten på Försvarsmakten.

[läs mer]
Stella Cizinsky

”Ica Maxi är organiserat med bättre evidensgrund än svensk sjukvård”

Kommentarer: 7

Att den nya styrtrenden ”värdebaserad vård” införs på bred front i svensk sjukvård utan vetenskapligt stöd och i strid med Riksdagens etikplattform är något som oroar läkarna bakom ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården”. Värst av allt är att det sker utan någon som helst diskussion med vårdpersonalen, menar de.

[läs mer]
Karolinska universitetssjukhuset. Fotograf: Medicinsk Bild

Vårdplatsbrist största utmaningen enligt läkare på Karolinska

Kommentarer: 0

Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset ser vårdplatsbristen som sjukhusets mest akuta utmaning – och tre av fyra uppger att de sett patienter som lidit skada på grund av den.

[läs mer]
”När jag pratar med fackliga kollegor i regionen så får man höra om samverkansavtal som sagts upp och problem med att få gehör från ledningens håll. Här har vi alltid haft en ömsesidig respekt för varandra. Visst har vi bråkat några gånger, men arbetsgivaren vill gärna att vi ska vara med och ge vår input”, säger John Andersson, överläkare på kirurg-/ortopedkliniken vid Alingsås lasarett. Foto: Joachim Nywall

Politikerna gick emot sjukhusledningen

Kommentarer: 1

På Alingsås lasarett råder det total enighet – underskottet i vårdöverens­kommelsen för 2017 kommer att leda till betydande problem för sjukhuset. Det kommer helt enkelt inte att fungera. Ändå skrev politikerna i sjukhusstyrelsen under – tvärtemot tjänstemännens rekommendation.

[läs mer]
Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2017. Foto: Anna Sofia Dahl

AT och chefläkares oberoende diskuterades på fullmäktige

Kommentarer: 0

Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag handlade om AT-frågan och task-shifting. Under andra dagen diskuterades patientsäkerhet – bland annat genom chefläkares oberoende. Som en röd tråd genom hela mötet löpte Think different-temat med goda exempel från Sjukvårdssverige. Ta del av seminarierna i sin helhet nedan.

[läs mer]
Panelen – Ingrid Östlund , tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Inger Nordin Olsson, chefläkare, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Rickard Simonsson, regiondirektör, samt Lars Edling, infektionsläkare och andre vice ordförande Örebro läns läkarförening.

Många ville diskutera vårdplatsfrågan med ledningen i Örebro

Kommentarer: 0

Bara uppslutningen i sig på Örebro läns läkarförenings medlemsmöte under torsdagskvällen vittnade om engagemanget kring kvällens agenda. Vårdplatsbristen – det som kallades den i särklass viktigaste frågan just nu – väckte både en del frustration och ilska.

[läs mer]

Vårdplatsbrist och hög arbetsbelastning bakom vart fjärde dödsfall

Kommentarer: 5

Sjukhusläkarens genomgång av Lex Maria-anmälda dödsfall som inkom till IVO förra året visar att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning i genomsnitt bidrog till ett dödsfall i månaden.

[läs mer]
Sjukhuslakaren17_1stress

”Försäkringskassans kompletteringskrav var det som stjälpte mig”

Kommentarer: 7

Rapporten Kompletteringsträsket från Företagsläkarna visar att två av tre begäranden om komplettering från Försäkringskassan inte anses relevanta av läkarna. Kompletteringarna beskrivs också som ett arbetsmiljöproblem. En av de som drabbats är specialisten Monika. I mars förra året gick det så långt att hon drabbades av hjärnstress och tvingades själv sjukskriva sig.

[läs mer]
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Johan Wahlgren

Personal på Akademiska larmar om pressad situation

Kommentarer: 3

På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin. I en kartläggning som Sjukhusläkarna Uppsala genomfört vittnar personal inom flertalet verksamheter om en vardag som inte håller.

[läs mer]

Den ofrivilliga föregångaren

Kommentarer: 1

PORTRÄTTET: Hon har fått heta ”Mr Malin” på konferenser och har fått ta emot slipsar i present vid fina utmärkelser. Men Sveriges första kvinnliga professor i kirurgi, Malin Sund, hoppas och tror att professorer av båda könen inom hennes specialitet ska ses som något helt självklart innan hon själv går i pension.

[läs mer]
Poddar för och av läkare.

Poddar av och för läkare

Kommentarer: 0

Doktorpodden, Medicinpodden, Ronden, Kirurgipodden – poddar av och för läkare växer just nu som svampar ur jorden. Men vad handlar de egentligen om? Sjukhusläkaren guidar dig här till den rätta podden för just din joggingrunda eller sköna stund på sofflocket.

[läs mer]
WEBBFRÅGAN

Har du sett en eller flera patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen?

Se resultatet

Loading ... Loading ...
Spelet om
sjukvården
spela